Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Jakie są skutki przedawnienia?

Przedawnienie może być poważnym problemem dla wierzyciela i ogromną szansą dla dłużnika. Czy wiesz jakie skutki może przynieść dla Ciebie?

Istota instytucji przedawnienia przejawia się w tym, że po upływie określonego czasu dłużnik ma prawo uchylić się od obowiązku realizacji roszczenia, mimo że, prócz upływu czasu, nie istnieją inne przesłanki usprawiedliwiające tenże brak. Ta możliwość odmowy świadczenia jest prawem podmiotowym dłużnika. Jak działa przedawnienie w rzeczywistości, czy przedawnienie działa automatycznie, czy potrzebne jest podejmowanie pewnych okoliczności. Aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie postanowiliśmy skorzystać z pomocy adwokata.

Jak wyjaśnia nam adwokat z Krakowa Wojciech Rudzki, sąd nie może uwzględniać zarzutu przedawnienia z urzędu. Dłużnik sam musi go podnieść, jeśli chce uchylić się od obowiązku zaspokojenia wierzyciela. Mimo prawidłowego podniesienia tego zarzutu, sąd ma zawsze możliwość jego nieuwzględnienia, jeśli dojdzie do wniosku, że jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi ono nadużycie prawa.

W razie skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia sąd oddala powództwo wierzyciela. Natomiast w sytuacji, gdy roszczenie jest przedawnione, ale dłużnik nie podniósł kwestii upływu okresu przedawnienia, sąd ma obowiązek roszczenie wierzyciela uwzględnić. Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki, sąd uwzględni żądanie nawet jeśli ma świadomość, że okres przedawnienia już upłynął. Zarzut przedawnienia może zostać podniesiony już przed procesem. Dłużnik nie musi czekać na to, by wierzyciel wytoczył przeciwko niemu powództwo.

Istnieje możliwość zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia względem określonego wierzyciela. Następuje to w formie jednostronnej, nieformalnej, ale również nieodwołalnej czynności prawnej. Oświadczenie takie, aby być skuteczne, musi dojść do drugiej strony. Co ważne, można tego dokonać dopiero po upływie terminu przedawnienia. Składanie wcześniej takich oświadczeń nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Aby zrobić to skutecznie można rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej.

Podniesienie zarzutu przedawnienia nie może być niweczone poprzez instytucję bezpodstawnego wzbogacenia. Wierzyciel nie ma możliwości skutecznego powołania się na ten zarzut, nawet jeżeli będzie reprezentowany w sądzie przez kancelarię adwokacką. Przedawnione roszczenie nigdy nie wygasa, a jedynie przekształca się w roszczenie naturalne, które nie może być egzekwowane wbrew woli dłużnika.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!