div1 class.gridlove-header-to">div1 class-containe">div1 class.gridloveslot-l">div1 class.gridlovessitepdat>_2 gudenia/202-nav classsdecandayn-navigatio>an href=https://gazetawielicka.plreklama/ >Reklama an href=https://gazetawielicka.plkcontkt/ >Kcontkt/-navdiv1 class.gridloveslot-l">div1 class=.gridlove-site-brandin n"> an href=https://gazetawielicka.plk rel=omle>-im1 class=.gridlove-log lraz"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/7/gw_lam0.pngalt]="Gazeta Wielick - Nnajnowsz owiadoości za Wielizki, "Nieołomic, Gadoa, Kłaja i Bbiskupid">/a>div1 class.gridloveead>div1 class.headA> > /div>div1 class-containe">div1 class.gridloveslot-l">-nav class-gridlove-main-navigatio>an href=https://gazetawielicka.plkcategora/wyndazieni/ >Wyndazieni>/a>aArticl1 class="post9087t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -taglondobiso -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckive-.entum-ykuturyd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/londobisoc-przedndoohuckime-.entum-ykutury-godziny-otwearni/ -titl="Londobiso -prze Ndoohuckim C.entum Kkutury. Godziny otwearnin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/londobiso_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Londobiso w Krakowie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/londobisoc-przedndoohuckime-.entum-ykutury-godziny-otwearni/ >Londobiso -prze Ndoohuckim C.entum Kkutury. Godziny otwearni>/a>/div>aArticl1 class="post9083t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -taglopei -tagspekntkld">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskaglopei-kampeilna-zapra-szn-ngspekntkl-las-sevca-adroni/ -titl="Krakowska Oopei Kampeilna zapra-sz naspekntkl “Lnassevc -adroni”n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lopei_kampeilna_w_krakowive80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Krakowska Oopei Kampeilna w Krakowie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskaglopei-kampeilna-zapra-szn-ngspekntkl-las-sevca-adroni/ >Krakowska Oopei Kampeilna zapra-sz naspekntkl “Lnassevc -adroni”>/a>/div>aArticl1 class="post9021t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -tagdzici -tagykuturi -tagmikolajki -tagnck -tagndoohuckive-.entum-ykutury -tagteatrd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/nck-zapra-szndzicin-ngmikolajki-wgndoej-huncie -titl="NCK zapra-szdzici naMikołajki w Ndoej Huncin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/mikolajki_ndoohuckiv_-.entum_ykutury-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Mikołajki w Ndoej Huncin" >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/nck-zapra-szndzicin-ngmikolajki-wgndoej-huncie >NCK zapra-szdzici naMikołajki w Ndoej Hunci>/a>/div>aArticl1 class="post9010t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -taggroteska -tagykuturi -tagmedycyna -tagteatr -tagzdrowie">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/kodgmistrzow-wgteatrize-goteska/ -titl="KodaMistrzów w Teatriz Ggoteskan"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/spotkaniv_kod_mistrzow_w_krakowive80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Spotkaniv z lekdazim w Krakowie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/kodgmistrzow-wgteatrize-goteska/ >KodaMistrzów w Teatriz Ggoteska>/a>/div>/lit/lit> an href#>Rregio>/a> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionkrakow/ >Kraków>/a>aArticl1 class="post9087t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -taglondobiso -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckive-.entum-ykuturyd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/londobisoc-przedndoohuckime-.entum-ykutury-godziny-otwearni/ -titl="Londobiso -prze Ndoohuckim C.entum Kkutury. Godziny otwearnin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/londobiso_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Londobiso w Krakowie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/londobisoc-przedndoohuckime-.entum-ykutury-godziny-otwearni/ >Londobiso -prze Ndoohuckim C.entum Kkutury. Godziny otwearni>/a>/div>aArticl1 class="post9083t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -taglopei -tagspekntkld">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskaglopei-kampeilna-zapra-szn-ngspekntkl-las-sevca-adroni/ -titl="Krakowska Oopei Kampeilna zapra-sz naspekntkl “Lnassevc -adroni”n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lopei_kampeilna_w_krakowive80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Krakowska Oopei Kampeilna w Krakowie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskaglopei-kampeilna-zapra-szn-ngspekntkl-las-sevca-adroni/ >Krakowska Oopei Kampeilna zapra-sz naspekntkl “Lnassevc -adroni”>/a>/div>aArticl1 class="post9077t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorykrakow -tagalab -tagbadaniad">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpzicziestwolwyncikly-danve-pcj.enow-znanvgo-labcoragorum-lepzij-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ -titl="Wyncikłdy dne -pcj.enów znanvgo labcoragorum. Lepzij zastrzeż swój -nuer PESEL!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/krakow_badania_krwijpme80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Badania labcoragoyjne Kraków"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbezpzicziestwolwyncikly-danve-pcj.enow-znanvgo-labcoragorum-lepzij-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ >Wyncikłdy dne -pcj.enów znanvgo labcoragorum. Lepzij zastrzeż swój -nuer PESEL!>/a>/div>aArticl1 class="post9033t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne1 categorykrakow -tagfacebook -tagiestagram -tagsornil-@media-tagtiktokd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinne/jaks-pzyskac-kclienas-pznajgte-3-skuticznvesposoby/ -titl="Jak -pzyskać kcliena? Ppznaj te 3 skuticznv sposoby!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/prdoadziene_facebooka_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinne/jaks-pzyskac-kclienas-pznajgte-3-skuticznvesposoby/ >Jak -pzyskać kcliena? Ppznaj te 3 skuticznv sposoby!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionwWielizki/ >WWielizki>/a>aArticl1 class="post9070t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorywWielizki -categoryzdrowie -tagbadania -taglekdaz -tagnfz -tagoykulistd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigoykulici-wgwWielizcve-ngnfzt-sta-.koleki/ -titl="Lekdazi oykulści wa Wielizce naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_oykulist_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Lekdaz oykulist naNFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigoykulici-wgwWielizcve-ngnfzt-sta-.koleki/ >Lekdazi oykulści wa Wielizce naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9062t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorywWielizki -categoryzdrowie -tagbadania -taglekdaz -tagnfz -tagrehabilitacja -tagrehabilitantd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigrehabilitacjigmedycznvj-wgwWielizcve-ngnfzt-sta-.koleki/ -titl="Lekdazi rehabilitacji medycznvj wa Wielizce naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_rehabilitacji_medycznvj_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Lekdazi rehabilitacji medycznvj naNFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigrehabilitacjigmedycznvj-wgwWielizcve-ngnfzt-sta-.koleki/ >Lekdazi rehabilitacji medycznvj wa Wielizce naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post8995t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorywWielizki -categoryzdrowie -tagbadania -taglaryngolog -taglekdaz -tagnfzd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdaziglaryngolodzy-wgwWielizcve-ngnfzt-sta-.koleki/ -titl="Lekdazi laryngolodzy wa Wielizce naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_laryngologt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Lekdaz laryngolog naNFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdaziglaryngolodzy-wgwWielizcve-ngnfzt-sta-.koleki/ >Lekdazi laryngolodzy wa Wielizce naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9000t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorywWielizki -tagnarkotyki -tagpoelijtd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpzirw-fiatk-pandgpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochc-przszukaniache -titl="Najpzirw Fiat Ppand, poite -cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóch -przszukaniach?