Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 r.

Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej
w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

  1. 10 zł – w przypadku emerytur*, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
    oraz rent rodzinnych,
  2. 7,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. 5 zł – w przypadku emerytur częściowych**

Od 1 marca 2017 r. kwota bazowa wynosi 3536,87 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

  1. zgłoszony po dniu 28 lutego 2017 r.
    lub
  2. zgłoszony przed dniem 1 marca 2017 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2017 r.

Od 1 marca 2017 r.   obowiązują również nowe  kwoty najniższych emerytur i rent
oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń od dnia 1 marca 2017r. wynoszą:

–        emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1000 zł;

–        renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750 zł;

–        renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1200 zł;

–        renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem

lub chorobą zawodową – 900 zł.

*Gwarancja podwyższenia o co najmniej 10 zł nie dotyczy emerytur, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł., do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia do świadczenia najniższego.

** Gwarancja podwyższenia o co najmniej 5 zł nie dotyczy emerytur częściowych,
które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł.

Więcej informacji dotyczących podwyżki i waloryzacji świadczeń w ZUS znajdą Państwo na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce zakładu.

Bożena Bielawska w imieniu regionalnego rzecznika ZUS w Małopolsce

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!