Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Seniorzy zakończyli rok akademicki

Seniorzy z Gminnej Akademii Seniora zakończyli rok pełen inspirujących spotkań i ciekawych wydarzeń. Ostatnie przedwakacyjne spotkanie było niezwykłym doświadczeniem, które zgromadziło liczne grono uczestników. Wójt Gminy Biskupice przywitał wszystkich serdecznie, podziękował za wspólny rok i wyraził swoje zadowolenie z zaangażowania seniorów w aktywność społeczną.

Głównym punktem spotkania było zaproszenie do wysłuchania prelekcji dr. hab. Michała Węgrzyna, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowiedział o najstarszym Ogrodzie Botanicznym w Polsce, znajdującym się w Krakowie. Wykładowca przybliżył historię powstania ogrodu, jego bogactwo roślinne, ważną misję edukacyjną oraz plany na przyszłość. Słuchacze otrzymali również informacje na temat fascynujących wydarzeń, takich jak spotkania, koncerty i pokazy mody, które regularnie odbywają się w Ogrodzie. Wizyta w tym pięknym miejscu staje się niezwykłą okazją do odkrycia zaczarowanego świata przyrody.

Gminna Akademia Seniora w Gminie Biskupice odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej, dając seniorom możliwość aktywnego uczestnictwa w różnorodnych działaniach. Spotkania, wykłady i warsztaty organizowane w ramach akademii stanowią doskonałą okazję do zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniami oraz budowania silnych więzi społecznych. Seniorzy wyrażają ogromną satysfakcję z uczestnictwa w akademii i doceniają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wyrazili swoją wdzięczność za tę wyjątkową podróż po Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Dziękowali organizatorom za możliwość uczestnictwa w cennych wydarzeniach, które wzbogacają ich życie i inspirują do dalszego rozwoju. Seniorzy zostali zachęceni do odwiedzenia Ogrodu, aby samodzielnie przekonać się o jego pięknie i magii.

Zakończenie roku to moment podsumowań i refleksji nad osiągnięciami. Gminna Akademia Seniora w Gminie Biskupice może być dumna z osiągniętego postępu i zaangażowania seniorów. Organizatorzy spotkania wyrazili wdzięczność seniorom za ich aktywność, inspirujące postawy i cenne wkłady w rozwój lokalnej społeczności. Obiecali kontynuacjęcie wysiłków w nadchodzącym roku, zapewniając seniorów o kontynuacji inspirujących wydarzeń i możliwości rozwoju.

Gminna Akademia Seniora w Gminie Biskupice ma przed sobą wiele perspektyw i planów na przyszłość. Organizatorzy podkreślają, że będą kontynuować swoje starania, aby zapewnić seniorom jeszcze więcej interesujących spotkań, warsztatów i wykładów. Celem jest nie tylko dostarczenie wartościowej edukacji i rozrywki, ale także umożliwienie seniorom tworzenia więzi społecznych i rozwijania ich pasji.

Władze lokalne również deklarują swoje wsparcie dla inicjatyw skierowanych do seniorów. Rozumiejąc ich rolę i wkład w społeczność, obiecują kontynuację działań mających na celu tworzenie przyjaznego i aktywnego środowiska dla seniorów. Ważne jest, aby seniorzy czuli się docenieni i miały pełne wsparcie w realizowaniu swoich celów i marzeń.

Zakończenie roku w Gminnej Akademii Seniora w Gminie Biskupice to czas pełen radości, satysfakcji i nadziei. Seniorzy mogą spojrzeć w przeszłość z dumą, a jednocześnie z entuzjazmem patrzeć w przyszłość. Wiedzą, że ich aktywność i zaangażowanie mają znaczenie i są doceniane przez społeczność. Dzięki temu, każdy kolejny rok będzie dla nich nową przygodą, możliwością poznawania, rozwijania się i czerpania radości z życia.

Gminna Akademia Seniora w Gminie Biskupice jest doskonałym przykładem inicjatywy, która stawia na rozwój i aktywność seniorów. To miejsce, gdzie doświadczenie i mądrość seniorów są cenione, a ich udział przyczynia się do tworzenia lepszego i bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wartościowe spotkania, wykłady i warsztaty stwarzają okazję do inspirujących podróży przez świat wiedzy i kultury.

Rok po roku seniorzy z Gminnej Akademii Seniora w Gminie Biskupice udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody dla aktywności i rozwoju. Ich zaangażowanie, pasja i chęć do nauki są inspiracją dla innych, zarówno młodszych jak i rówieśników. Dzięki takim inicjatywom, społeczność może czerpać korzyści z bogactwa doświadczenia i wiedzy, jaką posiadają seniorzy.

Zdjęcia: Zespół Centrum Kultury Gminy Biskupice

Dodaj komentarz