Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Podwyżki opłat za wodę i ścieki. Polacy je akceptują

Aż 7 na 10 mieszkańców Polski akceptuje podwyżki opłat za wodę i ścieki w obecnej sytuacji ogólnego wzrostu cen oraz konieczności utrzymania wysokiej sprawności wodociągów. To wniosek z ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Badanie wykazało nie tylko akceptację podwyżek cen za wodę, ale i zrozumienie obywateli dla trudnej sytuacji branży wod.-kan., która jako jedyna w Polsce została w większości pozbawiona przez państwo waloryzacji swych cen mimo ogromnego wzrostu kosztów, jakie dotknęły wszystkich. Polacy znakomicie rozumieją też potrzebę utrzymania sieci wodociągowych na dotychczasowym wysokim poziomie. Społeczeństwo jest świadome znaczenia wodociągów jako ważnej części infrastruktury krytycznej i chce, aby było zachowane ich bezpieczeństwo w zakresie kosztów utrzymania oraz niezbędnych inwestycji.

Tak dla podwyżek i inwestycji

Cała branża wraz z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” alarmuje o dramatycznej sytuacji sektora wodociągów i kanalizacji, któremu regulator w wielu przypadkach zablokował możliwość waloryzacji stawek. Wskazuje też na krytyczną potrzebę dofinansowania tej niezwykle ważnej dziedziny, od której zależy prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa i niemal całej gospodarki. W obliczu wysokiej inflacji i wzrostu wszystkich kosztów tylko branża wodociągowo-kanalizacyjna została pozbawiona możliwości urealnienia cen. Regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, argumentuje to koniecznością ochrony obywateli. Tymczasem wyniki przeprowadzonego przez Izbę badania podważają tę argumentację – aż 71% osób akceptuje podwyżki opłat za wodę i odbiór ścieków wynikające z konieczności inwestycji i remontów, co jest nadzwyczaj wysokim poziomem akceptacji urealnienia cen. Trzeba dodać, że jest to badanie reprezentatywne, przeprowadzone na grupie 1004 dorosłych osób z całej Polski, zrealizowane przez firmę badawczo-analityczną Zymetria.

Wysoki poziom zrozumienia sytuacji

Polacy nie tylko o akceptują podwyżki, ale wykazują się również głębokim zrozumieniem sytuacji branży. Dzisiajwszystkie przedsiębiorstwa wod.-kan. borykają się z ogromnym wzrostem swych kosztów, a większość nie może waloryzować cen. W efekcie aż ok. 90% z nich wstrzymało inwestycje, 40% ma problem z płynnością finansową, a 81% odnotowało stratę za 2022 rok. Te dramatyczne dane jasno wynikają z prowadzonych przez nas ankiet. Bez zachowania ciągłości inwestycyjnej może spaść jakość wody, która dziś jest jeszcze bardzo dobra. Może wzrosnąć również poziom awaryjności, czyli przerw w dostawach wody, jeśli branża nie będzie mogła podnieść cen, tak jak zrobiły to wszystkie inne sektory infrastruktury krytycznej – wyjaśnia mec. Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Co ciekawe, przeważająca część respondentów badania wie, ile dziś płaci za wodę i odbiór ścieków – to 65% badanych. 25% nie jest pewna, jakiej wysokości rachunki opłaca, a 10% tego nie wie.

W związku z tym sprawdziliśmy, czy brak wiedzy na temat opłat wpływa na akceptację urealnienia cen. Pogłębiona analiza odpowiedzi pokazała, że znajomość cen wody zasadniczo nie ma wpływu na akceptację konieczności urealnienia cen. Pra dzi">

Pogłia cen. Pogłębiona ana7rastrwki, zreairmę bna>

Wysokight: 400;">
gi">
7 me/inne/ class="gridlove-cat gridlovhashtag/box-inazy" stag>en.7 me/inne/ class="gridlove-cat gridlovhashtag/ch.aazy" stag>ch.a>7 me/inne/ class="gridlove-cat gridlovhashtag/ch.-singlazy" stag>ch.ont-wei>7 min czytania
%2Fkceptuja/#respond>Dodaj komentarz
%20>
Ftiktok"ments">%2Fkceptuja/#respond>Dodaj komentarz
%20>
Xments">
ania
Okollimi2odara-rojonol-w-rss=ejtukenergyla hrihala akalniei-bicle>-tnamy-eż ppolecznass="fa fa-bars"> pn-eid>l>
pn-i akwLimi2odara Rojonol- Prss=ejtć Energyla hrie>! Znamy eż pprz ont class=" min czytania