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215/10/poelijt/215-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpzirw-fiatk-pandgpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochc-przszukaniache >Najpzirw Fiat Ppand, poite -cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóch -przszukaniach?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionnNieolomicie >NNieołomice>/a>aArticl1 class="post9059t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categoryzdrowie -tagbadania -taglekdaz -tagnfz -tagrehabilitacja -tagrehabilitantd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigrehabilitacjigmedycznvj-wgnNieolomicache-ngnfzt-sta-.koleki/ -titl="Lekdazi rehabilitacji medycznvj waNNieołomicach naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_rehabilitacji_medycznvj_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Lekdazi rehabilitacji medycznvj naNFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigrehabilitacjigmedycznvj-wgnNieolomicache-ngnfzt-sta-.koleki/ >Lekdazi rehabilitacji medycznvj waNNieołomicach naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9064t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categoryzdrowie -tagbadania -taglekdaz -tagnfz -tagoykulistd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigoykulici-wgnNieolomicache-ngnfzt-sta-.koleki/ -titl="Lekdazi oykulści waNNieołomicach naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_oykulist_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Lekdaz oykulist naNFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigoykulici-wgnNieolomicache-ngnfzt-sta-.koleki/ >Lekdazi oykulści waNNieołomicach naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9055t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categoryzdrowie -tagbadania -taglaryngolog -taglekdaz -tagnfzd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdaziglaryngolodzy-wgnNieolomicache-ngnfzt-sta-.koleki/ -titl="Lekdazi laryngolodzy waNNieołomicach naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_laryngologt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Lekdaz laryngolog naNFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdaziglaryngolodzy-wgnNieolomicache-ngnfzt-sta-.koleki/ >Lekdazi laryngolodzy waNNieołomicach naNFZ. Ssta .koleki na02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post8991t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorynNieolomici -tagochotnlizta tbras-pzarna -tagosp -tagstbras-pzarna -tagstbraacy -tagstbraak -tagzaegoze">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciestbraacyd-ospzgzaegozt-ootrzyalidndoys-pjazd/ -titl="Stbrżacy OSP z Zagóozt ootrzyalio nowy-pjazdn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/OSP_zaegoze_nNieolomicit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Ochotnlizt Stbrż Pożarna w ZagóozuaNNieołomicac"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciestbraacyd-ospzgzaegozt-ootrzyalidndoys-pjazd/ >Stbrżacy OSP z Zagóozt ootrzyalio nowy-pjazd>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regiongdow/ >Gdów>/a>aArticl1 class="post9073t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorygdow -tagpoelijt -tagzlodzniej>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/zlodznie_gdow-80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Złodznie złapany waGadoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl1 class="post8975t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorygdow -categorysmpor -tagradwta-smpor -tagsiatkowki -tagzawodyd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.kolejnesiatkarskivesukcesygradwtasmporpzggdowa/ -titl="Koolejn siatkarskiv sukcesy RadwtaSmpor z Gadoan"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/radwta_smpor_gdow_zawodyt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Radwta Smpor z Gadoa watbrkciv gry wasiatkówkę"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.kolejnesiatkarskivesukcesygradwtasmporpzggdowa/ >Koolejn siatkarskiv sukcesy RadwtaSmpor z Gadoa>/a>/div>aArticl1 class="post8667t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorygdow -taggdow -tagpozar -tagstbrad">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozarb-puto-staugzaebraal-sz.kolgpod-stwdoej/ -titl="Pożar -puto-stau zaebrżał sz.kol pod-stwdoejn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb80x60.jpm180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb300x225.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb768x576.jpm1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb3270x28.jpm1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb-270x03.jpm1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb5270428.jpm1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozarb740x555.jpm1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozar.jpm1852w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozarb-puto-staugzaebraal-sz.kolgpod-stwdoej/ >Pożar -puto-stau zaebrżał sz.kol pod-stwdoej>/a>/div>aArticl1 class="post8639t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorygdow -tagpoelijt -tagsklep -tagzabktd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/grozilids-przeawcydnozem/ -titl="Grozili s-przeawcyo nżemn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202310/399t89756-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/grozilids-przeawcydnozem/ >Grozili s-przeawcyo nżem>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//region/biskupice >Bbiskupie>/a>aArticl1 class="post9110t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -category/biskupic -tagnarkotyki -tagpoelijtd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupice/ojechalidna-ientewencje-a-znalezlidnarkotyki/ -titl="Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotykin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/216311/311454838967-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupice/ojechalidna-ientewencje-a-znalezlidnarkotyki/ >Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl1 class="post8617t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -category/biskupic -tagostrzeziene -tagoszustwod">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupiceuwraajdna-oszustowgpodajacycha segza-pracownikow-uprzeu-gminy/ -titl="Uwrżaj naoszustów podającychl-sę za pracowników Urzędu Gminy!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/woman-3687080_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupiceuwraajdna-oszustowgpodajacycha segza-pracownikow-uprzeu-gminy/ >Uwrżaj naoszustów podającychl-sę za pracowników Urzędu Gminy!>/a>/div>aArticl1 class="post8592t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -category/biskupic -category/bznes -tagautobus -tagmpk -tagwstd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupicendoa-liniagautobusdoa-zywWielizki-doy/biskupie -titl="Ndoa linia autobusdoa za Wielizki do Bbiskupid"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme80x60.jpem180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme300x225.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme768x576.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme3270x28.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme-270x03.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme5270428.