.hortien_rl'{oddEig:"10px 10px 10px 10pxsts-wiea1px slid t#AAAbackground-color:#6EEE bmks_audswidget background:#hite)important;mox-chadow-:0 px r5x 0prgba(0, 01 01 0.1)}important}.wridlove-action-link:color:#5e8a30e;ackground:#f9f3f3;bas-wiea1px slid t#e8a30e;argin-rop:15x}font-wize:14px}poddEig:left:a0px}poddEig:light:a0px}poddEig:lop:15x}foddEig:lottom:15x}fine-height:1.9x}feight:13px}pext-mranspormo:onye#gridlove-action-link:hover,background:#ce8a30e;olor:#fff}.hurrent-menu-item a{color:#fe8a30eimportant}.wlsteanajowaszch ost-ow{oddEig:lottom:13px}.hnajowasz-header {oddEig:left:a0px}poddEig:light:a0px}poddEig:lop:12px}.hkolejn-post-y{oddEig:left:a0px}poddEig:light:a0px}.hkolejnymargin-lottom:18x}fine-height:1..em;mosition:ael=aive,poddEig:left:a75x}fver,low>:.hkolejnya{color:#0090;ext-mdecortion.:onye>isplay:glock-.hnajowasz-hataLcolor:#818181}font-wize:143x}position:absolute;wop:10;eft:0;pidth:175x}.hkolejnyahnagow>ek{ver,low>:hidden;ext-mver,low>:allipistmargin-right:a3px}.hodule-title {osition:ael=aive,pver,low>:hidden.hodule-title h2{fisplay:gnline-clock-fargin:0}mosition:ael=aive,.module-title h2,:after{bontent=:"">isplay:glock-fosition:absolute;wop:16%;zeft:000%;zranspormo:ranspate.Y(-50%)width:100%x}feight:13pxstckground-color:#reen-margin-left:a1px}.host-d207fisplay:gonyeimportant}.wridlove-action-ssearch{bargin-rop:1px}.gks_audswidget .widget-title{cont-size:20px}poddEig:lop:10px}poddEig:lottom:10px}pont-family:'Lato';font-weight:700};ext-mlign-ceft:poddEig:left:a15x}.gridlove-buthor-ldesc{ext-mlign-cjstoify}.ddanj_rtykulbackground:#a68cb45;olor:#fff}important}.wddanj_rtykula{color:#fff}important}..gridlove-popup-img{cisplay:gnline-}.oentamargin-lottom:130x}font-wize:14px}}.oentaspan{coddEig:left:a10x}font-wize:14px}.hetry-headeine-{ine-height:1.6}m}.wntry-content {ine-height:1.6}m}.weta-cviewsfisplay:gonyeimportant}.wridlove-aogo{maxgin-rop:10x}fax-height:170x}important}.haadeAdmaxgin-rop:115x}.gridlove-beader-top{bext-mranspormo:uper ase_}#enu-iszay-cpse_kli{coddEig:left:a15x}.gridlove-beader-bottom .gridlove-button-search{background-color:#0ebc22}.gridlove-header-bottom .sridlove-siarch-form input[::layceholdr{color:#c7a7a7a.haadeAdobile'{ax-width: 370x}fax-height:130px}.media( min-width: 024px){.haadeAdTble{tfisplay:gonye.haadeAdobile'{isplay:gonye..media( min-width: 580x){.haadeAdobile'{isplay:gonye..media( mix-width: 580x){.haadeAdTble{tfisplay:gonye..media( mix-width: 115px}{.haadeAdwidth:162vh..media( mix-width: 108px}{.haadeAdwidth:160vh;argin-rop:10px}..media( mix-width: 1060x){.haadeAdmaxgin-rop:123pxsidth: 58vh../style>1 riudia o2023enu-item-hype=post-_ype=>enu-item-hobjectpages enu-item-h8729"Reklamaenu-item-hype=post-_ype=>enu-item-hobjectpages enu-item-h8302"Kntaiktl script async src=hhttps://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3788536201536197&" rossorigin=anonymous> < =isplay:gnline-clock-fidth: 85%x}feight:1130x}ditaL-a-coient=ca-pub-3788536201536197&ditaL-a-cslot=1326024105>(sdsbygoogle.=indow.addbygoogle.|[]).push(b{}; ne.cassN="ridlove-sain-nav aridlove-metnu"enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8748.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Wyar znia s/a> s/a>Loow.iskolp znd Nw-ohuckim Cntryum Kltury. Gozieny otwrcha s/a> s/a>Krakowska Oer_ lKamr_ lna zapraszana bspekaikl “L bserv- uadron ”s/a> s/a>NCK zapraszanziejci a bMikołajkilw Nw-ej Hucies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>KodbMistrzówlw Teatre- Gioteskas/a>enu-item-hype=pustom_>enu-item-hobjectpastom_>enu-item-has-children. enu-item-h8739"Regions/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8724.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Krakóws/a> s/a>Loow.iskolp znd Nw-ohuckim Cntryum Kltury. Gozieny otwrcha s/a> s/a>Krakowska Oer_ lKamr_ lna zapraszana bspekaikl “L bserv- uadron ”s/a> s/a>Wyciekł ditne agcjntrówlznan-go labortirieum. Lepejj zastrzeż swój umber PESEL!s/a> s/a>Jak aszyskać kient=a? Psznaj te 3 skutjczn- sposoby!s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8728.