Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

XIV Sesja Rady Gminy Gdów

29 października 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Gdów. Podczas posiedzenia radni dyskutowali m.in. o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży 2016.

Po otwarciu sesji, przywitaniu przybyłych i przedstawieniu porządku obrad Radni przyjęli protokół z sesji zwyczajnej nr XIII. W dalszej części obrad zebrani wysłuchali informacji Wójta i Przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego. Wójt Zbigniew Wojas przedstawił informacje dotyczące m.in. swojej aktywności w ostatnich tygodniach, wydanych zarządzeń, trwających inwestycji i remontów, a ponadto poruszył tematy dotyczące przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz pomysłu uruchomienia autobusu aglomeracyjnego do Gdowa. Wójt poinformował także zebranych o spotkaniu, które odbył z prywatnymi przewoźnikami działającymi na terenie gminy Gdów. W kolejnych punktach (wystąpienia, zapytania, interpelacje) poruszono tematy dotyczące m.in. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w okolicy Urzędu Gminy, nazwania rond na obwodnicy Gdowa, utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Bocheńskiej w Gdowie, uzupełnienia oznakowania przy drodze w Niegowici, modernizacji dróg gminnych, naprawy i właściwego utrzymania dróg i chodników i inne.

Podczas obrad wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2015r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 ? 2024. Ponadto, Rada Gminy Gdów wyraziła zgodę na udzielenie dotacji dla OSP Winiary w kwocie 25 000zł. na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego. Następnie zebrani wysłuchali informacji wójta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Obszerne  sprawozdanie zawierające m.in. dane o ilości uczniów w poszczególnych placówkach, ilości oddziałów, struktury zatrudnienia nauczycieli, doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli, frekwencji uczniów, dowozów uczniów do szkół, organizacji zajęć pozalekcyjnych, wydatków na remonty i inwestycje, realizacji projektów edukacyjnych, wyników egzaminów, osiągnięć uczniów i inne przedstawiła kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjny Szkół Julita Natkaniec.

W dalszej części obrad Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Gdów do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Ciężarek oraz Sekretarz Józef Zając przedstawili informację na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązanie do ich złożenia. Ostatnia uchwała podjęta przez Radę Gminy dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu przy budowie chodnika w Książnicach.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie. Treści podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Źródło: Gmina Gdów)

Dodaj komentarz