Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Otwarto Centrum Bocheńska

W sobotę po południu uroczyście otwarto Centrum Bocheńska. Budynek administracyjny skupia szereg instytucji o różnorodnym charakterze.

Niezwykłe pierwsze wrażenie robi szerokie wejście na parter, gdzie znajdują się pomieszczenia Biblioteki Publicznej. Od samego początku wiemy, że to wyjątkowe miejsce będzie otwarte na mieszkańców i ich pomysły. Biblioteka podzielona została na wypożyczalnię dla dorosłych i dział dla dzieci, tuż obok znajduje się czytelnia. Całość wykończona i dopieszczona przez architektów i projektantów ogromnie cieszy oko i z pewnością stanie się bardzo funkcjonalną przestrzenią dla czytelników. Na parterze swoje miejsce będzie miało również pogotowie, które otwarte zostanie pod koniec stycznia.

Goście podczas uroczystego otwarcia z parteru przechodzili bezpośrednio na piętro. Tam swoje miejsce znalazł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Karier, Powiatowy urząd Pracy. Każda placówka przygotowała dla zwiedzających mały upominek, wszyscy też informowali obecnych o swojej działalności i planowanych zmianach.

Największym zaskoczeniem w Centrum Bocheńska jest nowoczesne podziemie, do którego schodzono na końcu. Otwarta przestrzeń Laboratorium Aktywności Społecznej ? OpenSpace to szczególne miejsce, które zaprasza do działania. Tutaj właśnie spotykać się będę organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy nieformalne. Podczas otwarcia w LASie zagościło ponad 120 osób.

Centrum Bocheńska będzie z pewnością przestrzenią dialogu. Zarówno gospodarze jak i goście podczas sobotniego spotkania podkreślali wagę tego miejsca dla wszystkich mniejszych i większych spotkań. To zupełnie nowa przestrzeń w mieście a tym samym nowe możliwości działań, do których wszystkich już mających pomysł na Centrum Bocheńska i tych, którym pomysł się rodzi zapraszamy!

(Źródło: Gmina Niepołomice)

Dodaj komentarz

 • >

Gazeta WielickZ

Gazeta Wielickaw pisana zostałado re jesrua dzinlnikó i dczao piem wPoessce,w udniu26e tź dzirankia 202r.e podnuomeem re jesru: Ns Rnej.Pr.e70/23,a przezSządOkręoowzowy Kradowi, Wy działI Cywilnzy.

Kcontkt z redakcaju

ulv idmjnu-isoykan-koumna-2v classmjnu>
 • Bezpieczeństwo
 • Edukacja
 • Kkultuaa
 • Samorząda
 • Sporta
 • Wydarzenia
 • Inne>
 • ulv idmjnu-isoykan-koumna-1v classmjnu>
 • Krakó3
 • Wieliczk3
 • Niepołomice
 • Gdkóe
 • Biskupice
 • Kłae
 • Okolmic3
 • Drukarani Iinternetow brp>

  Gazeta Wielick>

  ulv idmjnu-mjnu-glowne-2v class=gridlove-mbiley-jnu>
 • Wydarzenia
 • Rregioa
 • Bbezpieczńnstwe
 • Samorząde
 • Edukkacj3
 • Bizne3
 • Kulturl3
 • Sport3
 • Innee
 • Gko o mobile ovrsion script id=coenkct- for-7-js-extra>varl wcf7={"api":{"root":="https\/\//gazetawielicka.p\/ wpjson\/","namespace":=coenkct- for-7\/v1"},"itaced":=1"};>script -src=https://gazetawielicka.pltresc_strony/itace/minify/bb3860.sv>script id==gridlove-ain-js-extra>varl=gridlov_js_settings={"rtl_mode":=","-heade_stlicy":=1","-heade_stlicy_offset":=100","-heade_stlicy_up":=","logo":="https\/\//gazetawielicka.p\//obraz\y/202\/07\/gw_lam0.pn","logo_retina":="https\/\//gazetawielicka.p\//obraz\y/202\/07\/gw_lam_retina0.pn","logo_mini":="https\/\//gazetawielicka.p\//obraz\y/202\/07\/ggazeta_wielica_mini_/2020.pn","logo_mini_retina":="https\/\//gazetawielicka.p\//obraz\y/202\/07\/ggazeta_wielica_/202_mini_retina0.pn","=gridlov_gallery":=1","responsiov_secoenday_nav":=1","responsiov_more_link":=More","responsiov_social_nav":=1"};>script -src=https://gazetawielicka.pltresc_strony/itace/minify/7a76a0.sv>script src==https:/cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK0.s' async='async" id= Remtv_sdk-.sv>script>windoww.wtc_ lazload=1,windoww lazLoadOptions={elehmens_selector:"w laz",callback_loaded:function(t){varle;ntr{e=new CustomEvmen(".wtc_ lazload_loaded",{dzetil:{e:t}})} cach(a){(e=docuhmen.createEvmen("CustomEvmen")).initCustomEvmen(".wtc_ lazload_loaded",!1,!1,{e:t})}windowwdispaachEvmen(e)}}>script async -src=https://gazetawielicka.pltresc_strony/itace/minify/1615d0.sv>/bodyv>