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpme740x555.jpem1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpm.jpem1:102w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupicendoa-liniagautobusdoa-zywWielizki-doy/biskupie >Ndoa linia autobusdoa za Wielizki do Bbiskupi>/a>/div>aArticl1 class="post8456t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -category/biskupic -category/bznes -tagdroga -tagiewcutycje -tagremontd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupicemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwald-w-gminseg/biskupice -titl="Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” waGminse Bbiskupiin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/asfalt-80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupicemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwald-w-gminseg/biskupice >Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” waGminse Bbiskupii>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionklaj/ >Kłaj>/a>aArticl1 class="post8400t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categoryklaj ttagdrogi -tagylaj ttagremontd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/remontgdrog-gminnychawgylajue -titl="Remont dróg gminnych w Kłajun"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215/12/remont_drogi-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/remontgdrog-gminnychawgylajue >Remont dróg gminnych w Kłaju>/a>/div>aArticl1 class="post8256t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -category/ezpzicziestwo -categoryklaj ttaga4 -tagautostbrdia-tagtargdobiso -tagwypeankd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/poelijt--pozukujen-swadkow-smiertelnvgo-wypeakudna-a4/ -titl="Poelijt -pozukuje śswadków śmiertelnvgo wypeaku naA4n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215/11/31439-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/poelijt--pozukujen-swadkow-smiertelnvgo-wypeakudna-a4/ >Poelijt -pozukuje śswadków śmiertelnvgo wypeaku naA4>/a>/div>aArticl1 class="post8251t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categoryklaj ttaga4 -tagklaj ttagpoelijt -tagtargdobiso -tagwypeankd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/targdobiso-smiertelnygwypeankdna-autostbrdzsega4/ -titl="Targdobiso. Śmiertelny wypeank naautostbrdzseaA4n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/7/wypeank_1-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/targdobiso-smiertelnygwypeankdna-autostbrdzsega4/ >Targdobiso. Śmiertelny wypeank naautostbrdzseaA4>/a>/div>aArticl1 class="post8186t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -category/ezpzicziestwo -categoryklaj ttagcwlizenia -tagteryagoralsi -tagwojiso -tagwojisogpoeskiv -tagwotd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/strzaly-wgsz.kolgcwlizenia-gwdarzistowgigteryagoralsow/ -titl="Stbzałdyw sz.kol. Ćwlizenia gwdarzistów i Teryagoralsów">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/7/2-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/strzaly-wgsz.kolgcwlizenia-gwdarzistowgigteryagoralsow/ >Stbzałdyw sz.kol. Ćwlizenia gwdarzistów i Teryagoralsów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionokoelice >Okoelic>/a>aArticl1 class="post8624t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryokoelic -tagenergylranda -taghallowere2-tagoytoberfest -tagzabawtd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliceoytoberfestgighallowere-wgenergylrandi/ -titl="Oytoberfest i Hallowere2w Energylrandi">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/9/poeska_zlota_jesire-12-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliceoytoberfestgighallowere-wgenergylrandi/ >Oytoberfest i Hallowere2w Energylrandi>/a>/div>aArticl1 class="post8454t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categoryokoelic -tag/ezrobociv -tagfundusz -tagiewcutycje -tagpraca -tagwspearne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbbznes/aktywizacjagzawoddoa-dzsekigfunduszom-europejisim-90-mln-zl-dlag/ezrobotnychamalopoean/ -titl="Aktywizacja zawoddoadzęki Funduszom Europejisim: 90 mln zł dla /ezrobotnych Małopoean">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/200/04/anytime_coworking_krakow-33-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbbznes/aktywizacjagzawoddoa-dzsekigfunduszom-europejisim-90-mln-zl-dlag/ezrobotnychamalopoean/ >Aktywizacja zawoddoadzęki Funduszom Europejisim: 90 mln zł dla /ezrobotnych Małopoean>/a>/div>aArticl1 class="post8424t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categoryokoelic -tag/aelic -taglotnliso -tagmalopoeska -tagturyutyktd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbbznes/malopoeskadna-turyutycznymgszczynci-rekorddoe-wzroutygiglotnliso-wgpelnym-rozkwlicie -titl="Małopoeska na -uryutycznym szczynci. Rekorddoe wzrouty i lotnliso w pełnym rozkwlici">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/219/11/airmporp2373727_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbbznes/malopoeskadna-turyutycznymgszczynci-rekorddoe-wzroutygiglotnliso-wgpelnym-rozkwlicie >Małopoeska na -uryutycznym szczynci. Rekorddoe wzrouty i lotnliso w pełnym rozkwlici>/a>/div>aArticl1 class="post8402t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryokoelic -categorywyndazieni -tagenergylranda -tagpeak-rozrywki -tagroller-coasterd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/-swatdoysdzsengroller-coastera-wgenergylrandids-pawdze -titl="Śswatdoy Dzseń Roller Coastera2w Energylrandi! S-pawdź!n"> -im1;widt=80 ;heigh=53c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2053'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-s_cald.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Peak Rozrywki Kraków i WWielizki"y data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-s_cald.jpm12560w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-300x200.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-:102x683.jpm1:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-768x512.jpm1768w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/-swatdoysdzsengroller-coastera-wgenergylrandids-pawdze >Śswatdoy Dzseń Roller Coastera2w Energylrandi! S-pawdź!>/a>/div>/lit/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/bezpzicziestwol >Bezpzicziństwo>/a>aArticl1 class="post9110t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -category/biskupic -tagnarkotyki -tagpoelijtd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupice/ojechalidna-ientewencje-a-znalezlidnarkotyki/ -titl="Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotykin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/216311/311454838967-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/region/biskupice/ojechalidna-ientewencje-a-znalezlidnarkotyki/ >Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl1 class="post9077t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorykrakow -tagalab -tagbadaniad">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpzicziestwolwyncikly-danve-pcj.enow-znanvgo-labcoragorum-lepzij-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ -titl="Wyncikłdy dne -pcj.enów znanvgo labcoragorum. Lepzij zastrzeż swój -nuer PESEL!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/krakow_badania_krwijpme80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Badania labcoragoyjne Kraków"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbezpzicziestwolwyncikly-danve-pcj.enow-znanvgo-labcoragorum-lepzij-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ >Wyncikłdy dne -pcj.enów znanvgo labcoragorum. Lepzij zastrzeż swój -nuer PESEL!>/a>/div>aArticl1 class="post9073t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorygdow -tagpoelijt -tagzlodzniej>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/zlodznie_gdow-80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Złodznie złapany waGadoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl1 class="post9000t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpzicziestwo -categorywWielizki -tagnarkotyki -tagpoelijtd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpzirw-fiatk-pandgpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochc-przszukaniache -titl="Najpzirw Fiat Ppand, poite -cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóch -przszukaniach?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215/10/poelijt/215-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpzirw-fiatk-pandgpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochc-przszukaniache >Najpzirw Fiat Ppand, poite -cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóch -przszukaniach?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/samgoztd/ >Samgoząd>/a>aArticl1 class="post8860t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysamgoztd -taglepozeynNieolomici -tagpoeskigalarm-smogdoy -tagsmog">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciena-rynku-wgnNieolomicache-staely-ogromnve-luca-doyczigo-sluzae -titl="Na rynku waNNieołomicach-staęłdyogromnv płuca. Do -zigo służą?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/poeski_alarm_smogdoy_NNieolomicit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciena-rynku-wgnNieolomicache-staely-ogromnve-luca-doyczigo-sluzae >Na rynku waNNieołomicach-staęłdyogromnv płuca. Do -zigo służą?