pn-eid>l>
pn-i akwWWol Tx-wi a s://gn Dryakcko!nt class=" min czytenu"> l class="gridlov containenne/poyout-3">
h2"item meta-rtime">7h4e-site-content contai za wodbranding nne/p-="meta-ig nne/p-="4li. Polacss=sAnulujs gridlKa-rtime">7label> Czego stai
19 lipca 2023
p-thurs"> p-th-ayt status-publ mat-s8611ard has-post-thumbnail hentry category-inne category-okolice tag-kanalizacja tag-oplaty tag-wodage> cji-cią 400jsod-pazjonerong>-modatkim-to-z-weigce do Świałotrwkyczuong>cji cią 400j? Odsgo jonerong>jest jeswię wyt-weigćsvvg+xml,%3Cs37e20xmlns=15ttp://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20480%20600'%3E%3C/svg%3E" data-src=https://g37etaw15ticka.pl/obrazy/2023/08/a26f18a9d3a83de9059b-80x60.jpeg class="at7/awadbudylmp"./0px15t-gridlove-single wp-post-image la4lt data-srcset=a4lass=entry-header>
Inne
cji-cią 400jsod-pazjonerong>-modatkim-to-z-weigce >ałotrwkyczuong>cji cią 400j? Odsgo jonerong>jest jeswię wyt-weigćst-90932g>Wysokight: 400;">19 lipca 2023
-tnalezliol-rkotykie!>P/jta ali rticimerwencd sytu tnaleźli rtrkotykist-9033 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-inne">
Napędy do bram Wieliczka
Technologia i Komfort: Wprowadzenie do Świata Bram Automatycznych
Pilsy Kraków realizacja
l,%get- PolacsW Kłaja i Blokaisw>7h4e--search-f
213ments">222ments">93ments">44ments">50ments">Okolice
dwyżki onts">Po7ments">51ments">
l,%get- PolacsPopularn/swogympłatiącu>7h4e-=https://gars"> p-ths-l,%get<"tatus-publish format-st01%2rd has-post-thumbnail hentry category-niepolomice category-sport tag-bieznia tag-chronisref=https=https://g=httpgrotespo ol-skulmeco ol-smedycrrti httpeatrhref=hdr="poazetawielicka.pl/inne/fundacja-czlowiek-dla-zwierzat-adoptuj=https://g/cod-m ramzmbnwtpeatrlt> otespoa dekoracKod M ramzi rem Teatrlt G otesposvg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E" data-src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/11/plisykrakowrealizacja-80x60.jpg class="attaspotkpie _cod_m ramzmb_we-thumb00-ail size-gridlove-thumbnail wp-post-image lazy" alt>
Napędy do bram Wieliczka
Technologia i Komfort: Wprowadzenie do Świata Bram Automatycznych
Zadawczo-analit się
<=httpnarkotyki=httpp">Okjgazetawielicka.pl/inne/fundacja-czlowiek-dla-zwierzat-adoptuje-bieznwer>
Okjg-odkryltukdwochpon>Okjg odkryo walodwóBezdzuzaogani?svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E" data-src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/12/napedy-80x60.jpg class="attachment-gr15/10/p">Okjggr15nail size-gridlove-thumbnail wp-post-image lazy" alt>
Okjg-odkryltukdwochpon>Naj orrw Ftic Ps"d-, -gtemadawcz łat zaogi. entp">Okjg odkryo walodwóBezdzuzaogani?l>
<->ss="gridloup l,%get
ass2ps://gazeiu-ieli maiu-ieli-s-postaxonomy maiu-ieli-objectl/kategor maiu-ieli-8748 maiu-ieli-ice childgriazetawielickaa tag-naiu">7 my-search-fsub-naiu>ass2ps://gt status-maiu-t-thstatus-publish format-sta87ard has-post-thumbnail hentry category-inne">
NCK zai nkza joneci=rtiMiko.
    otespoa dekoracKod M ramzi rem Teatrlt G otesposvg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E" data-src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/11/plisykrakowrealizacja-80x60.jpg class="attaspotkpie _cod_m ramzmb_we-thumb00-ail size-gridlove-thumbnail wp-post-image lazy" alt>
zetawie o my-search-fsub-naiu>ass2ps://gt status-maiu-t-thstatus-publish format-sta87ard has-post-thumbnail hentry category-inne">
Wyciekły dkna pacj.pli reznknago laboratidlum. Lep00j zaramzeż swój numer PESEL!l>