Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Nowy budynek dla Wędkarzy

W ostatnich dniach marca, malownicze Grabówki stały się miejscem niezwykłego wydarzenia dla miłośników wędkarstwa. Piknik Wędkarski, będący miejscem nie tylko rozrywki, ale również ważnych uroczystości, zgromadził tłumy entuzjastów z całego regionu. Najważniejszym punktem programu było oficjalne otwarcie nowej Rybaczówki.

Rybaczówka, nowy budynek wyznaczony do służenia społeczności lokalnej, została uroczyście przekazana w ręce Małopolskiego Związku Wędkarskiego. Nie jest to jedynie symboliczny gest, lecz także krok naprzód dla całej społeczności wędkarskiej w regionie. Nowa siedziba będzie miejscem, w którym wędkarze będą mogli spotykać się, wymieniać doświadczeniami oraz rozwijać swoją pasję.

Podczas ceremonii otwarcia, klucze do nowego budynku zostały przekazane przez Burmistrza Wieliczki, prezesowi Małopolskiego Związku Wędkarskiego. To wydarzenie nie tylko symbolicznie podkreślało znaczenie współpracy między lokalnymi władzami a organizacjami społecznymi, ale także stanowiło wyraz uznania dla roli, jaką wędkarstwo odgrywa w życiu społeczności.

Rybaczówka nie tylko stanie się głównym siedliskiem Małopolskiego Związku Wędkarskiego, ale także będzie miejscem, w którym Straż Rybacka będzie pełniła swoje obowiązki. Dodatkowo, planowane są także egzaminy na kartę wędkarską, które będą przeprowadzane w nowych, dogodnych warunkach. Dla wielu uczestników Pikniku Wędkarskiego, otwarcie Rybaczówki było momentem niezwykle emocjonującym. To nie tylko buduje więź między członkami społeczności wędkarskiej, ale również umacnia znaczenie wędkarstwa jako ważnej dziedziny rekreacji i ochrony środowiska naturalnego.

Otwarcie nowego budynku Rybaczówki podczas Pikniku Wędkarskiego w Grabówkach było więc nie tylko wydarzeniem symbolicznym, ale także praktycznym wsparciem dla społeczności wędkarskiej. Daje ono nadzieję na dalszy rozwój tej pasji oraz integrację między jej miłośnikami.

fot. UMiG Wieliczka

Dodaj komentarz