Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Punkt informacyjny dla Seniorów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 listopada b.r. ruszyła działalność Gminnego Punktu Informacyjnego  dla Seniorów,  oraz osób z ich otoczenia. Utworzenie punktu jest jednym z elementów  większego projektu realizowanego w gminie Kłaj dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Małopolskiego. 

Gminny Punkt Informacyjny dla  Seniorów będzie czynny raz w tygodniu we wtorki w godzinach od 15.00-17.00. W ramach dyżurów pełnionych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju specjaliści udzielać będą seniorom porad prawnych, służyć informacją o dostępnych formach pomocy, możliwości zapewnienia opieki w formie usług opiekuńczych lub pomocy sąsiedzkiej, pozyskania środków pomocniczych i ortopedycznych, zorganizowanie pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym czy udziale w turnusie rehabilitacyjnym. Będą także służyć wsparciem w zakresie redagowania pism urzędowych i formułowaniu wystąpień i wniosków do różnych instytucji i  organizacji. Dla seniorów dostępne będą również książki, wydawnictwa i czasopisma podejmujące problematykę osób starszych, a także komputer z dostępem do Internetu z  bogatą bazą danych o instytucjach i organizacjach działających na rzecz seniorów. Na dyżurach zbierane będą również opinie i sugestie dotyczące dalszych oczekiwanych kierunków działań jakie powinny być podejmowane, aby poprawić komfort życia seniorów.

(Źródło: Gmina Kłaj)

Dodaj komentarz