Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Donald Tusk cytował mieszkańca Niepołomic podczas exposé

Szary Człowiek z Niepołomic

Sześć lat po tragicznej śmierci Piotra Szczęsnego z Niepołomic, znanego jako “Szary Człowiek”, jego historia powraca do świadomości publicznej. W Sejmie, Donald Tusk odczytuje manifest Szczęsnego, przypominając o dramatycznych wydarzeniach z października 2017 roku.

Szary Człowiek z Niepołomic

Sześć lat temu, Piotr Szczęsny, znany jako “Szary Człowiek”, dokonał desperackiego czynu, który wstrząsnął całym krajem. Jego historia powraca do nas dziś, kiedy Donald Tusk, podczas swojego wystąpienia w Sejmie, odczytał manifest Szczęsnego.

19 października 2017 roku, Piotr Szczęsny, mieszkaniec Niepołomic, dokonał samospalenia na warszawskim Placu Defilad. Był to protest przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Szczęsny wybrał ten dramatyczny sposób wyrażenia swojego sprzeciwu, odtwarzając w tle piosenkę “Kocham Wolność” zespołu Chłopcy z Placu Broni. W swoim manifeście napisał: “Mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób, że społeczeństwo się obudzi”. Szczęsny został przewieziony do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie zmarł 29 października, nie odzyskawszy przytomności. Jego pogrzeb odbył się 14 listopada na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie i zgromadził tysiące ludzi. Mszę świętą koncelebrowali bp Tadeusz Pieronek i ks. Adam Boniecki, a fragment Ewangelii odczytał ks. Wojciech Lemański.

Słowa Szczęsnego, przypomniane przez Tuska, wywołują ponownie refleksję nad stanem polskiej polityki i społeczeństwa. Wdowa po Szczęsnym, w rozmowie z mediami, podkreśla, że dla jej rodziny każdy październik jest czasem smutku i wspomnień. Tragedia ta pozostaje w pamięci narodu jako przypomnienie o skrajnych formach protestu i desperacji, jakie mogą ogarnąć obywateli w obliczu politycznych niezgód. Historia Piotra Szczęsnego staje się przestrogą dla przyszłych pokoleń i przypomnieniem, że dialog i zrozumienie powinny zawsze przeważać nad podziałami i konfliktem. W obliczu rosnących napięć politycznych i społecznych, lekcja z przeszłości może okazać się kluczowa dla kształtowania przyszłości Polski.

Manifest Szarego Człowieka

 1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich.
 2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.
 3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.
 4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.
 5. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.
 6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).
 7. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu „religii smoleńskiej” i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się „miesięcznice smoleńskie”: przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej.
 8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.
 9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak np. Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK.
 10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.
 11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i LGBT), muzułmanów i innych.
 12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki – radia, którego słucham od czasów młodości.
 13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.
 14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie edukacji.
 15. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.

Dodaj komentarz