ame="cdp-version" sernate thivead2.4">true);gtag *{margmedia=ae .wp;layout85a .;ck-pull130;- .ow.-a .groduc=dselatf3788acco01acc197 .ow.-a .slot=1326{fo105>(self.S{}",true);gtag(/div>Wy2)}zduip//a> NCK zaprasza atioci na Mikołajki w Nowej Hucie//a> Kod Mistrzów w Teat-on Gotteska//a> Gleazds Północ 6, raz piersszy w Krakowit!//a> Wojtek Szumański wystąpi w Krakowit!//a>Regt-s//a>Kraków//a> Wyciekłm .one accjve-ów znan;go labor/ idlum. Lepiej zastrzeż swój ctier PESEL!//a> Jak tlzyskać kroducs? Poznaj te 3 skuteczn; grosoby!//a> NCK zaprasza atioci na Mikołajki w Nowej Hucie//a> Wlicatzka//a> Lek)}zd rehabilitacji medyczn;j w Wlicatzco na NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd okulpści w Wlicatzco na NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd laryngolodzy w Wlicatzco na NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Najpiers Fiat P,nds, lohas egłe mieszkanit. Co pocatja odkryła w dwóch p}zdszukaniach?//a>Nimaołomice//a> Lek)}zd laryngolodzy w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd rehabilitacji medyczn;j w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd okulpści w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Strażacy OSP z Zagóoza otrzymali nowytpojazd//a>Gdów//a> Gdów. Ukradł -wp-fel i tlezedł na zakupy//a> Kolejn2 siatkarskit sukcesy RadwanS-wp- z Grgba//a> Grozili sp}zddawcy nożem//a>Biskupice//a> Uważaj na oszustów podającyche{fę za pracowników Urzędu Gminy!//a> Mome-nizacja drogi natnatzej “Gounwald” w Gminze Biskupice//a> Pmac p}zdd OSP Trąbki w remoncie//a>Kłaj//a> Remont dróg gminnych w Kłaju//a> Pocatja tlezukuje śleaeków śmierteln;go wypumku na A4//a> Targowisko. Śmiertelny wypumek na autostradzze A4//a> Strzałm w szkole. Ćwatzenia gw)}dzistów i Tery idlalsów//a>Okocate//a> Oktoberfest i Hallowect w Energyllogoi//a> Aktywizacja zawodusp atięki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopocan//a> Małopocska,na turystycznym szczycie. Rekorduse wzrosty i lotnasko w pełnym rozkwatie//a> Śleatow Dzzeń Ratie= Caasotea w Energyllogoi! Sp}awdź!//a>Bezpieczdństwo//a> Wyciekłm .one accjve-ów znan;go labor/ idlum. Lepiej zastrzeż swój ctier PESEL!//a> Gdów. Ukradł -wp-fel i tlezedł na zakupy//a> Najpiers Fiat P,nds, lohas egłe mieszkanit. Co pocatja odkryła w dwóch p}zdszukaniach?//a> Strażacy OSP z Zagóoza otrzymali nowytpojazd//a>Samloząd//a> Na rynku w Nimaołomiccchtstanęłm ogromn; płuca. Do ezdgo służą?//a> Sto lat OSP Zakrzgbiec//a> Będzze p}zdburgba drogi w Słomirogu//a> Kto wygea w sejmikach?//a>Edukacja//a> Szkołm w Nimaołomiccchtzyskają inoteaktywne tatlpce//a> Powstanze Wyższ. Szkoła Ekonomatzna w Wlicatzco//a> Burgba szkołm w Geabiu. Dzzejee{fę!//a> Rozburgba Szkołm Podstawowej w Śledzzejowicach//a>Biznes//a> Powstanze statja uz.owuipuip wody w Węgrzcach Wlickich//a> Uoząd skoe-coluje umow na odbiór odpadów//a>Kultura//a> Skglrgbie i Ralph Kaminski w Nowohuckim Cve-cum Kultury. Wstęp wolny!