ininsrclasstadybygooglerrey-t=display:inlindlblock;max-w:300px;ver{he:250pxrg(){-ad-clier =ca=ost-3788536201536197rg(){-ad-slot=3044462162>inscript>(adybygoogle=window.adybygoogle||[]).push({});

G://ga Wetawikarwpisana zve-ała do rejestru dzienników i cz8}opism w Polsce, w dciu 26 październikl 2023r. pvd numeru- rejestru: Ns Rej. Pr. 70/23, przez Sąd Okręgowy w Krakowie, WydziałrI Cywilny.

Kontakt z redakcją |ipajson href=https://gazetawielickareklaml/ >Reklamlu- rejestcloud-3st"maxget maxget_text">estcloud classt"maxgetnule-t">PaewnTetkcóte są gpo-dziemyescloudon href=https://gazetawielick/kontave-h>es/zlłrdeassthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--50wyborblo--dacisearc1"t="text-ft zsty(m: 8ptx-warzwilabel="złłrdea (9rguy cz)">złłrdeaes/i tag-ssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--172wyborblo--dacisearc2"t="text-ft zsty(m: 8ptx-warzwilabel="i tag-i(9rguy cz)">i tag-es/pomocssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--178wyborblo--dacisearc3"t="text-ft zsty(m: 8ptx-warzwilabel="pomoci(9rguy cz)">pomoces/wka tag-ssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--ve- yborblo--dacisearc4"t="text-ft zsty(m: 8ptx-warzwilabel="wka tag-l(9rguy cz)">wka tag-es/wu icekssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--353 yborblo--dacisearc5"t="text-ft zsty(m: 8ptx-warzwilabel="wu icekl(9rguy cz)">wu icekes/eczenstwo eet_ssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--392wyborblo--dacisearc6"t="text-ft zsty(m: 8ptx-warzwilabel="eczenstwońeet_c(9rguy cz)">eczenstwońeet_es/tykiCtag-ssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--54wyborblo--dacisearc7"t="text-ft zsty(m: 8.8484848484848ptx-warzwilabel="tykiCtag-p(10rguy cz)">tykiCtag-es/cja/kursysthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--61wyborblo--dacisearc8"t="text-ft zsty(m: 8.8484848484848ptx-warzwilabel="cja tag-k(10rguy cz)">cja tag-es/zecilsysthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--62wyborblo--dacisearc9"t="text-ft zsty(m: 8.8484848484848ptx-warzwilabel="zecio re(10rguy cz)">zecio res/e/ >Halathas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--362wyborblo--dacisearc10"t="text-ft zsty(m: 8.8484848484848ptx-warzwilabel="e/ >Hae(10rguy cz)">les/-ycje tag-lathas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--363 yborblo--dacisearc11"t="text-ft zsty(m: 8.8484848484848ptx-warzwilabel="-ycje tag-p(10rguy cz)">-ycje tag-/h6rr< href=https://gazetawielick/kontave-h>es/rl/zetaksthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--140wyborblo--dacisearc12"t="text-ft zsty(m: 11.181818181818ptx-warzwilabel="rl tag-k(13rguy cz)">rl tag-es/eiblipngg-ssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--141wyborblo--dacisearc13"t="text-ft zsty(m: 11.181818181818ptx-warzwilabel="eiblipngg-k(13rguy cz)">eiblipngg-es/z >Sporthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--195wyborblo--dacisearc14"t="text-ft zsty(m: 11.181818181818ptx-warzwilabel=" tag-d(13rguy cz)">s/a>es/po tag-ssthas-g"atrzcloud-blo-wyborblo--55wyborblo--dacisearc15"t="text-ft zsty(m: 22ptx-warzwilabel="po tag-z(45rguy cz)">po tag-/div>u-tycol-lg-4rcol-md-6rcol-sm-12">PaewnAnosc-scżkaBczenstwońeet_B/innwEja tag-Kl tag-Sportnaju-cia.

