Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Złotówka za złotówkę – zasiłek rodzinny

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia ? ?Złotówka za złotówkę?. Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, a tym samym i dodatków do tego świadczenia, należy spełnić m.in. kryterium dochodowe. 

Świadczenia te przysługują bowiem wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Począwszy od 1 listopada 2015 r. wynosi on odpowiednio: 674 zł lub 764 zł ? gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obecnie przekroczenie tych kwot, co do zasady, skutkuje odmową prawa do świadczeń na cały okres zasiłkowy obejmujący 12 miesięcy ? od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (obecnie 89 zł). Wówczas zasiłek rodzinny może być przyznany, o ile przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Przy czym w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym, zasiłek rodzinny nie może już być przyznany.

Aby uniknąć sytuacji, w której przekroczenie dopuszczalnego dochodu o przysłowiową złotówkę skutkowało utratą prawa do świadczeń rodzinnych na cały 12-miesięczny okres zasiłkowy, rząd zaproponował nieco inne, łagodniejsze rozwiązanie. Zostało ono zawarte w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, uchwalonej przez Sejm w dniu 15 maja 2015 r.

Przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i zakłada, iż przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast całkowitego pozbawienia do nich prawa. Otóż świadczenia te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie niższa niż 20,00 zł, świadczenie nie będzie przysługiwało.

Zasada ?złotówka za złotówkę? będzie stosowana jedynie do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!