Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Jak otrzymać pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców? Tarcza antykryzysowa

W Powiatowy Urzędzie Pracy w Wieliczce można otrzymać pożyczkę do 5000 zł, której nie trzeba zwracać jeżeli spełni się jeden warunek.

Urzędy pracy w całej Polsce udzielają pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Można otrzymać pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioski składa się w powiatowym urzędzie pracy lub przez stronę praca.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany).

Jak otrzymać bezzwrotną pożyczkę 5000 zł?

  • musisz być mikroprzedsiębiorcą (zatrudniasz mniej niż 10 pracowników a Twój roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro)
  • składasz wniosek w powiatowym urzędzie pracy (wniosek został uproszczony, jego wypełnienie zajmuje mniej niż 5 minut)
  • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisujesz umowę i dostajesz na konto wnioskowaną kwotę (nie więcej niż 5000 zł)
  • aby nie zwracać pożyczki, musisz prowadzić działalność przez 3 miesiące od daty jej otrzymania (nie możesz zawiesić działalności)
  • po trzech miesiącach składasz wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami
  • nie musisz przedstawiać dokumentów na co dokładnie wydałeś otrzymaną kwotę

Pożyczka 500 zł

Dodaj komentarz