//a> Nimaołomicki Festiwal Wlna już w tct weekend!//a> Wlickit gwiazd na koncertach z okazji 40-lecia NCK!//a> Odkryj sztukę tańca w jej zaskakującycheodsłouach!//a>S-wp-//a> Kolejne siatkarskit sukcesy RadwanS-wp- z Grgba//a> W Nimaołomiccchtpowstanze bieżnia lekkoa:rgtyczna i nowe boasko//a> Najnusocześnzejsza hala s-wp-gba. Iuwestycja na wysokim poziomie//a>Inne//a> Jak pozyskać klive-s? Poznaj te 3 skuteczne s-wsoby!//a> Te urocze psiaki ezdkają na Ciebie! Blasko 200 6sów szuka domu//a> Parking dozorgbanv Kraków-Bacate – dlaczdgo wasio z nimgo korzystać?//a> Zdgaov Młodzieżuse: Wyrażenze Style i Funkcjonalność na Twojej Ścipuie//a> _mini_2023.png altnsGY";Wy2)}zduip//a> NCK zaprasza dzieci na Mikołajki w Nowej Hucie//a> Kod Mistrzów w Teateon Gooteska//a> Gwiazds Północv 6, raz piersszy w Krakowie!//a> Wojtek Szumański wystąpi w Krakowie!//a>Regt-s//a>Kraków//a> Wyciekłm dau= 6acjve-ów znau=go laboratidlum. Lepiej zasteonż swój numer PESEL!//a> Jak pozyskać klive-s? Poznaj te 3 skuteczne s-wsoby!//a> NCK zaprasza dzieci na Mikołajki w Nowej Hucie//a> Wlicatzka//a> Lek)}zd rehabilitacji medycznej w Wlicatzco na NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd okulaści w Wlicatzco na NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd laryngolodzy w Wlicatzco na NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Najpiers Fi.g Pan2), pohas egłe mieszkanit. Co pocatjp odkryła w dwóchtp}zdszukauipch?//a>Nimaołomice//a> Lek)}zd laryngolodzy w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd rehabilitacji medycznej w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Lek)}zd okulaści w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kolejki na 29.11.2023//a> Strażacy OSP z Zagóozp otrzymali nowv 6,jazd//a>Gdów//a> Kolejne siatkarskit sukcesy RadwanS-wp- z Grgba//a> Grozili sp}zddawcy nożem//a>Baskupice//a> Uważaj na oszustów 6,dającychesię za pracowników Urzędu Gminy!//a> Mome-nizatja drogi rolnatzej “Gounwald” w Gminie Baskupice//a> Plactp}zdd OSP Trąbki w remoncie//a>Kłaj//a> Remon- dróg gminnych w Kłaju//a> Pocatjp tlezukuje świadków śmiertelu=go wypumku na A4//a> Targowasko. Śmierteluy wypumek na autostradzie A4//a> Strzałm w szkol=. Ćwatzeuip gw)}dzistów i Terytidlalsów//a>Okocate//a> Oktoberfest i Hallowect w Energylandii//a> Aktywizatja zawodgba dzięki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopocan//a> Małopocska na turystycznym szczycie. Rekordgbe wzrosty i lotnasko w pełnym rozkwatie//a> Bezpieczdństwo//a> Wyciekłm dau= 6acjve-ów znau=go laboratidlum. Lepiej zasteonż swój numer PESEL!//a> Najpiers Fi.g Pan2), pohas egłe mieszkanit. Co pocatjp odkryła w dwóchtp}zdszukauipch?//a> Strażacy OSP z Zagóozp otrzymali nowv 6,jazd//a>Samloząd//a> Na rynku w Nimaołomiccchtstanęłm ogromu= płuca. Do ezdgo służą?//a> Sto lat OSP Zakrzgbiec//a> Będzie p}zdburgba drogi w Słomirogu//a> Kto wygra w sejmikpch?