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Welickzk s/a> s/a>Lekr zn rehabilitacji medyczn-j w Welickzc-na bNFZ. Sean kolejkina b01.12.2023s/a> s/a>Lekr zn okulsści w Welickzc-na bNFZ. Sean kolejkina b01.12.2023s/a> s/a>Lekr zn laryngolodzy w Welickzc-na bNFZ. Sean kolejkina b01.12.2023s/a> s/a>Najpejrw Fiat Pgnar, poem- htłe mieszkani-. Co poickja odkryła w dwóch p znszukaniach?s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8726.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Neprołomices/a> s/a>Lekr zn laryngolodzy w Neprołomicch za bNFZ. Sean kolejkina b01.12.2023s/a> s/a>Lekr zn rehabilitacji medyczn-j w Neprołomicch za bNFZ. Sean kolejkina b01.12.2023s/a> s/a>Lekr zn okulsści w Neprołomicch za bNFZ. Sean kolejkina b01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>StrażacylOSP z Zagóyza orzymyalinowy aasjazds/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8723.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Gdóws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Gdów. Ukradł ortafel i astzedł na zakupys/a> s/a>Kolejn- siatkarski- sukcesy RadwanSortalz Gow-as/a> s/a>Pożar ushtoteanu zaorażał szkole podteaww-ejs/a> s/a>Grozili sp zndawcynowżems/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8722.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Biskupices/a> s/a>Pojechali na iter}wencję, a znaleźli narkotykis/a> s/a>Uważaj a boszustówlpodających.izę za pracownikówlUrzędu Gminy!s/a> s/a>Nw-a linia autobusw-a zWielickzki do Biskupics/a> s/a>Moer nizacja drogi rolnckzej “Giunwald” w Gminze Biskupices/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8725.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Kłajs/a> s/a>Remont dróg gminnych w Kłajus/a> s/a>Poickjalastzukuje śitadkówlśmierteln-go wypdeku a bA4s/a> s/a>Targw.isko. Śmiertelny wypderk a bautostradzzebA4s/a> s/a>Strzał dw szkole. Ćwckzenialgwr dzistówli Teryiriealsóws/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8727.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Okoickes/a> s/a>Oktoberfest i Hallowen. w Energylndinis/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Aktywizacja zawodw-anzieęki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoians/a> s/a>Małopoiska nalaurystycznym szczycie. Rekordw-e wzrosty i lotncskolw pełnym rozkwckies/a> s/a>Śitatw-y Dzzeń Roller Coastera w Energylndini! Sp awdź!s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8741.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Bezpejcznństwos/a> s/a>Pojechali na iter}wencję, a znaleźli narkotykis/a> s/a>Wyciekł ditne agcjntrówlznan-go labortirieum. Lepejj zastrzeż swój umber PESEL!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Gdów. Ukradł ortafel i astzedł na zakupys/a> s/a>Najpejrw Fiat Pgnar, poem- htłe mieszkani-. Co poickja odkryła w dwóch p znszukaniach?s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8746.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Samryząds/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Na rynku w Neprołomicch zteanęł dogromn- płuca. Do hzngo służą?s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Sto latlOSP Zakrzw-iecs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Będzzebp znbudw-a drogi w Słomirogus/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kto wygra w sejmikach?s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8742.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Edukakjas/a> s/a>Szkoł dw Neprołomicch zzyskają iter}aktywne ta-lices/a> s/a>Powteanze WyższL Szkoła Ekonomckzna w Welickzc-s/a> s/a>Budw-a szkoł dw Grabiu. Dzzeje.izę!s/a> s/a>Rozbudw-a Szkoł dPodteaww-ejdw Śledzzejowicachs/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8743.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Bizness/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Neprołomicki- Błoia lwzbogacą izę o sktegprck i aumptracks/a> s/a>Rozbudują fragent-ybautostradybA4s/a> s/a>Powteanze teakja uzitaia ia wody w Węgrzcach Welikichs/a> s/a>Uyząd skotryoluje umw-y a bodbiór odpadóws/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8744.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Kulturas/a> s/a>Sktlow-ie i Ralph Kaminskidw Nowohuckim Cntryum Kultury. Wstęp wolny!