Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach

Rozpoczyna się inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury wodnej w Gminie Biskupice. Planowane przedsięwzięcie, o nazwie “Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice”, obejmie wszystkie miejscowości w gminie.

W ramach prac, w sieci wodociągowej zostanie wstawionych 110 zaworów, z czego 48 istniejących zostanie wyremontowanych, a 62 nowe zostaną zamontowane. Projekt przewiduje również remont 13 hydrantów. Dodatkowo, wstawionych zostanie 20 reduktorów sieciowych, które będą stabilizować ciśnienie w sieci wodociągowej. Przeprowadzenie tej modernizacji znacząco zmniejszy czas reakcji i skróci czas wyłączeń wody w przypadku ewentualnej awarii sieci. Ponadto, w przyszłości pozwoli to ograniczyć obszar, na którym występują braki wody, co przyczyni się do redukcji strat oraz przyspieszenia czasu naprawy awarii. Docelowo poprawi to efektywność kosztową gospodarki wodnej.

Ze względu na planowane prace, konieczne będą wyłączenia wody. Harmonogram wyłączeń jest obecnie opracowywany i zostanie podany do wiadomości publicznej. Będziemy informować mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostawie wody.

Wykonawcę zadania został wyłoniony w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, oraz Sekretarz, Jerzy Szymoniak, podpisali już stosowną umowę z wybranym wykonawcą. Szacuje się, że całość inwestycji będzie kosztować 782 492,42 złote brutto.

Warto podkreślić, że zadanie w całości zostanie sfinansowane z celowej subwencji pochodzącej z puli rządowej. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Gminy Biskupice będą mogli korzystać z poprawionej infrastruktury wodnej, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i efektywności zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.

Inwestycja w poprawę systemu zaopatrzenia w wodę jest istotnym krokiem w rozwoju infrastruktury gminy. Gmina Biskupice dba o swoich mieszkańców i podejmuje działania mające na celu zapewnienie im dostępu do czystej wody o każdej porze dnia i nocy.

Dodaj komentarz