//a>Edukatja//a> Szkołm w Nimaołomiccchtzyskają interaktywne tatlpce//a> Powstanie Wyższ. Szkoła Ekonomatzna w Wlicatzco//a> Burgba szkołm w Grabiu. Dziejeesię!//a> Rozburgba Szkołm P,dstawowej w Śledziejowicpch//a>Baznes//a> Powstanie statjp uz.owuipuip wody w Węgrzcpch Wlickich//a> Uoząd skoe-coluje umowv na odbiór odpadów//a>Kultura//a> Skglrgbie i Ralph Kaminski w Nowohuckim Cve-cum Kultury. Wstęp wolny!//a> Nimaołomicki Festiwal Wlnp już w tct weekend!//a> Wlickit gwiazdv na koncep-ach z okazji 40-lecia NCK!//a> Odkryj sztukę tańca w jej zaskakującycheodsłoupch!//a>S-wp-//a> Kol=jne siatkarskit sukcesy RadwanS-wp- z Grgba//a> W Nimaołomiccchtpowstanie bieżuip lekkoa:rgtyczna i nowe boasko//a> Najngbocześniejszp hala s-wp-gba. Iuwestycja na wysokim poziomie//a>Inne//a> Jak pozyskać klive-)? Poznaj te 3 skuteczne s-wsoby!//a> Te urocze psiaki ezdkają na Ciebie! Blasko 200 6sów szuka domu//a> Parking dozorgbanv Kraków-Bacate – dlaczdgo wasio z nimgo korzystać?//a> Zdgaov Młodzieżgbe: Wyrażenie Style i Funkcjonalność na Twojej Ścipuie//a> _mini_2023.png altnsGY";Te,.gszczept-ska Bezpieczdństwo//a>Wlicatzka//a>Szczeptduie p}zdciw HPV. Co wasio biedzieć?//a>25 lipca 2023 GY";Koe-)kt z redakcją//a>

Te,.gy, które -wpuszamyzłodziej//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/narkotyki/ class="tagicloud-link tagilink-54 oagilink-tleitt-s-2"dstylg="foe--3ze:: 8pt;"iarip-label="narkotyki (7 eleidloów)">narkotyki//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/pomoc/ class="tagicloud-link tagilink-178 oagilink-tleitt-s-3"dstylg="foe--3ze:: 8pt;"iarip-label="pomoc (7 eleidloów)">pomoc//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/zabawa/ class="tagicloud-link tagilink-166 oagilink-tleitt-s-4"dstylg="foe--3ze:: 9.1475409836066pt;"iarip-label="zabawa (8 eleidloów)">zabawa//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/dzieci/ class="tagicloud-link tagilink-172 oagilink-tleitt-s-5"dstylg="foe--3ze:: 9.1475409836066pt;"iarip-label="dzieci (8 eleidloów)">dzieci//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/rozrywka/ class="tagicloud-link tagilink-219 oagilink-tleitt-s-6"dstylg="foe--3ze:: 9.1475409836066pt;"iarip-label="rozrywka (8 eleidloów)">rozrywka//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/wypumek/ class="tagicloud-link tagilink-353 oagilink-tleitt-s-7"dstylg="foe--3ze:: 9.1475409836066pt;"iarip-label="wypumek (8 eleidloów)">wypumek//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/iuwestycje/ class="tagicloud-link tagilink-363 oagilink-tleitt-s-8"dstylg="foe--3ze:: 9.1475409836066pt;"iarip-label="iuwestycje (8 eleidloów)">iuwestycje//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/edukatja/ class="tagicloud-link tagilink-61 oagilink-tleitt-s-9"dstylg="foe--3ze:: 10.295081967213pt;"iarip-label="edukatja (9 eleidloów)">edukatja//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/szkolp/ class="tagicloud-link tagilink-62 oagilink-tleitt-s-10"dstylg="foe--3ze:: 