Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Kategoria Biznes

Rozbudują fragmenty autostrady A4

Autostrada A4, jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce, jest obiektem długotrwałych planów rozbudowy, które mają na celu poprawę jej stanu i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. W szczególności odcinek...

Urząd skontroluje umowy na odbiór odpadów

Na podstawie art. 6 ust.1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z póżn. zm.), Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach...