Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Budżet na 2016 rok w Niepołomicach

Stosunkiem głosów 16 za, przy 3 wstrzymujących się, Rada Miejska przyjęła wczoraj budżet Gminy Niepołomice na rok 2016. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków jest wyższy niż obecny.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 16 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 1 radny był nieobecny, 1 nie brał udziału w głosowaniu. Zgodnie z planem, w przyszłym roku do budżetu gminy wpłynie około 126,9 mln złotych, zaś wydatki wyniosą 136,2 mln złotych. Ponad dziewięciomilionowy deficyt pokryty zostanie z pożyczek i emisji obligacji.

Na nasz wspólny budżet składają się środki z wielu źródeł. Filarami budżetu gminy Niepołomice są: podatki wypracowywane przez mieszkańców i działające u nas firmy oraz środki zewnętrzne pozyskane z Unii Europejskiej czy Funduszu Szwajcarskiego.

22 mln otrzymamy w ramach dotacji unijnej na budowę zjazdu z autostrady A4. Będzie to największy projekt inwestycyjny nadchodzących dwunastu miesięcy.

19,5 mln trafi do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób prawnych. Głównie są to wpłaty od dużych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Niepołomice. Tej ważnej pozycji dochodowej nie byłoby bez strefy inwestycyjnej. Ale podatek od nieruchomości płacą też osoby fizyczne, posiadające domy czy działki na terenie gminy. Z tego tytułu do wspólnej kasy w przyszłym roku wpłyną cztery miliony złotych.

Do gminnych budżetów trafia również część podatków dochodowych odprowadzanych przez firmy oraz osoby fizyczne. Nie ma się co dziwić samorządom, które zachęcają osoby mieszkające na ich terenie do płacenia podatku właśnie u nich ? w przypadku naszej gminy dochód z tego tytułu wyniesie 22,1 mln zł. Procentowy udział gmin w podatku CIT jest niższy i w naszym przypadku wyniesie 4 mln zł.

26,7 mln złotych wpłynie do gminnej kiesy jako subwencja oświatowa.

Niespełna sześć milionów złotych otrzymamy na realizację świadczeń rodzinnych.

2,7 mln wpłacimy wszyscy na utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Tyle samo kosztować będzie jego utrzymanie. Zgodnie z ustawą, gminy na realizacji tego zadania nie mogą zarabiać.

4,3 mln otrzymamy w ramach realizacji programu solarnego.

Pięć milionów złotych uzyskamy ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

Po drugiej stronie budżetu są wydatki.

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone na inwestycje, wyniosą 47 milionów złotych.

Na drogi publiczne, w tym na budowę zjazdu z autostrady, modernizację dróg oraz budowę chodników, wydamy 26,4 mln zł.

Osiem milionów przeznaczymy na realizację programu solarnego.

Prawie cztery miliony? zakopiemy jako kanalizację w Zagórzu, Słomirogu i Suchorabie.

Spłacimy też pozostałe faktury za budowę Centrum Bocheńska.

89 milionów złotych wyniosą wydatki bieżące.

Tradycyjnie największą część budżetu pochłonie oświata i wychowanie. Na utrzymanie szkół, przedszkoli, dowóz uczniów czy doskonalenie nauczycieli wydamy łącznie 42,6 mln złotych. To znacznie więcej niż wynosi subwencja z budżetu centralnego. Jednak jest to konieczne, ponieważ wydatki na oświatę traktować należy jako inwestycję w rozwój nie tylko każdego ucznia z osobna, ale również samorządu jako całości.

Na pomoc społeczną wydamy 11,7 mln zł. Jednak to nie tylko wydatki na świadczenia finansowe wypłacane bezpośrednio osobom potrzebującym. Dzięki tym pieniądzom działać będzie nowo otwarty dom pomocy społecznej w Staniątkach.
Dzięki 5,5 mln zł wydanym na kulturę utrzymamy biblioteki, muzea, domu kultury i zorganizujemy koncerty i inne wydarzenia.

Na transport zbiorowy wydamy 1,5 mln złotych, oświetlenie ulic i placów to koszt 1,7 mln, a na krzewienie kultury fizycznej wydamy 2,6 miliona złotych.

dochody2016 wydatki2016

Źródło: Gmina Niepołomice

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!