Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Zastaw skarbowy. Zmiany od 1 lipca.

W dniu 1 lipca 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, która wprowadziła istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji zastawów skarbowych.

Celem wprowadzanych zmian było z jednej strony zmniejszenie papierowego obiegu dokumentów w działaniach administracji publicznej (wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych przez organ administracji będzie się obecnie odbywał na podstawie wniosku w formie elektronicznej), natomiast z drugiej ułatwienie klientom Krajowej Administracji Skarbowej dostępu do danych zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych.

Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego, może on być ustanowiony na ruchomościach (np. samochód, motocykl, maszyna) oraz zbywalnych prawach majątkowych (np. akcje, obligacje, patenty).

Ustanowienie zastawu jest możliwe jeżeli wartość ruchomości lub prawa majątkowego przekracza 12 400 zł (wszystkie ruchomości oraz zbywalne prawa majątkowe, na których ustanowiono zastaw skarbowy znajdują się w Rejestrze Zastawów Skarbowych prowadzonym w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Co istotne zastaw skarbowy umożliwia zaspokojenie się z przedmiotu zastawu bez względu na to kto jest jego właścicielem. Jeżeli więc organ podatkowy zabezpieczy samochód Pana Nowaka zastawem skarbowym, to Pan Kowalski, który zakupił tenże samochód, będzie musiał znosić egzekucję prowadzoną przez wierzyciela Pana Nowaka z tej ruchomości.

Sposobem na uniknięcie tego typu sytuacji jest złożenie do dowolnego naczelnika urzędu skarbowego (wyłączono w tym zakresie przepisy dotyczące właściwości miejscowej podatnika) wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych.

Wniosek na formularzu WW-1 (dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) może być złożony bądź to w formie elektronicznej (na elektroniczną skrzynkę podawczą organu) bądź w formie papierowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty za wydanie wypisu lub zaświadczenia w wysokości 50 zł. Wydany wypis wskaże czy dana ruchomość lub prawo majątkowe jest obciążone zastawem skarbowym, oraz wysokość zabezpieczonego zobowiązania podatkowego, organ na wniosek, którego wpisano zastaw oraz datę powstania zastawu.

Natomiast zaświadczenie będzie zawierało informację o tym czy występujący z wnioskiem jest wpisany do rejestru zastawów, oraz wskaże przedmiot zastawu, wysokość zabezpieczonych zastawem zobowiązań podatkowych oraz datę powstania zastawu.

Całkowicie nową usługą przygotowaną przez Ministerstwo Finansów jest bezpłatna możliwość sprawdzenia on-line czy na wskazanej przez Nas ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym został ustanowiony zastaw skarbowy.
W tym celu należy otworzyć aplikację dostępną pod adresem internetowym: www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw.

W przypadku sprawdzania samochodu należy wpisać jeden z następujących numerów: rejestracyjny, VIN, nadwozia, podwozia lub ramy natomiast np. w przypadku akcji trzeba będzie podać jej numer. W przypadku pozytywnego wyniku wyszukiwania uzyskamy informację m.in. o wierzycielu, na rzecz którego ustanowiono zastaw skarbowy, dacie ustanowienia zastawu oraz wysokości należności objętych zastawem. Wskazać należy, iż wydruki uzyskane z w/w aplikacji mają charakter informacyjny, i nie mają mocy dokumentu urzędowego.

Opracowanie:
Łukasz Śleboda
Starszy Kontroler Skarbowy
Urzędu Skarbowego w Wieliczce

doGazWiel

Urząd Skarbowy Wieliczka

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!