Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Powstanie S7 na północ od Krakowa!

Spełniają się zapowiedzi składane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, że trasa S7 w Małopolsce zostanie ukończona po objęciu władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisuje umowę z wykonawcą odcinka tej trasy od Widomej do Szczepanowic. Dzięki temu powstanie także obejście Słomnik, co przyniesie dużą ulgę mieszkańcom tej miejscowości. Podpisanie kolejnej umowy na odcinek S7 od Krakowa do Widomej jest planowane w lutym 2018 r.  ? powiedział 8 stycznia 2018 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Słomnikach.

Droga ekspresowa S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ – południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu i warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi. S7 przyczyni się również do aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji i uporządkowania układu komunikacyjnego w północno ? wschodniej części aglomeracji krakowskiej.

Dodatkowym odciążeniem dla ruchu tranzytowego w Małopolsce będzie Północna Obwodnica Krakowa, dla której pod koniec 2017 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót ? dodał minister infrastruktury i budownictwa A. Adamczyk.

Poprzez węzeł Kraków Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, będącą Północną Obwodnicą Krakowa.

Umowa na projekt i budowę S7 węzeł Szczepanowice ? węzeł Widoma

Umowa na projekt i budowę 14 km drogi ekspresowej S7 węzeł Szczepanowice ? węzeł Widoma została podpisana z firmą Mota Engil Central Europe SA, która wybuduje trasę za 508,1 mln zł. Gwarancja na wykonane prace wyniesie 10 lat.

Prace projektowe i budowlane, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres inwestycji obejmuje:
? realizację dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
? budowę węzłów drogowych,
? budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
? budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
? budowę dróg dojazdowych,
? budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
? realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
? usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
? przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z drogą S7,
? budowę infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych.

S7 na północ od Krakowa

S7 Szczepanowice ? Widoma stanowić będzie jednocześnie obwodnicę dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Odcinek powstanie w ramach 55,6-kilometrowej trasy od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, która została podzielona na trzy części realizacyjne. Dla pierwszej części, o długości ok. 23,3 km, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), w czerwcu  2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:

– projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28.08.2018 r. – dla odc. granica województwa ? węzeł Miechów;
– uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej do 28.08.2018 r. – dla odc. od w. Miechów do Szczepanowic.

Obecnie trwa analiza ofert złożonych przez wykonawców na projekt i budowę odcinka trzeciego: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Oferty w postępowaniu przetargowym złożyło 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące.

W ramach inwestycji powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Zakopianka w budowie

W ramach budowy S7 powstaje odcinek ekspresowej Zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrojem, który jest najtrudniejszym do zrealizowania fragmentem tej trasy. Odcinek ten pozwoli na znaczące skrócenie podroży na południe kraju, zarówno w kierunku Zakopanego, jak i do przejścia granicznego w Chyżnem. W ramach inwestycji powstaje tunel pod Luboniem Małym o długości  2 km, 10 wiaduktów, 3 estakady oraz most na rzece Lubieńce. Zakres prac obejmie budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 17,5 km, budowę dwóch węzłów dwupoziomowych (Skomielna Biała i Zabornia) i dróg lokalnych.

S7 Lubień ? Rabka-Zdrój została podzielna na trzy odcinki realizacyjne:

  • Lubień ? Naprawa o długości 7,6 km, oddanie do użytku planowane w październiku 2018 r.,
  • Naprawa ? Skomielna Biała (odcinek tunelowy) o długości 3,6 km, oddanie do użytku planowane w grudniu 2020 r.,
  • Skomielna Biała ? Rabka-Zdrój o długości 6,1 km., oddanie do użytku planowane w czerwcu 2019 r.

Przebudowany zostanie także kolejny odcinek Zakopianki. W listopadzie 2017 r. został ogłoszony przetarg na projekt i budowę dwujezdniowej drogi o długości 16,1 km od Rabki do Nowego Targu. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane II kw. 2018 r., a zakończenie prac z końcem 2022 r. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa, szacunkowy koszt jej realizacji to ok. 1 mld zł.

Na terenie województwa małopolskiego w eksploatacji są ponad 22 km drogi ekspresowej S7, 55 km jest w trakcie procedury przetargowej, a blisko 17 km w realizacji.

Dodaj komentarz