ulrcliptrg(){-s_adve-y8749ran64st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran64son href=https://gazetawielickaket_catea/inne/ >Innet>u-tycol-lg-4rcol-md-6rcol-sm-12">Paewnmości lokalnercliptrg(){-s_adve-y8749ran58st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran58son href=https://gazetawielickaket_catea/sportn/wetawizka/rclasswizkap/span>rcliptrg(){-s_adve-y8749ran56st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran56son href=https://gazetawielickaket_catea/sportn/wetawlomice/rclassołomicep/span>rcliptrg(){-s_adve-y8749ran53st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran53son href=https://gazetawielickaket_catea/sportn/wetawrclasswrcliptrg(){-s_adve-y8749ran52st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran52son href=https://gazetawielicka rel=atea/inne/n/biskupice/rclassupicercliptrg(){-s_adve-y8749ran55st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran55son href=https://gazetawielicka rel=atea/inne/n/klaj/rclassjrcliptrg(){-s_adve-y8749ran57st"mks_adnu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran57son href=https://gazetawielickaket_catea/sportn/okoawie/rclasswiep/span>rcl/ul>t>u-tycol-ridlcrugu epy"><:on href=httpdrukickus uarg-t="KoaejDcia_druk Isowanet
Dcia_druk Isowanet& epy; 2%20-11-1ga Wetawika.

/div>
t>u-tycol-ln-lg-up">naju-cia.

ulrclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp29- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylbiznez,cia na stiskupie-stacjchary=osywag-oszcz tag-dakarwie jivrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregioz,cia.

nć onm-zbutlledmyslyjem">lokanimgrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/tra2//svg+0010.png classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="R2mkcB oprazizkap/s nć onm-zbutlledmyslyjem">B onm z utlleą yslyjem">lokani/h6ri/div>nwiosna-na-scin03rnc--t="InnwiWiosnaogo Scin03 NCKmgrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/tra2/NCK-Grupa_MoCrt 60.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla>nwiosna-na-scin03rnc--t>Wiosnaogo Scin03 NCK/h6ri/div>nzyznanea imy-ym?iocja-ug-ucjektofesora-jakar-wSklacie-t="InnwiNyznanea imy ym?ioc. S-ug-ucjektfesora Jakar WSklaciemgrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/12nzyznanea imy-ym?iocjwlled w-03/t-8500.png classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="R2mkcNCK N>HaeHutavr>nzyznanea imy-ym?iocja-ug-ucjektofesora-jakar-wSklacie-t>Nyznanea imy ym?ioc. S-ug-ucjektfesora Jakar WSklacie/h6ri/div>nlsko tag-mysledjje ohu wrm.umlkrakowl tagi-głrdmy-tyrclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp30- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylinne w tag-poawijarbiegslugi">o -ycje e wRealilomruchom>powiakowie?"> ce-ycje tayjne w tag-o.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyMaccami/i-c-ycje tayjnewkowie, Wydvr>oe-ycje e w -wolomruchom>Dlacezuk o -ycje e wRealilomruchom>powiakowie?"> rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp07- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylciepoizka tag-catylciepozdrowg-oszczbem castiskule i/lciepolflciepooku038tavrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawizka/rclasle i/leooku038dizanwzkap/s <-na-lflaled jowa-kke-t="Linia e i/le oku03powiakoizkap/s jakoizkap/s j_na_nfla.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyLe i/le rehabilittagi ovd.

jago NFZvr>jzanwzkap/s <-na-lflaled jowa-kke-t> e i/le rehabilittagi ovd.

jakoizkap/s Konkacccyl-sirzemwarsztmndirzad chsko arget"InnwiPodwizka"> ą zlikznymjeso ogromn. raazeynotyków<. Mieżkał z namw warsztmndi zad chsko ar/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/tra2/3-421893a.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyNykiCtag-ppodwizka"> ąvr>Konkacccyl-sirzemwarsztmndirzad chsko arge>Podwizka"> ą zlikznymjeso ogromn. raazeynotyków<. Mieżkał z namw warsztmndi zad chsko ar/h6ri/div> lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran26menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne/n/wetawlomice/rclassołomicep/span>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp064 ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylciepolomice eet_catylsamorzdrowg-oszczbem castiskule i/lciepolflciepooku038tavrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawlomice/linia-e i/leooku038dizanlomice/linuz-ona-lflaled jowa-kke-t="Linia e i/le oku03powiakołomicep/spuż go NFZ. S-an owa-kkeogo 04.03.03/t/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/11nle i/l_oku038ta_na_nfla.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyLe i/lcoku038taogo NFZvr> e i/le oku03powiakołomicep/spuż go NFZ. S-an owa-kkeogo 04.03.03/t/h6ri/div>jzanlomice/linuz-ona-lflaled jowa-kke-t="Linia e i/le rehabilittagi ovd.

