Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Gmina Niepołomice kończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ?Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach ? powstanie pracowni kształcenia zawodowego w branży mechanicznej?.

W ramach projektu powstał kompleksowy budynek szkoleniowy obejmujący:
– stację diagnostyczną do 3,5 t
– myjnię bezdotykową
– stanowisko do sprzątania i pompowania kół pojazdów samochodowych
– nowoczesne sale dydaktyczne
– pracownie do praktycznej nauki zawodu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych;

Całkowite koszty projektu: 1 919 921,99 zł
Wartość dofinansowania: 1 606 096,25 zł
Wkład własny: 283 428,75 zł

Celami ogólnymi projektu są: wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w regionie, zwłaszcza w aspekcie umiejętności praktycznych oraz poprawa dostępu do kształcenia ustawicznego w regionie i promowanie tej formy kształcenia wśród lokalnej społeczności.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej, umożliwiającej wyposażenie młodzieży i osób dorosłych z powiatu wielickiego w umiejętności oraz kwalifikacje zgodne z wymogami rynku w zawodach branży mechanicznej, tym samym nastąpi poprawa jakości kształcenia w szczególności w zakresie zajęć praktycznych.

Projekt umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej w Gminie Niepołomice i powiecie wielickim w branży mechanicznej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jak i technikum oraz zapewni kształcenie zawodowe w tych zawodach na najwyższym poziomie w oparciu o nowoczesną bazę techno-dydaktyczną.

Zainteresowanych naszą ofertą kształcenia w nowoczesnych pracowniach pod patronatem MAN Trucks zapraszamy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.

Klasy pod patronem MAN Trucks ? Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla młodzieży i osób dorosłych:
– Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ? ukończenie kursu potwierdza kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
– Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – ukończenie kursu potwierdza kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
– Kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – ukończenie kursu potwierdza kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych
– Ukończenie kwalifikacji M.12, M.18, M.42, daje tytuł technika pojazdów samochodowych.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 17 grudnia 2015 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach

Dodaj komentarz