Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Obchody 80. rocznicy deportacji Żydów z Krakowa

Muzeum Krakowa zaprasza na wydarzenia upamiętniające deportację Żydów z Krakowa.

W czerwcu 2022 roku przypada 80. rocznica deportacji Żydów z krakowskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu. Przed wybuchem II wojny światowej w Krakowie mieszkało ponad 60 tys. Żydów. W utworzonym przez Niemców getcie znalazła się jedynie niewielka cześć przedwojennej żydowskiej społeczności miasta. Okupacyjny terror, przeludnienie, praca przymusowa, głodowe racje żywnościowe sprawiały, że każdy dzień spędzony w getcie był walką o przetrwanie. Pod koniec maja 1942 roku ogłoszono przymusową rejestrację, a na początku czerwca wywieziono z getta do Bełżca około 7 tys. osób. Czerwcowe deportacje Żydów zapoczątkowały masowy mord ludności żydowskiej w dystrykcie krakowskim realizowany w ramach tzw. Akcji Reinhardt.

Plac Zgody (Bohaterów Getta) był miejscem, na którym gromadzono ludność żydowską przed deportacjami. Ich przebieg dokładnie opisał polski aptekarz mieszkający w getcie, Tadeusz Pankiewicz, który obserwował wywózki z okien dyżurnego pokoju. Punktem zbornym po każdym wysiedleniu była jego apteka. W tym miejscu ludzie dzieli się informacjami o wywiezionych i ocalonych. Żydowscy znajomi polskiego aptekarza prosili go, aby napisał kronikę, w której opowiedziałby o ich losach, o tym co widział na co dzień mieszkając w getcie. W książce Apteka w getcie krakowskim Pankiewicz upomniał się o tych, którym nie udało się przeżyć, a o których nikt inny nie mógł się upomnieć, ponieważ zginęły całe rodziny. Obecnie w miejscu apteki Tadeusza Pankiewicza znajduje się muzeum Apteka pod Orłem, które kontynuuje misję farmaceuty upominania się o pamięć o nieobecnych, których życie zostało brutalnie przerwane

Program uroczystości

Muzeum KL Plaszow
26 maja (czwartek), godz. 17.30 – Konwój wyruszył […] do Prokocimia – spacer upamiętniający deportacje krakowskich Żydów z rampy kolejowej w Prokocimiu
Miejsce rozpoczęcia: Brama Starego Cmentarza Podgórskiego przy ul. Limanowskiego i stacji SKA Podgórze (naprzeciwko Muzeum Podgórza)
Prowadzenie: Andrzej Chytkowski, Kamil Karski (Muzeum KL Plaszow)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod adresem: edukacja@plaszow.org
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Apteka pod Orłem (Muzeum Krakowa)

31 maja (wtorek), godz. 18.00 – Nas już nie ma, już nie istniejemy
Akcja Reinhardt w Generalnym Gubernatorstwie – wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem: Mateusz Zdeb (Muzeum Krakowa).

2 czerwca (czwartek), godz. 16.00–17.00 – oprowadzanie po wystawie Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa)
Oprowadzanie w cenie biletu na wystawę, obowiązuje limit miejsc, rezerwacja COZ

3 czerwca (piątek)

  • godz. 11.00–13.00 – spotkanie upamiętniające ofiary krakowskiego getta przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • godz. 11.00–12.00Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim – indywidualne, bezpłatne zwiedzanie wystawy w Aptece pod Orłem dla uczestników wydarzenia, plac Bohaterów Getta 18
  • godz. 12.00 – otwarcie wystawy plenerowej I nigdy ich już więcej nie widzieliśmy, plac Bohaterów Getta
  • godz. 12.10 – spotkanie ze świadkiem historii Niusią Horowitz-Karakulską, plac Bohaterów Getta
  • godz. 12.25 – prezentacja wystawy plenerowej: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa)
  • godz. 13.00 – złożenie kwiatów na placu Bohaterów Getta
  • godz.13.30 – spotkanie przy Drzewku Pamięci Tadeusza Pankiewicza placyk przy ul. Józefińskiej 35 (Urząd Miasta Krakowa, Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich)

4 czerwca (sobota)

  • godz. 14.00 – Nie było domu, gdzie by nie zabrano kogoś z najbliższych – spacer po terenie dawnego getta w Krakowie: Jan Grabowski (Muzeum Krakowa). Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta 18. Obowiązuje limit miejsc, zakup biletów online lub w kasie Apteki pod Orłem
  • godz. 17.00 – oprowadzanie po wystawie Kraków w czasie okupacji w Fabryce Emalia Oskara Schindlera: przewodniczka Agnieszka Szafranie. Oprowadzenie w cenie biletu na wystawę, obowiązuje limit miejsc, rezerwacja COZ
  • godz. 19.00–19.40 – Głosy z krakowskiego getta – odczytanie  relacji świadków czerwcowej i październikowej deportacji z getta w Krakowie. Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta.

30 czerwca (czwartek), godz. 18.00 – spotkanie z Anną Janowską-Ciońćką i Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu (sala edukacyjna Apteki pod Orłem)

4 sierpnia (czwartek), godz.14.00 – Konspiracja w krakowskim getcie – śladami Żydowskiej Organizacji Bojowej – spacer edukacyjny: Bartosz Heksel (Muzeum Krakowa)
Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta 18.
Obowiązuje limit miejsc, zakup biletów online lub w kasie Apteki pod Orłem

15 września (czwartek), godz. 18.00 – Życie rodzinne w getcie krakowskim – wykład online na profilu FB Apteki pod Orłem: Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego)

20 października (czwartek), godz. 18.00 – Selektywna pamięć Europy 1941–2022: Auschwitz, Jasenovac, Warszawa, Srebrenica, Sarajewo, Prisztina, Bucza, Mariupol. Dlaczego z „nigdy więcej” pozostaje tylko „więcej” – wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem: Mateusz Zdeb (Muzeum Krakowa)
Udział bezpłatny

28 października (piątek), godz. 18.00 – wykład Grzegorza Siwora o Zakładzie Sierot w getcie połączony z upamiętnieniem ofiar październikowej deportacji, wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem (Grzegorz Siwor, autor książki Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie)
Udział bezpłatny

17 listopada (czwartek), godz. 18.00 – Każda ofiara ma imię – wykład online na profilu FB Apteki pod Orłem: Ewa Koper (Muzeum Pamięci w Bełżcu)

Rezerwacje:

Centrum Obsługi Zwiedzających

adres: Rynek Główny 35 (Pałac Krzysztofory)
godziny otwarcia: poniedziałek– niedziela 10.00–19.00
telefon: (12) 426 50 60
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

Dodaj komentarz