jakołomicep/spuż go NFZ. S-an owa-kkeogo 04.03.03/t/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/11nle i/l_rehabilittagi_ovd.

j_na_nfla.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyLe i/le rehabilittagi ovd.

jago NFZvr>jzanlomice/linuz-ona-lflaled jowa-kke-t> e i/le rehabilittagi ovd.

jakołomicep/spuż go NFZ. S-an owa-kkeogo 04.03.03/t/h6ri/div>inimgrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2mkc_ptak_ciepolomice-80x60.png classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="R2mkc Ptak Burmistrz Niepołomic"> R2mkc Ptak nie będzie kkcayxowałrni burmistrza. Wskazałrni kogo odd{ swój głos lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran23menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne/n/wetawrclasswrclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp31- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylbizneeczenstwo eet_catylwetawrclaoszczbczenstwo eet_cszczrclaoszczja tag-vrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/cieporclaschcial-sirzpowg-0x60w-a dtędjchiwili-ura e wli-d{-ja tag-ucjezzrclae-t="InnwiChciał z nampowg-0xćaza a dtędj hiwili ura e wli d{ ja tag-ucj z GdHaekoiza e icuz-. dziese/ >Havrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/tra2/ws cepoaejiza e ici0.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla>Hazanwza e icuz-o-dziese/ >Hala>Hbdaoztag->Haekoiza e icuz-. dziese/ >Ha/h6ri/div>< z Gdrclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp32- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylbiskupice/rclacatylsamorzad tag-michapice/rclacichai tag-iicha-ycje tag-pszczjlaczymbawr2zwoj"> tag-liskulazimyvrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawpice/rclasjlaczymbawzanlazimuz-ojuz-tyiep Urzędu Gmine!vrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/09/wptak-3687060_12800.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla>Konurozpu-gmine-t>Uważajago ouzueeiep podającyz- z namza ysacowni>iep Urzędu Gmine!/h6ri/div> iejespice iejespice lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran25menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne/n/krakowclassjrclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312r840- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylciepoe/innwoatylinne wclacichairog-poawiwclacicharemontvrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawwclasremontairog-gminnyz-owiwclau-t="R2mkc emont eróg gminnyz-wkow/spauvrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3142sremont_irog-0.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla> emont eróg gminnyz-wkow/spau/h6ri/div>Konsmiertelnzuk-iep śmiertelnzuk rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp17- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylciepoie/rclaoatylsamorztag-dakardakardakarenergyld d stiskumotinyztag-kursywyscigvrclasster .envea{tripajson href=https://gazetawielickaregio/ >Spoze/ >lrenergyld d s-rallyzteam-got">y-go-rajdrdakar-03/tsst"InnwiZe/ ół Energyld d stRally Team got">yln- Rajd Dakard03/t/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/12/DAKAR_03/t-3a.jpg claesstyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyWypowig Dakarduc nstnic y Energyld d j z ie/rclowie, Wavr>Spoze/ >lrenergyld d s-rallyzteam-got">y-go-rajdrdakar-03/tss>Ze/ ół Energyld d stRally Team got">yln- Rajd Dakard03/t/h6ri/div>kwicyd-t="InnwiMkłoja sg-ce-aaurye tcznym zec yndi. mlkwicyd/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03191439airtag-e2373n27_12800.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla>kwicyd-t>Mkłoja sg-ce-aaurye tcznym zec yndi. mlkwicyd/h6ri/div> lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran41menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne/eczenstwo eet_ssupczenstwońeet_n>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp319 ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylinne eczenstwo eet_catylwetawizka tag-carkomarihuve-aarkotykiCtag-poawija tag-zatrzizka tag-vrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawizka/rclaspodzizka tag--zlikznymjeso-ogromn."raazeynotykow/ >Konkacccyl-sirzemwarsztmndirzad chsko arget"InnwiPodwizka"> ą zlikznymjeso ogromn. raazeynotyków<. Mieżkał z namw warsztmndi zad chsko ar/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/tra2/3-421893a.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyNykiCtag-ppodwizka"> ąvr>Konkacccyl-sirzemwarsztmndirzad chsko arge>Podwizka"> ą zlikznymjeso ogromn. raazeynotyków<. Mieżkał z namw warsztmndi zad chsko ar/h6ri/div>iep zcia.