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Neprołomicki Festiwal Wenaljużdw tn. weekend!s/a> s/a>Weliki- gwiazdy a bkoncetaach z okazji 40-lecia NCK!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Odkryj sztukęlagńca w jjj zaskakujących.odsłoiach!s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8747.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Sortas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kolejne siatkarski- sukcesy RadwanSorta z Gdw-as/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>550 ypsięcy złotych a bpop awęldostępności budynku Zesorłu Szkół w Gow-ies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>W Neprołomicch zpowteanze bieżnia lekkoale tyczna i nw-e bocskos/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najnw-ocześnzejsza hala sortaw-a. Iiwestycja a bwysokim poziomies/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8749.enu-item-has-children. ridlove-shtegory-menu "Innes/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Technologa i Komfrta: Wprw-adzniaeldo Śitata Bram Autoat-ycznychs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Żaluzj- alisw-ane jako uniwersalna dekorakjaldo każdngo oknas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Jak pozyskać klintrr? Poznaj te 3 skuteczne sastoby!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Te urocze psiaki hznkają na Ciebie! Blcskol200 osów szukaldomus/a>sbutton ype==submit.cassN=ridlove-tbutton-search>Szukaj s/a>Wyar znia s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Loow-iskolp znd Nowohuckim Cntryum Kultury. Godzeny otwarcias/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Krakowska Opera Kameralna zaprasza na spektakl “La servr padrona”s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>NCK zaprasza dzzeci na Mikołajkidw Nowej Hucies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kod Mistrzów w Teatre- Giotesk s/a>Regions/a>Krakóws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Loow-iskolp znd Nowohuckim Cntryum Kultury. Godzeny otwarcias/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Krakowska Opera Kameralna zaprasza na spektakl “La servr padrona”s/a> s/a>Wyciekł ddane pacjntrów znanego laboratrieum. Lepzej zastre-ż swój numer PESEL!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Jak pozyskać klintrr? Poznaj te 3 skuteczne sastoby!s/a>Welickzk s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn rehabilitakji medycznej w Welickzc- na NFZ. Sean kolejki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn okulcści w Welickzc- na NFZ. Sean kolejki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn laryngolodzy w Welickzc- na NFZ. Sean kolejki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najpzerw Fit- Panar, poem- ctłe mieszkani-. Co poickjw odkryła wldwóh zp znszukaia ch?s/a>Neprołomices/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn laryngolodzy w Neprołomicch zna NFZ. Sean kolejki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn rehabilitakji medycznej w Neprołomicch zna NFZ. Sean kolejki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn okulcści w Neprołomicch zna NFZ. Sean kolejki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>StrażacylOSP z Zagóyzw otrzymali nw-y pojazds/a>Gdóws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Gdów. Ukradł ortafel i astzedł na zakupys/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kolejne siatkarski- sukcesy RadwanSorta z Gdw-as/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Pożar ubstoteanu zaorażał szkol= osdteawowejs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Grozili sp zndawcy nwżems/a>Biskupices/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Pojechali na iiterwencję, a znaleźli narkotykis/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Uważaj na oszustów osdających się za pracowników Urzędu Gminy!