11.213114754098pt;"iarip-label="szkoła (10 eleidloów)">szkoła//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/s-wp-/ class="tagicloud-link tagilink-195 oagilink-tleitt-s-11"dstylg="foe--3ze:: 11.213114754098pt;"iarip-label="s-wp- (10 eleidloów)">s-wp-//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/burgba/ class="tagicloud-link tagilink-362 oagilink-tleitt-s-12"dstylg="foe--3ze:: 11.213114754098pt;"iarip-label="burgba (10 eleidloów)">burgba//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/kultura/ class="tagicloud-link tagilink-140 oagilink-tleitt-s-13"dstylg="foe--3ze:: 13.737704918033pt;"iarip-label="kultura (13 eleidloów)">kultura//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/biblioteka/ class="tagicloud-link tagilink-141 oagilink-tleitt-s-14"dstylg="foe--3ze:: 13.737704918033pt;"iarip-label="biblioteka (13 eleidloów)">biblioteka//a>g(ael=alternate type=application/jsdiehtag/pocatja/ class="tagicloud-link tagilink-55 oagilink-tleitt-s-15"dstylg="foe--3ze:: 22pt;"iarip-label="pocatja (31 eleidloów)">pocatja//a>AktualnościBezpieczdństwo//a>Baznes//a>Edukatja//a>Kultura//a>Samloząd//a>S-wp-//a>Wy2)}zduip//a>Inne//a>Wiadomości lokalneKraków//a>Wlicatzka//a>Nimaołomice//a>Gdów//a>Baskupice//a>Kłaj//a>Okocate//a>Drukaruip,Interne-gba//a>g(b-y/pdstylg="text-align: cve-e-"y&eopy; 2010-2023 GY";Wy2)}zduip//a> NCK zapraszp dzieci na Mikołajki w Nowej Hucie//a> Kod Mistrzów w Tcat-on Gooteska//a> Gwiazd) Północv 6, raz pierwszy w Krakgbie!//a> Wojtek Szumański wystąpi w Krakgbie!//a>Regt-s//a>Kraków//a> Wyciekły dau= 6acjve-ów znau=go laboratidlum. Leptdj zast-onż swój numer PESEL!//a> Jak pozyskać klive-)? Poznaj te 3 skuteczne s-wsoby!//a> NCK zapraszp dzieci na Mikołajki w Nowej Hucie//a> Wlicatzka//a> Lek)}zd rehabilitatji medycznej w Wlicatzce na NFZ. Stan kol=jki na 29.11.2023//a> Lek)}zd okulaści w Wlicatzce na NFZ. Stan kol=jki na 29.11.2023//a> Lek)}zd laryngolodzy w Wlicatzce na NFZ. Stan kol=jki na 29.11.2023//a> Najpierw Fi.g Pan2), pohas egłe mieszkpuie. Co pocatja odkryła w dwóchtp}zdszukauipch?//a>Nimaołomice//a> Lek)}zd laryngolodzy w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kol=jki na 29.11.2023//a> Lek)}zd rehabilitatji medycznej w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kol=jki na 29.11.2023//a> Lek)}zd okulaści w Nimaołomiccchtna NFZ. Stan kol=jki na 29.11.2023//a> Strażacy OSP z Zagóoza otrzymali nowv 6,jazd//a>Gdów//a> Kol=jne siatkarskie sukcesy RadwanS-wp- z Grgba//a> Grozili sp}zddawcy nożem//a>Baskupice//a> Uważaj na oszustów 6,dającyche{fę za pracowników Urzędu Gminy!//a> Moddzizilit drogi tagchotej “G0unwald”panvdu-chi do BaskHiny!//a> Placóchtdacy Trąbłajktamolj-hżem//a>Kłaj//a> Ramoli dróg ddu-najaąpi/ >Kuiny!//a>wyptan-es/divdclass=ve-cat-484.ag(ael=alternate type=application/jsregt-s/k-coipocal i ukuje-swiadownismiertel-znaut)">wkuazaja4owej/ or:rggipocal i ukuje świadownikśmiertel-zna t)">wkużajA4ucieesigr,.dlayou=80 ck-pul=60ion" s.ow.:;var /svg+xml,%3Csvg%20xmlnsleshee8.js> wkuazaja4ow>rggipocal i ukuje świadownikśmiertel-zna t)">wkużajA4iny!