Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Dwujęzyczne “Przedszkole 2 języki” nagrodzone podczas Forum Przedsiębiorców Powiatu Wielickiego

Dzięki pasji i zaangażowaniu Agnieszki Obrał – Stanak, 18 lat temu powstała w Wieliczce szkoła językowa „English Club”. To szkoła, w której panuje niezwykła atmosfera, w której języków uczą się dzieci już od przedszkola (a nawet maluszki, uczestniczące pod opieką swoich mam w zajęciach Baby Club), uczniowie szkół podstawowych, a także młodzież szkół średnich i dorośli.

Jest to szkoła, która stawia na indywidualne podejście do każdego ucznia, budowanie w nim poczucia, że jest zdolny i że potrafi się nauczyć języka obcego, a także pokazuje, że języka uczyć się można z radością, poprzez zabawę, wielozmysłowo, w przyjaznym środowisku i w taki sposób, że ten język już nie jest językiem obcym. Uczniowie  mają  wsparcie w osobie właścicielki oraz w lektorach, korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz dodatkowych materiałów, korzystają także z nowoczesnego sprzętu multimedialnego, robota „native speakera” i atrakcyjnych gier interaktywnych, które czynią naukę przyjemną i trwale zapamiętywaną.

Przedszkole 2 języki

Od początku działalności English Clubu, właścicielka, która sama jest z wykształcenia anglistką, stawiała na metody nauczania stojące w opozycji do metod tradycyjnej szkoły. Wykorzystywała osiągnięcia neurodydaktyki, analizowała najnowsze badania nad rozwojem mózgu człowieka i wprowadzała osiągnięcia neuronauk do praktyki edukacyjnej. Pasjonując się nauczaniem języka angielskiego „zarażała” tą pasją lektorów, nauczycieli i każdą osobę, z którą współpracowała. Wiedząc, jak ważna jest edukacja językowa od najwcześniejszych lat życia dziecka i zafascynowana edukacją dwujęzyczną, założyła wspólnie z Moniką Zatorską, specjalistką od wczesnej edukacji dzieci, Przedszkole 2 języki i prowadzi je już od 8 lat w Tomaszkowicach pod Wieliczką. Tutaj ma też obecnie siedzibę szkoła językowa English Club, można także skorzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, czy też zajęć w sali integracji sensorycznej.

Dwujęzyczne przedszkole w Wieliczce

Jednym z najważniejszych założeń pracy Przedszkola 2 języki jest dwujęzyczność; jednoczesne odkrywanie świata i jego doświadczanie w języku angielskim i języku polskim. Każde małe dziecko posiada niezwykły dar – wrodzoną zdolność do nauczenia się języków, które je otaczają. Wykorzystując dziecięcą otwartość na naukę i ogromną chłonność dziecięcego umysłu, Przedszkole 2 języki daje możliwość uczenia się języka angielskiego w najlepszym dla dziecka momencie: już od momentu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej. O niesamowitych efektach pracy z dziećmi w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, która jest podstawą postrzegania każdego dziecka w Przedszkolu 2 języki oraz o dwujęzyczność, świadczy swoboda, w jakiej komunikują się absolwenci. Przedszkolaki trafiają niejednokrotnie do szkół międzynarodowych z wykładowym językiem angielskim oraz do szkół dwujęzycznych, gdzie sobie świetnie radzą. Dzieci, które kontynuują naukę w szkołach publicznych, chętnie uczestniczą w popołudniowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole „English Club”, gdzie tworzone są grupy dedykowane specjalnie dla nich. Dewizą, która przyświeca pracy lektorów szkoły językowej oraz nauczycieli przedszkola jest myśl Thomasa Armstronga, angielskiego pedagoga, że każdy z nas ludzi, jest istotą zdolną do nauki, i każdy z nas jest zdolny w nieco inny sposób. Dlatego tak ważne jest poznanie dziecka, jego potencjału, mocnych i słabszych stron oraz przygotowanie takich pomysłów na zajęcia oraz takich aktywności, w których uczestniczą dzieci, aby każde z nich nauczyło się języka w sposób naturalny, poprzez zabawę i z radością. Nauka języka jest procesem długofalowym, dlatego dzieci, które rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu po kilku latach osiągają takie niesamowite efekty. W Przedszkolu 2 języki  prowadzone są także tzw. zerówki, czyli roczne przygotowanie do szkoły,  gdzie przedszkolaki poprzez immersję, czyli „zanurzeniu” w języku angielskim oraz wielozmysłowe zajęcia prowadzone przez przedszkole na bardzo wysokim poziomie, w sposób atrakcyjny i skuteczny przygotowują się do edukacji językowej w szkole podstawowej.

Wachlarz inteligencji

Przedszkole 2 języki dba nie tylko o rozwój dzieci w obszarze dwujęzyczności, ale o rozwój całościowy, zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej i fizycznej. Jest to jedyne w Polsce przedszkole gardnerowskie, czyli opierające edukację o osiągnięcia neuropsychologa, dra Howarda Gardnera, profesora Harvard University, laureata ponad 20 doktoratów Honoris Causa uniwersytetów na całym świecie; autora Multiple Intelligences Theory. Jego teoria inteligencji wielorakich (MI Theory) ukazuje wyjątkowość każdego dziecka i docenia cały wachlarz jego zdolności, zwanego przez autora inteligencjami, które rozwijane są w Przedszkolu 2 języki poprzez ciekawe i różnorodne zajęcia, a także aktywności dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Już od wielu lat Monika Zatorska, współtwórczyni Przedszkola 2 języki, wdraża edukację gardnerowską poprzez autorskie rozwiązania edukacyjne opracowane wspólnie z dr Aldoną Kopik, zwane Wielointeligentną edukacją dla dziecka. Wachlarz inteligencji, to autorski symbol tej koncepcji i jednocześnie Przedszkola 2 języki.  Warto także wspomnieć o ludziach, którzy tworzą to miejsce: grono pedagogiczne, to osoby z pasją, wkładające całe serce w pracę z dziećmi. To osoby, które stale się doskonalą i tworzą wspaniałą atmosferę … aż chce się tu przychodzić.

Przedszkole Dwa Języki Wieliczka

Przedszkole dba także o wychowanie dzieci stosując Pozytywną Dyscyplinę, nowoczesną metodę wychowawczą amerykańskiej psycholog dr Jane Nelsen. Pozytywna Dyscyplina oparta jest na szacunku do dziecka i rozumieniu jego potrzeb. Dużą wagę przywiązuje się do wychowania człowieka empatycznego, uważnego na potrzeby nie tylko własne, ale także innych osób, otwartego na świat, komunikatywnego i z mocnym poczuciem własnej wartości.

Wszyscy nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola dbają, aby dzieci rozwijały się w przyjaznym, pełnym ciepła miejscu i miały piękne dzieciństwo, które po latach będą miło wspominać.  Warto zajrzeć do Przedszkola 2 języki www.2jezyki.pl i szkoły języków obcych „English Club” www.angielskiwieliczka.pl raz na stronę www.siwieliczka.pl, gdyż są to miejsca, które powstały z pasji i marzeń … i przekonać się samemu, że każde dziecko zasługuje na taką edukację i wsparcie w rozwoju, jaką dają te placówki.

Przedszkole Tomaszkowice

Dodaj komentarz