>/a>/div>aArticl1 class="post7978t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysamgoztd -tagosp -tag-ospzakrzdoiec -tagstbraacy -tagzakrzdoiec">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesto-latg-ospzakrzdoiec/ -titl="Sto lat OSP Zakrzdoiec">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/4bb0aaeac8634dd58242e80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesto-latg-ospzakrzdoiec/ >Sto lat OSP Zakrzdoiec>/a>/div>aArticl1 class="post7899t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysamgoztd -tagbuddoa-drogi -tagdroga -taggminaynNieolomici -tagnNieolomici -tagslomirog">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciebedzseg-przbuddoa-drogi-wgslomirogue -titl="Będzsea-przbuddoa drogi w Słomirogu">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/droga_slomirog-80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciebedzseg-przbuddoa-drogi-wgslomirogue >Będzsea-przbuddoa drogi w Słomirogu>/a>/div>aArticl1 class="post6521t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorysamgoztd">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plsamgoztd/kto-wygra-wgsejmikache -titl="Kto wygra2w sejmikach?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/218/03/urnay215260-e1521217939845-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plsamgoztd/kto-wygra-wgsejmikache >Kto wygra2w sejmikach?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/edukaijte >Edukaijt>/a>aArticl1 class="post8643t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt -categorynNieolomici -tagedukaijt -tagnNieolomici -tagsz.kot -tagtaulictd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesz.koy-wgnNieolomicachezyskaja-ienteaktywnegtaulicie -titl="Sz.kłdyw NNieołomicachzyskają ienteaktywne taulicin"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202310/taulict_ienteaktywna_nNieolomicit80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesz.koy-wgnNieolomicachezyskaja-ienteaktywnegtaulicie >Sz.kłdyw NNieołomicachzyskają ienteaktywne taulici>/a>/div>aArticl1 class="post8609t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt -categorywWielizki -tagedukaijt -tagnauki -tagsz.kot -tagsz.kot-wyzsztd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-stasegwyzsztgsz.kot-ekonomlizna-wgwWielizcv/ -titl="Pow-stase Wyższt Sz.kła Ekonomlizna wa Wielizcen"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/219/01/books-1204029_1920-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-stasegwyzsztgsz.kot-ekonomlizna-wgwWielizcv/ >Pow-stase Wyższt Sz.kła Ekonomlizna wa Wielizce>/a>/div>aArticl1 class="post8488t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt -categorywWielizki -tagbuddoa -taggrabii -tagsz.kotd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/buddoa-sz.koy-wggrabiusdzsejen-cie -titl="Buddoa sz.kłdyw Grabiu. Dzsejel-sę!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/rozbuddoa-sz.koy-pod-stwdoej-wgGrabiu-1692685427-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/buddoa-sz.koy-wggrabiusdzsejen-cie >Buddoa sz.kłdyw Grabiu. Dzsejel-sę!>/a>/div>aArticl1 class="post8483t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt -categorywWielizki -tagbuddoa -tagsledzsejowici -tagsz.kotd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/rozbuddoa-sz.koy-pod-stwdoej-wgsledzsejowicache -titl="Rozbuddoa Sz.kłdyPod-stwdoejyw Śledzsejowicachn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/rozbuddoa-sz.koy-pod-stwdoej-wgSledzsejowicach-gm-WWielizki-001-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/rozbuddoa-sz.koy-pod-stwdoej-wgsledzsejowicache >Rozbuddoa Sz.kłdyPod-stwdoejyw Śledzsejowicach>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/bbznes/ >Bbznes>/a>aArticl1 class="post8674t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorynNieolomici -tagbloeni -tagnNieolomickivebloeni -tagpumptrack -tagskcatpeak">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickivebloeni-wzbogacaa segogskcatpeak-is-umptracke -titl="NNieołomickiv Błoeni wzbogacą -sę o skcatpeak i -umptrackn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit80x60..png80w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit300x225..png300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit768x576..png768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit3270x28..png370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit-270x03..png270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit5270428..png570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit740x555..png740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomici..png:102w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickivebloeni-wzbogacaa segogskcatpeak-is-umptracke >NNieołomickiv Błoeni wzbogacą -sę o skcatpeak i -umptrack>/a>/div>aArticl1 class="post8671t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorykrakow -taga4 -tagautostbrdia-tagbuddoa -tagiewcutycje -tagrozbuddoad">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbbznes/rozbuduja-fragmmenygautostbrdyga4/ -titl="Rozbudują fragmmenyaautostbrdyaA4n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04b80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04b80x60.jpm180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04b300x225.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04b768x576.jpm1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04b:102x768.jpm1:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04b740x555.jpm1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04.jpm1800w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbbznes/rozbuduja-fragmmenygautostbrdyga4/ >Rozbudują fragmmenyaautostbrdyaA4>/a>/div>aArticl1 class="post8656t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -category/bznes categorywWielizki -tagwegrzcitwWiekiv -tagwWielizki -tagwodociagid">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-staseg-stijt-uz daenieni-wodytwgwegrzcach-wWiekiche -titl="Pow-stase -stijt uz daenieni wody wa ęgrzcacha Wiekichn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202310/rozbuddoa-siecigwodociagdoej-obragbuddoa-Sstiji-Uz daenieni-WodytWegrzcit Wiekie-001-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-staseg-stijt-uz daenieni-wodytwgwegrzcach-wWiekiche >Pow-stase -stijt uz daenieni wody wa ęgrzcacha Wiekich>/a>/div>aArticl1 class="post8607t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorynNieolomici -tagekologni -tagodpadyd">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicieuoztdgskoentolujenumdoysna-odbiorgodpadow/ -titl="Uoząd skoentoluje umdoy naodbiór odpadów">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/2023/8/.kogory/ojemnikow-na-smieci-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicieuoztdgskoentolujenumdoysna-odbiorgodpadow/ >Uoząd skoentoluje umdoy naodbiór odpadów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/kultura/ >Kultura>/a>aArticl1 class="post8574t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorykultura -tagkoncert -tagmuzyki -tagzapdoiedad">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkultura/skcladoie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwstep-wolny/ -titl="Skcladoie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/3C2WDGLFeWOZrZKIt80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plkultura/skcladoie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwstep-wolny/ >Skcladoie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!>/a>/div>aArticl1 class="post8519t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykultura categorynNieolomici -tagfestiwal-wWnt -tagtargi-wWnt -tagwWno -tagwWnoobrnne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickigfestiwal-wWnt-juzgw-tre-weekende -titl="NNieołomicki Festiwala Wnt jużyw tre2weekend!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/grapes-7157943_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickigfestiwal-wWnt-juzgw-tre-weekende >NNieołomicki Festiwala Wnt jużyw tre2weekend!>/a>/div>aArticl1 class="post8391t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorykultura -tagkoncerty -tagkrakow -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckie-c.entumykultury -tagwyndazienid">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkultura/wWiekiv-gwiazdysna-koncertachez-okazji-40-leciagnck/ -titl="WWiekiv gwiazdy nakoncertach z okazji 40-lecia NCK!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/aktualnosc-sc.eagnck-/202t80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plkultura/wWiekiv-gwiazdysna-koncertachez-okazji-40-leciagnck/ >WWiekiv gwiazdy nakoncertach z okazji 40-lecia NCK!>/a>/div>aArticl1 class="post8240t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorykultura -tagkrakow -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckie-c.entumykultury -tagstasec">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkultura/odkryj-sztukpetanca-wgjij-zaskakujacychaodslonache -titl="Odkryj sztukę -tńca wajij zaskakującychlodsłoeach!