Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego

Strażacy ostrzegają, w lasach jest bardzo sucho. Aktualnie na terenie powiatu wielickiego obowiązuje trzeci – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sytuacji nie poprawia długotrwały brak opadów.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich przebywających na terenach leśnych o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
– rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
– wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
– palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,
I – zagrożenie małe,
II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Źródło: PSP Wieliczka (st. kpt. Michał Masternak, kpt. Robert Ulman)

Dodaj komentarz