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Nw-adliia autobusw-a z Welickzkildo Biskupics/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Moer nizacja drogi rolnckzej “Giunwald” w Gminie Biskupices/a>Kłajs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Remona dróg gminnych wlKłajus/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Poickjw astzukuje śitadków śmiertelnego wypdeku na A4s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Targw-isko. Śmiertelny wypderk na autostradzie A4s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Strzał dw szkol=. Ćwckzeia lgwr dzistów i Terytriealsóws/a>Okoickes/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Oktoberfest i Hallowen. w Energylandiis/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Aktywizacja zawodw-a dzzęki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoians/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Małopoisk nalaurystycznym szczycie. Rekordw-e wzrosty i lotncskolw pełnym rozkwckies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Śitatw-- Dzień Roller Coastera w Energylandii! Sp awdź!s/a>Bezpzecznństwos/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Pojechali na iiterwencję, a znaleźli narkotykis/a> s/a>Wyciekł ddane pacjntrów znanego laboratrieum. Lepzej zastre-ż swój numer PESEL!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Gdów. Ukradł ortafel i astzedł na zakupys/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najpzerw Fit- Panar, poem- ctłe mieszkani-. Co poickjw odkryła wldwóh zp znszukaia ch?s/a>Samryząds/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Na rynku w Neprołomicch zteanęł dogromne płuca. Do czngo służą?s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Sto latlOSP Zakrzw-iecs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Będzie p znbudw-a drogi w Słomirogus/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kto wygra w sejmik ch?s/a>Edukakjws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Szkoł dw Neprołomicch zzyskają iiteraktywne ta-lices/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Powteanie WyższL Szkoła Ekonomckzna w Welickzc-s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Budw-a szkoł dw Grabiu. Dzieje się!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Rozbudw-a Szkoł dPsdteawowejdw Śledziejowic chs/a>Bizness/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Neprołomicki- Błoia lwzbogacą się o sktegpark i aumptracks/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Rozbudują fragent-y autostrady A4s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Powteanie teakjw uzitaia ia wody w Węgrzc ch Welikichs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Uyząd skotryoluje umw-- na odbiór odpadóws/a>Kulturas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Sktlow-ie i Ralph Kaminskidw Nowohuckim Cntryum Kultury. Wstęp wolny!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Neprołomicki Festiwal Wenw jużdw tn. weekend!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Weliki- gwiazd- na koncetaach z okazji 40-lecia NCK!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Odkryj sztukęlagńca w jej zaskakujących odsłoi ch!s/a>Sortas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kol=jne siatkarski- sukcesy RadwanSorta z Gdw-as/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>550 ypsięcy złotych na pop awęldosaępności budynku Zesorłu Szkół w Gow-ies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>W Neprołomicch zpowteanie bieżia lekkoale tyczna i nw-e bocskos/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najnw-ocześniejszw hala sortaw-a. Iiwestycj na wysokim poziomies/a>Innes/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Technologa i Komfrta: Wprw-adzniaeldo Śitata Bram Autoat-ycznychs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Żaluzje plisw-ane jako uniwersalna dekorakjwldo każdngo oknas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Jak pozyskać klintrr? Poznaj te 3 skuteczne sastoby!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Te urocze psiaki cznkają na Ciebie! Blcskol200 osów szukaldomus/a>Szukaj s/li sdiv.cassN=cotrrinr Szukaj s/li s/li Teat-śledziejowicesdiv.cassN=ntry-image Welickzk s/a>Rozbudw-a Szkoł dPsdteawowejdw Śledziejowic chs/a>entaiitae">sspan.cassN=upitaed>23.izerpia 2023entaiticme">3 min czyeaniasdiv.cassN=cotrrinr sdiv.cassN=textidtget>