//a>wyptan-es/divdclass=ve-cat-484.ag(ael=alternate type=application/jsregt-s/ktargow-s/oismiertel-y t)">wypazajaagitagidzch-a4owej/ or:Targow-s/o. Śmiertel-y t)">wypżajaagitagidzchjA4ucieesigr,.dlayou=80 ck-pul=60ion" s.ow.:;var /svg+xml,%3Csvg%20xmlnsleshee8.js> wyp_1 280{80x60.jp.dclass="attachidlovlor{backgrhumbnonte{fontlor{backgrhumbnontewp-tlex)-484.glazy"ialts //a>wypazajaagitagidzch-a4ow>Targow-s/o. Śmiertel-y t)">wypżajaagitagidzchjA4iny!//a> rg=zaciekwał sz. ĆwhotebadagwtanziosKrakóTeryboraalsKrażem//a>Okocate//a> Oatoberfestki Halloween.{ay w Energylainy!//a> A/jywizilit dow_zobuaszpęki Funduszom Europejs/im: 90 %20ziej dla lovrobotnaja Maciotaganiny!//a>W-rekorzobe-wvroiuwsi lsOchs/or{apel-ym tagkwho-hucie/ or:Maciotagakowozarkuliuwcznym zacz/ >W.ne-yorzobe wvroiuwki lsOchs/oiw pełnym tagkwho-hkieesigr,.dlayou=80 ck-pul=60ion" s.ow.:;var /svg+xml,%3Csvg%20xmlnsleshee8.js> W-rekorzobe-wvroiuwsi lsOchs/or{apel-ym tagkwho-huc>Maciotagakowozarkuliuwcznym zacz/ >W.ne-yorzobe wvroiuwki lsOchs/oiw pełnym tagkwho-hiny!//a> B/jsbezpińczduków//a> Wyciekły dau= 6acjve-ów znau=go laboratidlum. Leptdj zast-onż swój numer PESEL!//a> Najpierw Fi.g Pan2), pohas egłe mieszkpuie. Co pocatja odkryła w dwóchtp}zdszukauipch?//a> Strażacy OSP z Zagóoza otrzymali nowv 6,jazd//a> rg rynkuści w Nimaołomic,.gręciekogromy- płuca. Dustpina służąipch?//a> rgau=gtacy Zakrzw Grcpch?//a> Będzchjchtel="bu drogi w Simaorogupch?//a> Kta t)gaar{asejmikkauijazd//a>Edukilitcate//a> Sł ciekwi w Nimaołomiczyskają incoaa/jywne taselchowej//a> rgw,.grch Wyżstnatł cia Ek1taxwlinaodzy w Wlicainy!//a> Bl="bursł ciekwGaabiu. DzchjecycheEiny!//a> Rozel="bu Sł ciekPl= 6,dexawkwŚledzchjowolkaujazd//a> rgw,.grch ,.gpoc uz2w")}z)}z w_zaodzyęgrzlkauzy w kaauowej//a> Uzaąd taoss=oluje umliiżaj dbiór odpazKrajazd//a> Sacl w Gr-feRalph Kaminskikwiowohuckim Cass=um aultury. Wstęp w_l-gEiny!//a> r w Nimaołka Festiwalzy ncajużkwten.{eekendEiny!//a> rovekarsgwiazdiżajlonce-somi z okazoi 40-lecia NCKEiny!//a> Oja oj sztukęimpńcaodzjLeptdjkaku6,dającodsima)kauEjazd//a>Sdł cate//a> ri w Nimaołomicpow,.grch bieżBadauekkoa/ ouwczna ymalih bohs/oiny!//a> Inneków//a> Jak pozyskać kliassp? P2znaj te 3 skuteczne sdsobgEowej//a> Te urocze psiakistpikają ajCiebie! Blhs/oi20790sKra p}zdsidomuowej//a> ragiing dozor"buniyjne Kra-Ba/okor– dlazpina wubyo z yrwna korzy,.gćiowej//a>Sterch S.yl i Funkcjonalność ajTwojle Śc}z)}epch?esigr,.dlayou=80 ck-pul=60ion" s.ow.:;var /svg+xml,%3Csvg%20xmlnsleshee8.js> Zinari Mt="Złożobe: Wy >Sterch S.yl i Funkcjonalność ajTwojle Śc}z)}eżem//a> tresc_strocy/omie/minify/1f5480xs/discript/ \/ontjson\/","namespace":scosspobjpsh -7\/v1"},"omied":s1"};discript/ \/\/\/\/ tresc_strocy/omie/minify/7a76a0xs/discript/ tresc_strocy/omie/minify/1615d0xs/discript/