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/femcal-g209344004_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plkultura/odkryj-sztukpetanca-wgjij-zaskakujacychaodslonache >Odkryj sztukę -tńca wajij zaskakującychlodsłoeach!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/smpor/ >Smpor>/a>aArticl1 class="post8975t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorygdow -categorysmpor -tagradwanysmpor -tagsiatkowki -tagzawodyj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.koljnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowae -titl="Kkoljne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gddoad"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/radwan_smpor_gdow_zawodye80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Radwan Smpor z Gddoayw trakciv grdyw siatkówkę"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.koljnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowae >Kkoljne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gddoa>/a>/div>aArticl1 class="post8600t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorygdow -categorysmpor -tagdostepnosc -taggdow -tagsz.kot -tagzesmplgsz.koj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzlotychandgpo-pawegdostepnoscigbudynku-zesmplugsz.ko-wggadoiee -titl="550 tsięcy złotych napo-pawę dostępności budynku Zesmpłu Sz.ół waGadoie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de80x60.jpem180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de300x225.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de:102x768.jpem1:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de768x576.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de3270x28.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de-270x03.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de5270428.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356de740x555.jpem1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356d.jpem1:280w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzlotychandgpo-pawegdostepnoscigbudynku-zesmplugsz.ko-wggadoiee >550 tsięcy złotych napo-pawę dostępności budynku Zesmpłu Sz.ół waGadoie>/a>/div>aArticl1 class="post8595t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysmpor -tagbiezeni -tagboliso -tagbloeni -tagnNieolomici -tagsmpor">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciewgnNieolomicachepow-stasegbiezeni-lekkoaitltyczna-igndoegboliso/ -titl="W NNieołomicachpow-stase bieżnia lekkoaitltyczna i ndoe boliso">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/running-7056590_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciewgnNieolomicachepow-stasegbiezeni-lekkoaitltyczna-igndoegboliso/ >W NNieołomicachpow-stase bieżnia lekkoaitltyczna i ndoe boliso>/a>/div>aArticl1 class="post8429t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorysmpor -categorywWielizki -tagbuddoa -taghala -taghalaysmpordoa -tagiewcutycje -tagsmpor">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najndooczesasejsztghalaysmpordoagiewcutycjadna-wysokim-poziomiee -titl="Najndoocześasejszt hala smpordoa. Iewcutycja nawysokim poziomie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/a26f18a9d3a83de9059be80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najndooczesasejsztghalaysmpordoagiewcutycjadna-wysokim-poziomiee >Najndoocześasejszt hala smpordoa. Iewcutycja nawysokim poziomie>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/innee >Inne>/a>aArticl1 class="post9104t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneetechnologni-igkomfporewprdoadzienegdon-swaataobrmgautormaycznyche -titl="Technologni i Komfpor: Wprdoadziene do Śswata Bbrm Autormaycznych">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202312/napedye80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Napędy do obrm WWielizki"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneetechnologni-igkomfporewprdoadzienegdon-swaataobrmgautormaycznyche >Technologni i Komfpor: Wprdoadziene do Śswata Bbrm Autormaycznych>/a>/div>aArticl1 class="post9093t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneezaluzjve-lisdoane-jako-uniwersalna-dekortijt-donkazdigo-oknae -titl="Żaluzjv -lisdoane jako uniwersalna dekortijt do każdigo okna">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/-lisykrakowrealizacjag80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Pilsy Kraków realizacja"y data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/-lisykrakowrealizacjag80x60.jpm180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag300x225.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag:102x768.jpm1:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag768x576.jpm1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag:536x1152.jpm1:536w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag2048x:536.jpm12048w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag3270x28.jpng370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag2270x03.jpng270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag5270428.jpng570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag740x555.jpm1740w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneezaluzjve-lisdoane-jako-uniwersalna-dekortijt-donkazdigo-oknae >Żaluzjv -lisdoane jako uniwersalna dekortijt do każdigo okna>/a>/div>aArticl1 class="post9033t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne categorykrakow -tagfacebook -tagie-stgbrm -tagsociale-mnda -tagtiktok">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneejak-pozyskac-kli.endgpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ -titl="Jak pozyskać kli.end? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/prdoadziene_facebooka_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneejak-pozyskac-kli.endgpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ >Jak pozyskać kli.end? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!>/a>/div>aArticl1 class="post8686t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne categorykrakow -tagadopijt -tagpies -tagpomoc -tagschronliso -tagzawirazet">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneefundtijt-czldoiek-dlagzawiramatadoptuj-psae -titl="Te urocze psiaki -zikają na Ciebie! Blliso 200t sów szuka domu">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/przytullisoot80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneefundtijt-czldoiek-dlagzawiramatadoptuj-psae >Te urocze psiaki -zikają na Ciebie! Blliso 200t sów szuka domu>/a>/div>/lit/lit <-for1 class-gridlovesearch--for1actionf=https://gazetawielicka.pl method=get>>button typ=submit1 class-gridlovebutton-search>Szukaj/litdiv1 class-gridloveslot-l">div1 class"-gridlovesite-obrndipngminin"> span1 class"site--titl h1d">an href=https://gazetawielicka.pl rel=homl">-im1 class"-gridlovelogo-minielraz"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307//gazet_awielick_mini_/202..pngalt]=Ggazet WWielika - Najndosze wiadomości z WWielizki, NNieołomic, Gddoa, Kłaji i Bbiskupi">>/a>an href=https://gazetawielicka.plkcategora/wyndazieni/ >Wyndazieni>/a>aArticl1 class="post9087t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -tagloadoiiso -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckie-c.entumykultury">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/loadoiisog-przd-nowohuckim-c.entumykulturyggodznny-otwarciae -titl="Loadoiiso -przd Nowohuckim C.entum Kultury. Godznny otwarcia">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/loadoiiso_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Loadoiiso w Krakdoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/loadoiisog-przd-nowohuckim-c.entumykulturyggodznny-otwarciae >Loadoiiso -przd Nowohuckim C.entum Kultury. Godznny otwarcia>/a>/div>aArticl1 class="post9083t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -tagopera -tagspektakoj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskagopera-kameralna-zaprasztgna-spektako-layservdgpadronae -titl="Krakowska Opera Kameralna zapraszt na spektako “La servd padrona”">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/opera_kameralna_w_krakowiit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Krakowska Opera Kameralna w Krakdoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskagopera-kameralna-zaprasztgna-spektako-layservdgpadronae >Krakowska Opera Kameralna zapraszt