Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Do 1500 zł za brak karty rowerowej. Kary za za jazdę rowerem po przejściu dla pieszych i brak tabliczki z numerem domu. Sprawdź, za co możesz dostać mandat

Nowe uprawnienia strażników miejskich przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, poprawy przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ale nie tylko…

20 października 2023 roku, wchodzą w życie znaczące zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadając strażnikom miejskim nowe uprawnienia. Te zmiany, choć wydają się być krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach, obejmują również inne aspekty naszego życia. Jednak to, co z pewnością przyciągnie uwagę i wpłynie na życie codzienne mieszkańców, to możliwość ukarania mandatem od 50 do 100 zł za jazdę rowerem lub hulajnogą po przejściu dla pieszych lub drodze wyznaczonej tylko dla pieszych.

Przede wszystkim, nowe przepisy wskazują na znaczenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także kładą nacisk na bezpieczeństwo zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Przejście dla pieszych to miejsce, gdzie piesi powinni czuć się najbardziej bezpieczni, więc jazda tam rowerem lub hulajnogą stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Straż Miejska będzie teraz miała uprawnienia do egzekwowania tych przepisów, co zapewni większe bezpieczeństwo na drogach i chodnikach.

Jednak nowe uprawnienia strażników miejskich nie dotyczą wyłącznie ruchu drogowego. Strażnicy będą teraz mogli ukarać mandatem do 500 zł osobę, która zaniedbuje obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub spalaniu paliw. To ważne, gdyż kontrola emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest istotnym elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatycznymi. Nowe przepisy zachęcają więc do odpowiedzialnego i zgodnego z prawem korzystania z źródeł energii.

Dodatkowo, strażnicy będą mogli ukarać mandatem do 250 zł osobę, która nie zamontuje widocznego numeru nieruchomości. To jest szczególnie istotne w przypadku sytuacji awaryjnych, gdzie każda chwila jest cenna. Numer nieruchomości ułatwia lokalizację budynku służbom ratowniczym i jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom. Warto pamiętać, że w przypadku nowych budynków, mamy 30 dni na zainstalowanie nadanego numeru, co stanowi kompromis między potrzebą lokalizacji i komfortem mieszkańców.

Wielu zapomina, że karta rowerowa jest dokumentem niezbędnym dla osób w wieku od 10 do 18 lat. Jeśli wykroczenie popełni osoba poniżej 16 roku życia, nieposiadająca karty rowerowej, to odpowiedzialność prawną poniosą jej rodzice lub opiekunowie. Natomiast młodzież między 17 a 18 rokiem życia może za brak karty rowerowej otrzymać do 1500 złotych mandatu.

Podsumowując, nowe uprawnienia strażników miejskich, które wchodzą w życie 20 października 2023 roku, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, poprawy przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także wspierają ochronę środowiska i zapewniają skuteczniejszą lokalizację budynków w sytuacjach awaryjnych. Ostatecznie, te zmiany mają na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej zorganizowanego otoczenia dla wszystkich mieszkańców naszych miast. Warto zrozumieć i przestrzegać tych przepisów, aby cieszyć się korzyściami, jakie niosą dla naszej wspólnoty.

Dodaj komentarz