Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Sesja ze stypendystami

13 sesja Rady Powiatu Wielickiego rozpoczęła się od wręczenia stypendiów z Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Stypendia młodzieży przekazali starosta wielicki Jacek Juszkiewicz oraz przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Marek Burda.

Na liście stypendystów za osiągnięcia w nauce znaleźli się: Paleczek Anna (ZS w Niepołomicach), Woźniak Natalia (LO w Wieliczce), Wymiatałek Beata (PCKZiU w Wieliczce), Wójtowicz Natalia (ZS w Niepołomicach), Zając Rafał (PCKZiU w Wieliczce), Kulma Dominika (PCKZiU w Wieliczce), Jamróz Marlena (PCKZiU w Wieliczce), Kasprzyk Patrycja (PCKZiU w Wieliczce), Kasprzyk Paulina (PCKZiU w Wieliczce), Piwowarczyk Alicja (LO w Wieliczce), Szostak Wiktoria (LO w Wieliczce), Rubiś Natalia (LO w Wieliczce), Góralczyk Wojciech (LO w Wieliczce), Kalęba Kamila (PCKZiU w Wieliczce), Janus Maciej (PCKZiU w Wieliczce), Jędrzejek Paulina (ZS w Niepołomicach), Wełna Karolina (LO w Wieliczce), Rumaniec Sylwia (PCKZiU w Wieliczce), Migas Magdalena (VIII LO w Krakowie), Dębowska Natalia (PCKZiU w Wieliczce).

Stypendia za osiągnięcia artystyczne otrzymali: Gabryś Katarzyna (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie), Ślimak Bartłomiej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce), Baltaza Gabriela (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce), Pustuła Alicja (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Krakowie), Ćwiek Kacper (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce).

W dalszej części sesji radni przyjęli dziesięć uchwał. Do najważniejszych należały: ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, określenie zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015, ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016, przyjęcie ?Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego – w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2016 rok?.

(Źródło: Powiat Wielicki, Tekst: Bogdan Pasek)

Dodaj komentarz