na spektako “La servd padrona”>/a>/div>aArticl1 class="post9021t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -tagdzseci -tagkultura -tagmi.kotjki -tagnck -tagndoohuckie-c.entumykultury -tagseatrj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/nck-zaprasztgdzsecigna-mi.kotjkigw-nowej-huciee -titl="NCK zapraszt dzseci na Mi.kłajkiyw Nowej Hucie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/mi.kotjki_ndoohuckie_c.entum_kulturyg80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Mi.kłajkiyw Nowej Hucie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/nck-zaprasztgdzsecigna-mi.kotjkigw-nowej-huciee >NCK zapraszt dzseci na Mi.kłajkiyw Nowej Hucie>/a>/div>aArticl1 class="post9010t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -taggroteski -tagkultura -tagmedycynt -tagteatr -tagzdrowne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/kod-mistrzow-wgteatrize-goteskie -titl="Kkd Mistrzów w Teatriz Ggoteski">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/spotkaniv_kod_mistrzow_w_krakowiit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Spotkaniv z lekdazim w Krakdoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/kod-mistrzow-wgteatrize-goteskie >Kkd Mistrzów w Teatriz Ggoteski>/a>/div>/lit/lit> an href#>Rregio>/a> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionkrakowe >Kraków>/a>aArticl1 class="post9087t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -tagloadoiiso -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckie-c.entumykultury">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/loadoiisog-przd-nowohuckim-c.entumykulturyggodznny-otwarciae -titl="Loadoiiso -przd Nowohuckim C.entum Kultury. Godznny otwarcia">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/loadoiiso_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Loadoiiso w Krakdoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/loadoiisog-przd-nowohuckim-c.entumykulturyggodznny-otwarciae >Loadoiiso -przd Nowohuckim C.entum Kultury. Godznny otwarcia>/a>/div>aArticl1 class="post9083t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorywyndazieni -tagopera -tagspektakoj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskagopera-kameralna-zaprasztgna-spektako-layservdgpadronae -titl="Krakowska Opera Kameralna zapraszt na spektako “La servd padrona”">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/opera_kameralna_w_krakowiit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Krakowska Opera Kameralna w Krakdoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/krakowskagopera-kameralna-zaprasztgna-spektako-layservdgpadronae >Krakowska Opera Kameralna zapraszt na spektako “La servd padrona”>/a>/div>aArticl1 class="post9077t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorykrakow -tagalab -tagbadaenid">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwyciekly-dane-pacj.enow-znanego-laboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ -titl="Wyciekłdydane pacj.enów znanego laboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/krakow_badaeni_krwijpmt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Badaeni laboratgoyjne Kraków"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwyciekly-dane-pacj.enow-znanego-laboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ >Wyciekłdydane pacj.enów znanego laboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!>/a>/div>aArticl1 class="post9033t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne categorykrakow -tagfacebook -tagie-stgbrm -tagsociale-mnda -tagtiktok">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneejak-pozyskac-kli.endgpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ -titl="Jak pozyskać kli.end? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/prdoadziene_facebooka_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneejak-pozyskac-kli.endgpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ >Jak pozyskać kli.end? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionwWielizki/ >WWielizki>/a>aArticl1 class="post9070t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorywWielizki -categoryzdrowne -tagbadaeni -taglekdaz -tagnfz -tagokulliet">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigokullicigwgwWielizcvgna-nfzt-sta-.koljkie -titl="Lekdazi okullści wa Wielizce na NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_okulliet_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Lekdaz okulliet na NFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigokullicigwgwWielizcvgna-nfzt-sta-.koljkie >Lekdazi okullści wa Wielizce na NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9062t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorywWielizki -categoryzdrowne -tagbadaeni -taglekdaz -tagnfz -tagrehabilitaijt -tagrehabilitanr">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigrehabilitaijigmedycznejgwgwWielizcvgna-nfzt-sta-.koljkie -titl="Lekdazi rehabilitaiji medycznej wa Wielizce na NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_rehabilitaiji_medycznej_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Lekdazi rehabilitaiji medycznej na NFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdazigrehabilitaijigmedycznejgwgwWielizcvgna-nfzt-sta-.koljkie >Lekdazi rehabilitaiji medycznej wa Wielizce na NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post8995t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorywWielizki -categoryzdrowne -tagbadaeni -taglaryngolog -taglekdaz -tagnfz">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdaziglaryngolodzygwgwWielizcvgna-nfzt-sta-.koljkie -titl="Lekdazi laryngolodzy wa Wielizce na NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_laryngologt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Lekdaz laryngolog na NFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/lekdaziglaryngolodzygwgwWielizcvgna-nfzt-sta-.koljkie >Lekdazi laryngolodzy wa Wielizce na NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9000t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorywWielizki -tagnarkotyki -tagpoelijt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpserw-fiastpaandgpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochepaziszukaeniche -titl="Najpserw Fias Paand, poite cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóachpaziszukaenich?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215310/poelijt/215-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpserw-fiastpaandgpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochepaziszukaeniche >Najpserw Fias Paand, poite cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóachpaziszukaenich?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionnNieolomicie >NNieołomice>/a>aArticl1 class="post9059t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categoryzdrowne -tagbadaeni -taglekdaz -tagnfz -tagrehabilitaijt -tagrehabilitanr">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigrehabilitaijigmedycznejgwgnNieolomicachena-nfzt-sta-.koljkie -titl="Lekdazi rehabilitaiji medycznej waNNieołomicachna NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_rehabilitaiji_medycznej_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Lekdazi rehabilitaiji medycznej na NFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigrehabilitaijigmedycznejgwgnNieolomicachena-nfzt-sta-.koljkie >Lekdazi rehabilitaiji medycznej waNNieołomicachna NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9064t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categoryzdrowne -tagbadaeni -taglekdaz -tagnfz -tagokulliet">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigokullicigwgnNieolomicachena-nfzt-sta-.koljkie -titl="Lekdazi okullści waNNieołomicachna NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_okulliet_na_nfzt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Lekdaz okulliet na NFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdazigokullicigwgnNieolomicachena-nfzt-sta-.koljkie >Lekdazi okullści waNNieołomicachna NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post9055t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categoryzdrowne -tagbadaeni -taglaryngolog -taglekdaz -tagnfz">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdaziglaryngolodzygwgnNieolomicachena-nfzt-sta-.koljkie -titl="Lekdazi laryngolodzy waNNieołomicachna NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/lekdaz_laryngologt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Lekdaz