Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

XVI Sesja Rady Gminy Gdów

15 grudnia 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Gdów. Podczas posiedzenia m.in. radni zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.

Po otwarciu sesji, przywitaniu przybyłych i przedstawieniu porządku obrad Radni przyjęli protokół z sesji zwyczajnej nr XV. W dalszej części obrad zebrani wysłuchali informacji Wójta i Przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego. Wójt Zbigniew Wojas przedstawił informacje dotyczące m.in. swojej aktywności w ostatnich tygodniach, wydanych zarządzeń, trwających inwestycji i remontów, a następnie zaprosił do udziału w kiermaszu świątecznym, który ma się odbyć jutro na placu przed Urzędem Gminy. Ponadto, w dalszej części obrad wójt poinformował zebranych o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zaległościach w dokonywanych przez mieszkańców płatnościach. Kolejny punkt porządku obrad pn. ?Wystąpienia radnych powiatowych? stał się bezprzedmiotowy, gdyż w posiedzeniu nie uczestniczył żaden radny.

Podczas obrad wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2015r oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024. Ponadto, Rada Gminy Gdów wprowadziła zmiany do uchwały nr XI/62/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.

Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. Po zapoznaniu się z projektem uchwały, wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z załącznikami oraz pozytywną opinią Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego RG, Rada Gminy zatwierdziła zaproponowane taryfy oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. Dokument będzie obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Następnie zebranym zostały przedstawienie protokoły z dwóch wyjazdowych posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej RG. Komisja w ostatnim czasie odwiedziła 5 placówek oświatowych: Niepubliczne Tęczowe Przedszkole i Klub Dziecięcy w Niegowici, Szkołę Podstawową w Niegowici, Gimnazjum w Niegowici, Szkołę Podstawową w Książnicach oraz Szkołę Podstawową w Jaroszówce. Komisja zapoznała się z warunkami, w których uczy się młodzież i dzieci przedszkolne oraz z potrzebami placówek przedstawionymi przez poszczególnych dyrektorów szkół.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie. Treści podjętych uchwał dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po zakończeniu sesji odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Gdów, które dotyczyło analizy projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

(Źródło: Gmina Gdów)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!