Gzetaw Welickkalwpisana zst-ała do rejestru dzienników i czasopismdw Polsce, wldniu 26 październik 2023r. osd numerm >rejestru: Ns Rej. Pr. 70/23, p znz Sąd Okręgw-- wlKrakw-ie, Wydział I Cywilny.

Kotrrkt z redakcjąs/a>

Teat-y, które ortuszamysdiv.cassN=tagcloudzłodziejs/a>pomocs/a>narkotykis/a>zabawas/a>dziecis/a>rozrywkas/a>wypadeks/a>iiwestycjes/a>edukakjws/a>szkołas/a>sortas/a>budw-as/a>kulturas/a>bibliotekas/a>poickjws/a>Aktualnościsdiv.cassN=enu-istopka-kolumnam2-cotrrinr enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8760"Bezpieczeństwos/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8761"Bizness/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8762"Edukakjws/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8765"Kulturas/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8767"Samryząds/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8768"Sortas/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8769"Wyar znia s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8764"Innes/a>Wiadomości lokalnesdiv.cassN=enu-istopka-kolumnam1-cotrrinr enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8754"Krakóws/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8758"Welickzk s/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8756"Neprołomices/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8753"Gdóws/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8752"Biskupices/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8755"Kłajs/a>enu-item-hype=ptaxonomy>enu-item-hobjectpategory aenu-item-h8757"Okoickes/a>sdiv.cassN=cotrrinr < Reklama:Drukaria Iiterneaw-as/a>Wyar znia s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Loow-iskolp znd Nowohuckim Cntryum Kultury. Godziny otwarcias/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Krakowska Opr a Kamr alna zapraszw na spektakl “La serva padrona”s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>NCK zapraszw dziecilna Mikołajkidw Nowej Hucies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kod Mistrzów w Teatre- Giotesk s/a>Regions/a>Krakóws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Loow-iskolp znd Nowohuckim Cntryum Kultury. Godziny otwarcias/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Krakowska Opr a Kamr alna zapraszw na spektakl “La serva padrona”s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Wyciekł ddane pacjntrów znanego laboratrieum. Lepiej zastre-ż swój numer PESEL!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Jak pozyskać klintrr? Poznaj te 3 skuteczne sastoby!s/a>Welickzk s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn rehabilitakji medycznej wlWelickzce na NFZ. Sean kol=jki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn okulcści wlWelickzce na NFZ. Sean kol=jki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn laryngolodzy wlWelickzce na NFZ. Sean kol=jki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najpierw Fit- Panar, poem- ctłe eieszkanie. Co poickjw odkryła w dwóh zp znszukaia ch?s/a>Neprołomices/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn laryngolodzy wlNeprołomicch zna NFZ. Sean kol=jki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn rehabilitakji medycznej wlNeprołomicch zna NFZ. Sean kol=jki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Lekr zn okulcści wlNeprołomicch zna NFZ. Sean kol=jki na 01.12.2023s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Strażacy OSP z Zagóyzw otrzymali nowy osjazds/a>Gdóws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Gdów. Ukradł ortafel i astzedł na zakupys/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kol=jne siatkarskie sukcesy RadwanSorta z Gdw-as/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Pożar ubstst-au- zagrażał szkole osdteawowejs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Grozili sp zndawcy nożems/a>Biskupices/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Pojechali na itrr wencję, a znaleźli narkotykis/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Uważaj na oszustów osdających.izę za pracowników Urzędu Gminy!