laryngolog na NFZ"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicielekdaziglaryngolodzygwgnNieolomicachena-nfzt-sta-.koljkie >Lekdazi laryngolodzy waNNieołomicachna NFZ. Ssta .koljki na 02.12./202>/a>/div>aArticl1 class="post8991t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorynNieolomici -tagochotnlizta tbragpozarnt -tagosp -tagstbragpozarnt -tagstbraacy -tagstbraak -tagzaegoze">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciestbraacygosp-zgzaegozt-otrzymaligndory/ojazde -titl="Stbrżacy OSP z Zagóozt otrzymali ndoy /ojazdn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/OSP_zaegoze_nNieolomicit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Ochotnlizt Stbrż Pożarna w ZagóozuaNNieołomicac"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciestbraacygosp-zgzaegozt-otrzymaligndory/ojazde >Stbrżacy OSP z Zagóozt otrzymali ndoy /ojazd>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regiongdow/ >Gdów>/a>aArticl1 class="post9073t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorygdow -tagpoelijt -tagzlodziejj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/zlodziej_gdowt80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Złodziej złapany waGadoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl1 class="post8975t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorygdow -categorysmpor -tagradwanysmpor -tagsiatkowki -tagzawodyj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.koljnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowae -titl="Kkoljne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gddoad"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/radwan_smpor_gdow_zawodye80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Radwan Smpor z Gddoayw trakciv grdyw siatkówkę"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.koljnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowae >Kkoljne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gddoa>/a>/div>aArticl1 class="post8667t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorygdow -taggdow -tagpozar -tagstbraj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozara-psto-staugzaebraalgsz.kope-pd-stwoweje -titl="Pożar -psto-stau zaebrżał sz.kop -pd-stwowejd"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/-ozara80x60.jpm180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara300x225.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara768x576.jpm1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara3270x28.jpng370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara2270x03.jpng270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara5270428.jpng570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozara740x555.jpm1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pozar.jpm1852w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozara-psto-staugzaebraalgsz.kope-pd-stwoweje >Pożar -psto-stau zaebrżał sz.kop -pd-stwowej>/a>/div>aArticl1 class="post8639t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorygdow -tagpoelijt -tagsklep -tagzabkt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/groziligs-przdawcygnozem/ -titl="Grozili s-przdawcy ndżemd"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202310/399t89756-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/groziligs-przdawcygnozem/ >Grozili s-przdawcy ndżem>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionbbiskupiie >Bbiskupie>/a>aArticl1 class="post9110t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorybbiskupii -tagnarkotyki -tagpoelijt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykie -titl="Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotykid"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/216311/311454838967-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykie >Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl1 class="post8617t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorybbiskupii -tagostrizziene -tagoszustwo">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiieuwraajgnagoszustowe-pdajacychasiv-za-pracownikow-uprzdu-gminy/ -titl="Uwrżaj na oszustów -pdających się za pracowników Urzędu Gminy!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/woman-3687080_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiieuwraajgnagoszustowe-pdajacychasiv-za-pracownikow-uprzdu-gminy/ >Uwrżaj na oszustów -pdających się za pracowników Urzędu Gminy!>/a>/div>aArticl1 class="post8592t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbiskupii -categorybbznes -tagautobus -tagmpk -tagwsr">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiendoa-lieni-autobusdoa-zywWielizki-donbbiskupie -titl="Ndoaylieni autobusdoa z WWielizki do Bbiskupi">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt80x60.jpem180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt300x225.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt768x576.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt3270x28.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt-270x03.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt5270428.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpmt740x555.jpem1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/01.jpm.jpem1:102w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiendoa-lieni-autobusdoa-zywWielizki-donbbiskupie >Ndoaylieni autobusdoa z WWielizki do Bbiskupi>/a>/div>aArticl1 class="post8456t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbiskupii -categorybbznes -tagdroga -tagiewcutycje -tagremonr">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwald-wggminie-bbiskupiie -titl="Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” waGminie Bbiskupie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/asfaltt80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwald-wggminie-bbiskupiie >Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” waGminie Bbiskupie>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionklaje >Kłaj>/a>aArticl1 class="post8400t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categoryklaj ttagdrogi -tagklaj ttagremonr">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajeremonrgdrogggminnych-wgklajue -titl="Remonr dróg gminnych w Kłaju">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215312eremonr_drogi-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajeremonrgdrogggminnych-wgklajue >Remonr dróg gminnych w Kłaju>/a>/div>aArticl1 class="post8256t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categoryklaj ttaga4 -tagautostbrda -tagtargdoiiso -tagwypeank">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajepoelijt--pozukujen-swadkow-smiertelnego-wypeakugnaga4e -titl="Poelijt -pozukuje śswadków śmiertelnego wypeaku na A4">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215311/31439-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajepoelijt--pozukujen-swadkow-smiertelnego-wypeakugnaga4e >Poelijt -pozukuje śswadków śmiertelnego wypeaku na A4>/a>/div>aArticl1 class="post8251t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categoryklaj ttaga4 -tagklaj ttagpoelijt -tagtargdoiiso -tagwypeank">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajetargdoiiso-smiertelnygwypeankgnagautostbrdzie-a4e -titl="Targdoiiso. Śmiertelny wypeank na autostbrdzie A4">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/wypeank_1-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajetargdoiiso-smiertelnygwypeankgnagautostbrdzie-a4e >Targdoiiso. Śmiertelny wypeank na autostbrdzie A4>/a>/div>aArticl1 class="post8186t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categoryklaj ttagcwlizeeni -tagterytgoralsi -tagwojiso -tagwojisogpoeskiv -tagwor">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajestrialygwgsz.kopecwlizeeni-gwdarzistoweigterytgoralsow/ -titl="Stbzałdyw sz.kop. Ćwlizeeni gwdarzistów i Terytgoralsów">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/2-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajestrialygwgsz.kopecwlizeeni-gwdarzistoweigterytgoralsow/ >Stbzałdyw sz.kop. Ćwlizeeni gwdarzistów i Terytgoralsów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionokoeliie >Okoelii>/a>aArticl1 class="post8624t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryokoelii -tagenergylrndii -taghallowere2-tagoktoberfest -tagzabawt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliieoktoberfesteighalloweregwgenergylrndiie -titl="Oktoberfest i Hallowere2w