Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Patronat medialny

Zasady ubiegania się o patronat medialny Gazety Wielickiej

Każdy kto jest organizatorem przedsięwzięcia, imprezy, wydarzenia itp. o zasięgu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim może ubiegać się o patronat medialny Gazety Wielickiej.

Gazeta Wielicka może objąć patronatem medialnym wydarzenia, przedsięwzięcia i imprezy, które są godne propagowania i rozpowszechniania dla społeczności powiatu wielickiego. Aby ubiegać się o patronat medialny Gazety Wielickiej należy przesłać zgłoszenie na adres redakcja@gazetawielicka.pl nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie a o decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania patronatu wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Patronatem medialnym Gazety Wielickiej nie mogą być objęte wydarzenia organizowane przez partie polityczne.

Organizator zwracający się o patronat medialny zobowiązuje się do odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.

W ramach patronatu medialnego Gazeta Wielicka oferuje:

– umieszczenie banerów reklamowych na stronie www.gazetawielicka.pl,
– zamieszczenie zapowiedzi oraz relacji z wydarzenia na stronie gazety,
– udostępnienie informacji o wydarzeniu na profilu Facebook,
– obecność dziennikarza i/lub fotografa podczas wydarzenia.

W ramach patronatu medialnego Gazeta Wielicka oczekuje:

– umieszczenia logo Gazety Wielickiej na wszystkich materiałach reklamowych,
– umieszczenia baneru / rollupu Gazety Wielickiej w widocznym miejscu podczas trwania imprezy,
– umieszczenia informacji o patronacie medialnym na stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

Objęcie patronatu przez naszą gazetę jest bezpłatne i nie wiążą się z nim dodatkowe opłaty.
Banery i rollupy reklamowe dostarcza Gazeta Wielicka.

Jesteś zainteresowany/a patronatem medialnym? Skontaktuj się z nami!