Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Szkoły w Niepołomicach zyskają interaktywne tablice

Gmina Niepołomice inwestuje w rozwój edukacji i postęp technologiczny, dzięki pozyskaniu środków w wysokości 140 000,00 złotych na realizację zadania zatytułowanego “Aktywna Tablica”. Środki te pochodzą z budżetu państwa, przekazane za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Celem tego programu jest zwiększenie jakości nauczania i rozwoju umiejętności uczniów i nauczycieli w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach tego zadania, cztery lokalne szkoły otrzymały wsparcie, które wynosiło dla każdej z nich 43 750,00 złotych. Kwota ta składa się z dwóch części: 80% to dofinansowanie w wysokości 35 000,00 złotych, a pozostałe 20% (8 750,00 złotych) stanowi wkład własny gminy.

Zakupiony sprzęt obejmuje różne elementy, które mają na celu wspieranie procesu edukacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oto lista głównych elementów zakupionego sprzętu:

  1. Programy i Pakiety Edukacyjno-Terapeutyczne: Zostały zakupione zestawy nowoczesnych programów multimedialnych oraz różnorodne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Te programy obejmują takie obszary jak kompetencje emocjonalno-społeczne, problemy wychowawcze, logopedia rozszerzona, percepcja i uwaga słuchowa. Dzięki nim, dzieci mają dostęp do przyjaznych i ciekawie wizualnie ćwiczeń interaktywnych, które nie tylko wspierają ich terapię, ale także budują optymizm, wytrwałość, i wiarę we własne możliwości.
  2. Monitory interaktywne: To nowoczesne dotykowe ekrany, które pozwalają na wyświetlanie treści i odtwarzanie dźwięku. Są one porównywane do dużych telewizorów LCD, ale z funkcjonalnością reagowania na dotyk. Wykorzystują osobne lub wbudowane komputery z oprogramowaniem. Monitory te są niezależnymi urządzeniami, które można umieścić w klasie na stojaku lub na ścianie.
  3. Magiczne dywany: Są to podłogi interaktywne, które umożliwiają prowadzenie zajęć z rewalidacji. SmartFloor Mobile Audio to zestaw zawierający podłogę interaktywną SmartFloor oraz statyw mobilny z głośnikami. Dzięki niemu można prowadzić zajęcia interaktywne w dowolnym miejscu, nawet tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania projektora. Podłoga reaguje na ruch i pozwala na sterowanie za pomocą specjalnych pisaków interaktywnych. To narzędzie stymuluje percepcję wzrokową, rozwija myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Dodatkowo, wspiera rozwijanie umiejętności językowych i zachęca dzieci do inicjatywy i działania, także w kontekście aktywizacji społecznej poprzez pracę w grupie.

Zakupy zostały już zrealizowane, a zakupiony sprzęt trafił do szkół. To ważny krok w kierunku nowoczesnej i bardziej interaktywnej edukacji, która daje szansę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy w atrakcyjny i angażujący sposób. Dzięki takim inicjatywom, Gmina Niepołomice pokazuje, że dba o przyszłość swoich mieszkańców i stawia na rozwój edukacji jako kluczowy element rozwoju społecznego.

Dodaj komentarz