Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Trwa nabór do Policji

W bieżącym roku do służby w małopolskiej Policji przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet. Służba w Policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, lecz w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Osoby zainteresowane są zachęcane do wstępowania w szeregi Policji i dołączenia do tej wspaniałej społeczności.

Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje atrakcyjne uposażenie, które zależy od wieku i doświadczenia. Osoby w wieku do 26 lat otrzymują wynagrodzenie w wysokości około 4900 zł netto (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), natomiast osoby powyżej 26 roku życia otrzymują około 4400 zł netto (lecz około 4900 zł na etacie OPP Kraków). Dodatkowo, na początku służby przysługuje dodatek służbowy w wysokości około 100 zł. Wraz z upływem czasu, do pensji dochodzi tzw. wysługa oraz inne dodatki.

Kandydatom do Policji zapewniane są liczne korzyści i możliwości rozwoju. Praca w Policji gwarantuje stabilność i długoletnią karierę. Istnieje możliwość awansu zarówno w stopniu, jak i stanowisku. Dodatkowo, oferowana jest szansa podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju zawodowego, w tym zdobycia dodatkowych uprawnień. Bogata oferta szkoleniowa umożliwia zdobycie wyższego wykształcenia I i II stopnia.

Policja w Małopolsce zapewnia także korzystne warunki socjalne. Po odbyciu 25 lat służby, policjantom przysługują uprawnienia emerytalne. Dodatkowo, otrzymują oni roczną nagrodę, znaną jako “trzynasta pensja”, nagrody jubileuszowe oraz coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego, zwane “mundurówką”. Policjanci mogą skorzystać z dofinansowania wypoczynku, zależnego od liczby członków rodziny, oraz zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby w innej miejscowości.

Policjantom przysługuje również roczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych. Dodatkowo, mają oni prawo do urlopów dodatkowych, takich jak 5, 9 i 13 dni, co pozwala na odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną.

Jeśli masz w sobie odpowiedzialność, chęć służby społeczeństwu oraz pragnienie rozwoju, dołącz do szeregów małopolskiej Policji. Bez względu na płeć, serdecznie zapraszamy do podjęcia służby w Policji. Bądź częścią profesjonalnego zespołu, który dba o bezpieczeństwo i porządek w regionie.

Aby dowiedzieć się więcej o rekrutacji i spełnić swoje marzenie o służbie w Policji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Policji lub skontaktowania się z lokalną Komendą Wojewódzką Policji w Małopolsce.

Dodaj komentarz