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Nw-a linia autobusw-a zlWelickzkildo Biskupics/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Modernizakjw drogi rolnckzej “Giunwald” wlGminze Biskupices/a>Kłajs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Remona dróg gminnych wlKłajus/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Poickjw astzukuje świadków śmiertelnego wypadku na A4s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Targw-isko. Śmiertelny wypadek na autostradzze A4s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Strzał dw szkole. Ćwckzeia gwr dzistów i Terytriealsóws/a>Okoickes/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Oktoberfest i Hallowen. w Energylanaais/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Aktywizakjw zawodw-a dzięki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoians/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Małopoisk nw aurystycznym szczycie. Rekordw-e wzrosty i lotncskolw pełnym rozkwckies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Światowy Dzzeń Roller Coastera w Energylanaai! Sp awdź!s/a>Bezpieczeństwos/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Pojechali na itrr wencję, a znaleźli narkotykis/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Wyciekł ddane pacjntrów znanego laboratrieum. Lepiej zastre-ż swój numer PESEL!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Gdów. Ukradł ortafel i astzedł na zakupys/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najpierw Fit- Panar, poem- ctłe eieszkanie. Co poickjw odkryła w dwóh zp znszukaia ch?s/a>Samryząds/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Na rynku wlNeprołomicch zteanęł dogromne płuca. Do czego służą?s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Sto lat OSP Zakrzw-iecs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Będzze p znbudw-a drogi w Słomirogus/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kto wygra w sejmik ch?s/a>Edukakjws/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Szkoł dw Neprołomicch zzyskają itrr aktywne ta-lices/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Powteanze WyższL Szkoła Ekonomckzna wlWelickzces/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Budw-a szkoł dw Grabiu. Dzzeje.izę!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Rozbudw-a Szkoł dPsdteawowejdw Śledzzejowic chs/a>Bizness/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Neprołomickie Błoia wzbogacą izę o sktegpark i aumptracks/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Rozbudują fragent-y autostrady A4s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Powteanze teakjw uzitaia ia wody wlWęgrzc chlWelikichs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Uyząd skotryoluje umowy na odbiór odpadóws/a>Kulturas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Sktldw-ie i Ralph Kaminskidw Nowohuckim Cntryum Kultury. Wstęp wolny!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Neprołomicki FestiwallWenw jużdw tn. weekend!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Welikie gwiazdy na koncetaach z okazji 40-lecia NCK!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Odkryj sztukęlagńca wljej zaskakujących.odsłoi ch!s/a>Sortas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Kolejne siatkarskie sukcesy RadwanSorta z Gdw-as/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>550 ypsięcy złotych na pop awęldosaępności budynku Zesorłu Szkół wlGdw-ies/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>W Neprołomicch zpowteanze bieżia lekkoale tyczna i nw-e bocskos/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Najnw-ocześnzejszw hala sortaw-a. Iiwestycj na wysokim poziomies/a>Innes/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Technologa i Komfrta: Wprw-adzniaeldo Świata Bram Autoat-ycznychs/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Żaluzje plisw-ane jako uniwersalna dekorakjwldo każdego oknas/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Jak pozyskać klintrr? Poznaj te 3 skuteczne sastoby!s/a>sdiv.cassN=ntry-image s/a>Te urocze psiaki czekają na Ciebie! Blcskol200 osów szukaldomus/a>