Gazeta Wielicka- Wiadomości z powiatu wielickiego

Budżet gminy Gdów uchwalony

Podczas XVII Sesji Rady Gminy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową gminy Gdów na 2016 rok. Wcześniej projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały poszczególne komisje RG oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Po otwarciu sesji, przywitaniu przybyłych i przedstawieniu porządku obrad Radni wysłuchali informacji Wójta i Przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego. Następnie rozmawiano m.in. na temat wymiany kubłów na odpady zmieszane oraz odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że od 1 stycznia br. usługi z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Gdów świadczy firma “Empol” sp. z o.o. z Tylmanowej. W związku z tym, od dnia 15 grudnia 2015 r. trwa wymiana pojemników na odpady zmieszane. Równocześnie z przeprowadzoną akcją dostarczane są worki na odpady segregowane oraz harmonogramy wywozu (harmonogramy wywozu można pobrać także ze strony internetowej www.gdow.pl). W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Gdów (tel. 12 251-04-95). Informujmy również, że firma “Empol” uruchomiła Biuro Obsługi Klienta z siedzibą w budynku SKR Gdów (tel. 887-227-011).

Ponadto, na sesji w dniu 30 grudnia 2015r. wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2015r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gdów na lata 2015 – 2024. Rada Gminy ustaliła także wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015r. (maksymalny termin wykonania ww. wydatków wyznaczono na 30 czerwca 2016r.).

Następnie jednogłośnie uchwalono budżet gminy Gdów na 2016r. Jego projekt wraz z uzasadnieniem przedstawiła skarbnik gminy Gdów Katarzyna Lisowska. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa wskazując, że jest on opracowany w sposób bardzo staranny, kompletny, przejrzysty, wewnętrznie spójny oraz zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa. Projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały także wszystkie komisje stałe działające w Radzie Gminy Gdów. Dochody gminy Gdów w 2016 roku zaplanowano na kwotę 54 990 970,00zł., a wydatki wyniosą 53 978 970,00zł. Nadwyżka to 1 012 000,00zł. Jednogłośnie uchwalono także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 (wcześniej projekt WPF pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa).

Następnie Rada Gminy wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w Winiarach służebnością drogową. Radni wyrazili także wolę przystąpienia gminy Gdów do realizacji projektu pn.?Na własne konto? w ramach programu edukacji ekonomicznej w latach 2015/16. Beneficjentami zadania mają być uczniowie Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie, a projekt realizowany będzie w pierwszych miesiącach 2016 roku.

Kolejna uchwała polegała na wprowadzeniu zmiany w uchwale z dnia 26 listopada 2015 roku dotyczącej likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste. Zmiana polegała na doprecyzowaniu uchwały poprzez wskazanie wysokości kapitału zakładowego Spółki, a tym samym wartości udziałów, które objęła gmina Gdów.

Po podjęciu wszystkich uchwał i zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję. Treści podjętych uchwał zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Gmina Gdów

Gazeta Wielicka

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!