Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Dyskutowali o wodzie i naszej przyszłości

Młodzieżowa rada w Wieliczce

Międzynarodowa konferencja na temat “Zrównoważony Rozwój – Przyszłość a ilość i jakość wody” skupiła uwagę na kluczowych zagadnieniach takich jak: woda jako zasadniczy zasób dla ludzkości, znaczenie czystej wody dla zdrowia, przyszłe wyzwania dotyczące dostępności i stanu zasobów wodnych oraz istotną rolę wody w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się nie tylko zaproszeni eksperci, ale również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce, Gminnej Rady Seniorów, jak również delegaci z instytucji i urzędów miejskich oraz specjaliści z branży wodociągowej.

Pierwsza część konferencji była poświęcona prezentacjom renomowanych specjalistów z Polski i z zagranicy, którzy omówili tematykę wykorzystania zasobów wodnych. Druga część konferencji to czas na praktyczne wizyty studyjne. Uczestnicy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 6 w Wieliczce, gdzie zainstalowano nowoczesny punkt dystrybucji wody pitnej dla uczniów i personelu, oraz nowatorską Stację Uzdatniania Wody w Bogucicach, zarządzaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. Wiceprezes Zakładu wraz z zespołem przedstawił historię stacji, proces pozyskiwania funduszy unijnych oraz etapy uruchamiania obiektu. Goście mieli również okazję zobaczyć, jak działa stacja uzdatniania wody w Wieliczce.

Dodaj komentarz