Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Średnio 5 tys. zł ma na koncie polska rodzina

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257 tys. zł – wynika z raportu banku centralnego. Gospodarstwa domowe w Polsce są znacznie mniej zadłużone niż to ma miejsce w strefie euro.

NBP wraz z GUS w 2014 r. przeprowadziło pilotażowe badanie na 7 tys. gospodarstw domowych z całego kraju, którego wyniki opublikowano we wtorek w raporcie ?Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”.

?Celem raportu jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań” – podkreślają specjaliści z Departamentu Stabilności Finansowej NBP, którzy przygotowali raport we współpracy z Instytutem Ekonomicznym.

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257 tys. zł. ?O jego wartości netto decydowały przede wszystkim aktywa rzeczowe, w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania (przeciętnie 282,6 tys. zł) oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (przeciętnie 219,7 tys. zł)” – czytamy w raporcie NBP.

Zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem głównego miejsca zamieszkania (76,4 proc.) oraz aut (63,0 proc.), znacznie rzadziej innych nieruchomości (19,1 proc.) czy majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (18,8 proc.).

?Aktywa finansowe miały dużo mniejsze znaczenie dla wartości netto majątku gospodarstwa domowego (przeciętnie 8,6 tys. zł). Wśród nich najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych były depozyty bankowe (81,9 proc.), przy czym ich stan był stosunkowo niewielki (przeciętnie 5,0 tys. zł)” – podaje NBP.

Z raportu wynika, że 37 proc. gospodarstw domowych jest zadłużonych, ale dla majątku gospodarstw nie jest to duże obciążenie (10 tys. zł). Większość długu to zobowiązania z tytułu kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) . ?Dotyczą one jedynie 12,1 proc. gospodarstw domowych, ale stanowią dla nich dość wysokie obciążenie (przeciętnie 104,0 tys. zł). Inne kredyty, głównie konsumpcyjne, występują dużo częściej (23,5 proc. gospodarstw domowych), a ich wartość jest znacznie mniejsza (przeciętnie 5 tys. zł) – wynika z raportu.

Gospodarstwa domowe w Polsce są znacznie mniej zadłużone niż to ma miejsce w strefie euro. W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco ponad 6 proc. w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 22 proc. aktywów łącznie.

Z raportu wynika, że ponad 18 proc. gospodarstw domowych w Polsce posiada majątek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a poziom tego majątku to 52,8 tys. euro.

W raporcie przeanalizowano również majętność gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów strefy euro. W Polsce przeciętnie gospodarstwa domowe dysponują majątkiem netto na 61,7 tys. euro, co stanowi ok. 56 proc. mediany majątku netto przeciętnego gospodarstwa domowego w strefie euro (109,2 tys. euro).

Najwyższym zasobem majątku netto w strefie euro, przypadającym na gospodarstwo domowe, wyróżniają się Luksemburg (397,8 tys. euro) oraz Cypr (266,9 tys. euro), najniższym – Słowacja (61,2 tys. euro) i Niemcy (51,4 tys. euro).

?Polskie gospodarstwa domowe znacznie częściej są właścicielami głównego miejsca zamieszkania (76,4 proc.) w porównaniu z przeciętną dla strefy euro (60,1 proc.). Dlatego dysponują majątkiem większym lub porównywalnym z krajami znacznie zamożniejszymi według miary PKB, gdzie posiadanie głównego miejsca zamieszkania jest mniej rozpowszechnione (np. Austria – 47,7 proc., Niemcy – 44,2 proc.)” – podkreślają autorzy raportu.

(Źródło: PAP)

Dodaj komentarz