Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Uwaga na osy i szerszenie! Ratownicy mają pełne ręce roboty

Gniazdo os
fot. Pixabay

Zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynków, w tym ochrona przed zagrożeniami ze strony owadów błonkoskrzydłych, jest obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów. Straż pożarna podejmuje interwencje w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, szczególnie w miejscach publicznych i obiektach, gdzie przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Warto wiedzieć, jak postępować w przypadku pojawienia się takich owadów, aby zapobiec potencjalnym niebezpieczeństwom.

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Zgodnie z prawem budowlanym, właściciel lub zarządca budynku jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu, w tym w zakresie zagrożeń ze strony owadów błonkoskrzydłych. Art. 61 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakłada na nich obowiązek:

  1. Utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2.
  2. Zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, pożary, powodzie, itp.

Zgodnie z powyższym, zdarzenia związane z pojawieniem się owadów błonkoskrzydłych nie są uważane za nagłe i powinny być zapobiegane poprzez odpowiednie zarządzanie budynkiem.

Działania Straży Pożarnej

Straż pożarna podejmuje działania ratownicze związane z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, gdzie mogą one stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, takich jak budynki użyteczności publicznej oraz miejsca, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze).

W przypadku, gdy konieczna jest likwidacja gniazda owadów w trudno dostępnym miejscu, straż pożarna może informować właściciela lub zarządcę o konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budynku.

W pozostałych przypadkach działania straży pożarnej mogą obejmować:

  • Ewakuację osób ze strefy zagrożenia.
  • Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
  • Pisemne przekazanie miejsca zdarzenia właścicielowi lub zarządcy z nakazem dalszego zabezpieczenia oraz informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną.

Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy obiektu, poprzez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie środki chemiczne.

Pamiętaj!

  • Nie próbuj samodzielnie usuwać roju lub gniazda.
  • Nie zbliżaj się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m na otwartej przestrzeni lub opuść pomieszczenie, w którym znajdują się owady.
  • Nie drażnij owadów poprzez rzucanie w nie przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi.
  • Ostrzegaj osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Dodaj komentarz