. Udhumępnij!vrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3140/po tag-03/30.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla>Konzcia.

-udhumepnijss>Po tag-dthuzukug- świad>iep zcia.

. Udhumępnij!/h6ri/div>Ko-t="Innwine zatrzzatrzymaniamw związku z thuiem ca}.otykówSad taądn>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp3e- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylciepolomice eet_catylsamorzad tag-michalnvebda tag-ciepolomice tag-r2mkc-ptak tag-wybor}">inimgrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2mkc_ptak_ciepolomice-80x60.png classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="R2mkc Ptak Burmistrz Niepołomic"> R2mkc Ptak nie będzie kkcayxowałrni burmistrza. Wskazałrni kogo odd{ swój głos tag-liskulazimyvrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawpice/rclasjlaczymbawzanlazimuz-ojuz-ty i/i- ne-zaow-owie,ów-łomicep/spa. lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran42menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne/eduktag--t>Eduktag-n>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp35- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catyledukaeduktag-oakareduktag-oakarkursyoakarkursyzyme je -r2mkc-pzlosvrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregioeduktag--kursyzyme je --jag-nscieag--doc-pzlijaniazkariere-t="KursyKursyoyme je -rjag- żkaeżg-cdo -pzlijania karierevrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2mkcosk_ter .ica.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyKursyoyme je -rizka"> avr>Kursyoyme je -rjag- żkaeżg-cdo -pzlijania kariere/h6ri/div>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp35- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pv eet_catylciepoe/innwoszczbczenstwo eet_cszczrospodarg-carkouslugivrclasster .entry-ia>Hlaayz-oozec ednosc-i-elae tcznosc-w-realiztagi-projektKo-t>Wynaj}. Maseyn B/ >Hlaayz-: Ozec ędność i Elae tczność w Realiztagi Projekta>Inje wag- w Przemyśle: Rozwiązania Technizne/rcnr Wykraczająt_cPoiesSferę Konsuovekaą/h6ri/div>nulturen>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp241 ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylinne kultureoatylinne lomice eet_ciskuhieegr stiskuspotk ca}vrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/wetawlomice/liniaspotk ca}-klubupthuzuki wazyuhieegr i lomice eet-t="R2mkcS/atk ca} Klubu Pouzuki wazy Hieegr iołomic"> vrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregiokulture-ieligie-gliazdyogo-odnceg-uz-oz-okazji-40-leciarlc--t="KursyWiligie gliazdyogo odnceg-uz- z ieazji 40-lecia NCK!vrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/08/aktualnosc-scntarlc--03/30.png classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="R2mr>Wiligie gliazdyogo odnceg-uz- z ieazji 40-lecia NCK!/h6ri/div> lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran47menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne// >Spot>S/artn>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp25- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylinne rclaoatylsamorztag-dakarrclaoszczhalstiskuhalarztag-ow-oakarwia e 3civrclasster .entry-iripajson href=https://gazetawielickaregion/cieporclashalarztag-ow-zanwza e 3cuz-o-dziese/ >Hr-t="R2mkcHalstztag-ow-okoiza e 3cuz-. dziese/ >Hrvrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2m2/odncepag-awia e 3ci0.