Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Czym dokładnie jest analiza finansowa?

Analiza finansowa to nic innego jak sprawdzenie kondycji finansowej naszej firmy. Jest metoda najbardziej znana i najbardziej powszechna obecnie na rynku, która pozwala w szybki sposób odpowiedzieć na nurtujące właściciela pytania o kondycję i płynność jego przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa i jej najważniejsze zadania

Analiza finansowa zajmuje się opracowaniem stanu finansowego danego przedsiębiorstwa, a więc czymś, co każdy właściciel i przedsiębiorca powinien mieć w tzw. małym palcu. Pomaga ona w wielu różnych sytuacjach, pozwala ocenić efektywność gospodarki finansowej, jak również ocenić zasadność podejmowania konkretnych decyzji finansowych. Warto podkreślić, że jest to również świetne narzędzie lub odpowiedni argument dla instytucji kredytujących przy ewentualnych rozmowach kredytowych, przy negocjacjach z potencjalnymi inwestorami czy też współwłaścicielami. Analiza finansowa małej firmy zatrudniającej jedynie kilka osób czy też dużej firmy, która liczy co najmniej kilkudziesięciu pracowników będzie się od siebie różnić w znacznym stopniu i o ile osoba prowadząca działalność jednoosobową może bez większych problemów przeprowadzić taką analizę samodzielnie, tak właściciel dużej firmy powinien zlecić to zadanie specjalistom.

Wskaźniki i ich znaczenie

Analiza finansowa oparta jest na wskaźnikach, która potrafią dużo powiedzieć o kondycji finansowej firmy oraz o jej płynności. Czym dokładnie jest płynność finansowa? Jest to nic innego jak zdolność przedsiębiorstwa do spłaty oraz regulowania bieżących opłat. Dzięki utrzymywaniu płynności finansowej na optymalnym poziomie firma może terminowo spłacać swoje zobowiązania, co z kolei na niebagatelny wpływ na utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami oraz własnymi pracownikami. Aby dobrze ocenić, a następnie kontrolować płynność finansową swojego przedsiębiorstwa powinno się operować poniższymi wskaźnikami: wskaźnik płynności finansowej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. Obliczając ten wskaźnik właściciel dowie się, czy jego firma jest w stanie zapłacić dostawcom za wystawione faktury oraz wypłacić pensje swoim pracownikom.

Artykuł powstał we współpracy z eanaliza.pl/analiza-finansowa

Dodaj komentarz