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="Skla>Hr-t>Halstztag-ow-okoiza e 3cuz-. dziese/ >Hr/h6ri/div> Nomic"> Spoeuro-03/t-co-azeg--go-ne-pthdcze-pylcieocznyz-oma. Wshumo-t="InnwiEurod03/tc– co azeg-ogo ne- thdcze- ylcieocznyz- ma. Wshumo?vrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2m1ctravel-gom ivr>Spoeuro-03/t-co-azeg--go-ne-pthdcze-pylcieocznyz-oma. Wshumo-t>Eurod03/tc– co azeg-ogo ne- thdcze- ylcieocznyz- ma. Wshumo?/h6ri/div>Spoze/ >lrenergyld d s-rallyzteam-got">y-go-rajdrdakar-03/tsst"InnwiZe/ ół Energyld d stRally Team got">yln- Rajd Dakard03/t/armax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/3/12/DAKAR_03/t-3a.jpg claesstyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyWypowig Dakarduc nstnic y Energyld d j z ie/rclowie, Wavr>Spoze/ >lrenergyld d s-rallyzteam-got">y-go-rajdrdakar-03/tss>Ze/ ół Energyld d stRally Team got">yln- Rajd Dakard03/t/h6ri/div> lassthas-gmenu- an,.menu-iate ltaxonomy an,.menu-iobject-get_caty an,.menu-i8749ran49menu-id8}.es .chil ea .gridleet_catylan,."riajson href=https://gazetawielickaket_catea/inne/inne-t>Injan>rclasstsst-an,.riptrclassthas-gridlon,.move-y3.aewsArt classtypve-p9312rp31- ate love- reatus=ostlish 038;fo-stkcaled d8}.pve-pthumbnme-rher,.e eet_catylinne inneoszczlomruchomosc-poawijaradypszczjrawovrclasster .envea{tripajson href=https://gazetawielickaregioinne-thdzial-dzialkiogo-otinejaleoi-dom-co-trzeb-awi-kkcacget"InnwiPodział działki,ogo otónej leoi dom – co trzeb- wi-kkcać?vrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2m2-thdzialdzialkinaotinejleoidom-cotrzeb-wi-kkcac-pexelsrenrique-hoyos-11376613a.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="KursyPodział działkiogo otónej leoi dom -rizka"> a i ie/rclavr>Podział działki,ogo otónej leoi dom – co trzeb- wi-kkcać?/h6ri/div> avr>Podwodneowióleeet_ w Twoim Domu: Uroki i }"> avr>Ogrzewwag-oazee - kozetyc– c y butla z rzetm z namopłacr?/h6ri/div>yz--t="KursyParkingtwie,ów cntryumc– wygodne zwi-kkwag- cntryumcwie, Wa w kresi fer i zim">yz-vrrmax-w=80 ver{he=60sync rg(){:try-i/svg+mat,%3Csvg%20matns='ref=ttps://w3pi.w.2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"bg(){-ipt src=https://gazetawielickaobrazy/2024/03/r2m1/w-ciepoga744bc9a1_19200.jpg classtyattachargu.has-gridlohumbnme-ront-.has-gridlohumbnme-rwp-pve-ptry-imlazy"sal-="SklkcGkkcaytark Wać w wie, Wie?vr>yz--t>Parkingtwie,ów cntryumc– wygodne zwi-kkwag- cntryumcwie, Wa w kresi fer i zim">yz-/h6ri/div>varve-cf7={"api":{"root":httpoy-\/\gazetawielickaobra\/e-pjson\/","namespalav:"conrgutzo-sm-7\/v1"},"cuz-edv:"1"};sAscriptw sscript rc=https://gazetawielickaobraztresc_strony/cuz-e/minify/f0de7clswsAscriptw sscript id=ridlon,.moain-jsrextra>varvridlon,._js_settings={"rtl_modav:"","a>nsi,._second8}y_navv:"1","re/ >nsi,._mine_linkv:"Mine","re/ >nsi,._secial_navv:"1"};sAscriptw sscript rc=https://gazetawielickaobraztresc_strony/cuz-e/minify/7a76aclswsAscriptw sscript rc=https://gcdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDKcls id=remot._sdk-js async=async-ipt se-pstrtyliy=asyncwsAscriptw sscript>windoi.w.tc_sal-load=1,windoi.sal-LoadOptions={elehas-s_selec er:".sal-",callback_loaded:function(t){varve;ea{{e=new CustomEvas-("w.tc_sal-load_loaded",{dtawil:{e:t}})}atych(a){(e=docuovet.cretylEvas-("CustomEvas-")).initCustomEvas-("w.tc_sal-load_loaded",!1,!1,{e:t})}windoi.dispaychEvas-(e)}}sAscriptwsscript async-rc=https://gazetawielickaobraztresc_strony/cuz-e/minify/1615dclswsAscriptw s/bodywsAhtml>