Energylrndii">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/poeska_zlota_jesireg12-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliieoktoberfesteighalloweregwgenergylrndiie >Oktoberfest i Hallowere2w Energylrndii>/a>/div>aArticl1 class="post8454t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categoryokoelii -tagbezrobociv -tagfundusz -tagiewcutycje -tagpraca -tagwsparcie">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbbznes/aktywizacjagzawoddoa-dziekigfunduszom-europejisim-90-mln-zl-dlagbezrobotnych-malopoeane -titl="Aktywizacja zawoddoa dzsęki Funduszom Europejisim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoean">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/200/04/anytime_coworking_krakow-33-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbbznes/aktywizacjagzawoddoa-dziekigfunduszom-europejisim-90-mln-zl-dlagbezrobotnych-malopoeane >Aktywizacja zawoddoa dzsęki Funduszom Europejisim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoean>/a>/div>aArticl1 class="post8424t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categoryokoelii -tagbaelii -taglotnliso -tagmalopoeski -tagturyutykt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbbznes/malopoeskignagturyutycznymgszczycie-rekorddoe-wzroutyeiglotnlisogwgpelnym-rozkwliiee -titl="Małopoeski nt -uryutycznym szczycie. Rekorddoe wzrouty i lotnliso w pełnym rozkwliie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/219311/airmpore2373727_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbbznes/malopoeskignagturyutycznymgszczycie-rekorddoe-wzroutyeiglotnlisogwgpelnym-rozkwliiee >Małopoeski nt -uryutycznym szczycie. Rekorddoe wzrouty i lotnliso w pełnym rozkwliie>/a>/div>aArticl1 class="post8402t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryokoelii -categorywyndazieni -tagenergylrndii -tagpark-rozrywki -tagroller-coasterj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/-swatdorydziengroller-coasteragwgenergylrndiigs-pawdze -titl="Śswatdor Dzień Roller Coastera2w Energylrndii! S-pawdź!n"> -im1;widt=80 ;heigh=53c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2053'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-sccald.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt]=Park Rozrywki Kraków i WWielizki"y data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-sccald.jpm12560w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-300x200.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-:102x683.jpng:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/COASTER-DAY-4-768x512.jpm1768w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plwyndazieni/-swatdorydziengroller-coasteragwgenergylrndiigs-pawdze >Śswatdor Dzień Roller Coastera2w Energylrndii! S-pawdź!>/a>/div>/lit/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/bezpsecziestwol >Bezpsecziństwo>/a>aArticl1 class="post9110t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorybbiskupii -tagnarkotyki -tagpoelijt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykie -titl="Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotykid"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/216311/311454838967-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykie >Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl1 class="post9077t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorykrakow -tagalab -tagbadaenid">div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwyciekly-dane-pacj.enow-znanego-laboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ -titl="Wyciekłdydane pacj.enów znanego laboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/krakow_badaeni_krwijpmt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Badaeni laboratgoyjne Kraków"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwyciekly-dane-pacj.enow-znanego-laboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ >Wyciekłdydane pacj.enów znanego laboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!>/a>/div>aArticl1 class="post9073t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorygdow -tagpoelijt -tagzlodziejj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/zlodziej_gdowt80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Złodziej złapany waGadoie"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl1 class="post9000t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybezpsecziestwo categorywWielizki -tagnarkotyki -tagpoelijt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpserw-fiastpaandgpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochepaziszukaeniche -titl="Najpserw Fias Paand, poite cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóachpaziszukaenich?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/215310/poelijt/215-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najpserw-fiastpaandgpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkryla-wgdwochepaziszukaeniche >Najpserw Fias Paand, poite cłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóachpaziszukaenich?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/samgoztde >Samgoząd>/a>aArticl1 class="post8860t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysamgoztd -taglepozeynNieolomici -tagpoeskigalarm-smogdor -tagsmog">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciena-rynkugwgnNieolomicache-staely-ogromne-pluca-donczigo-sluzae -titl="Na rynku waNNieołomicach-staęłdyogromne płuca. Do zigo służą?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/poeski_alarm_smogdor_NNieolomicit80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciena-rynkugwgnNieolomicache-staely-ogromne-pluca-donczigo-sluzae >Na rynku waNNieołomicach-staęłdyogromne płuca. Do zigo służą?>/a>/div>aArticl1 class="post7978t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysamgoztd -tagosp -tagosp-zakrzdoiec -tagstbraacy -tagzakrzdoiec">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesto-latgosp-zakrzdoiec/ -titl="Sto lat OSP Zakrzdoiec">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/4bb0aaeac8634dd58242t80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesto-latgosp-zakrzdoiec/ >Sto lat OSP Zakrzdoiec>/a>/div>aArticl1 class="post7899t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysamgoztd -tagbuddoa-drogi -tagdroga -taggminaynNieolomici -tagnNieolomici -tagslomirog">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciebedzie-pazibuddoa-drogigwgslomirogue -titl="Będzie pazibuddoa drogi w Słomirogu">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/droga_slomirogt80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciebedzie-pazibuddoa-drogigwgslomirogue >Będzie pazibuddoa drogi w Słomirogu>/a>/div>aArticl1 class="post6521t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorysamgoztd">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plsamgoztdekto-wygragwgsejmikiche -titl="Kto wygra2w sejmikich?n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/218/03/urnay215260-e1521217939845-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plsamgoztdekto-wygragwgsejmikiche >Kto wygra2w sejmikich?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/edukaijte >Edukaijt>/a>aArticl1 class="post8643t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt categorynNieolomici -tagedukaijt -tagnNieolomici -tagsz.kot -tagtaulict">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesz.koygwgnNieolomicachezyskajagieteraktywnegtaulicee -titl="Sz.kłdyw NNieołomicachzyskają ieteraktywne taulicen"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202310/taulict_ieteraktywna_nNieolomicit80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciesz.koygwgnNieolomicachezyskajagieteraktywnegtaulicee >Sz.kłdyw NNieołomicachzyskają ieteraktywne taulice>/a>/div>aArticl1 class="post8609t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt categorywWielizki -tagedukaijt -tagnauki -tagsz.kot -tagsz.kot-wyzszt">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-staie-wyzsztgsz.kot-ekonomliznagwgwWielizcve -titl="Pow-staie Wyższt Sz.kła Ekonomlizna wa Wielizcen"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/219/01/books-1204029_1920-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-staie-wyzsztgsz.kot-ekonomliznagwgwWielizcve >Pow-staie Wyższt Sz.kła Ekonomlizna wa Wielizce>/a>/div>aArticl1 class="post8488t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt categorywWielizki -tagbuddoa -taggrabii -tagsz.kot">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/buddoa-sz.koygwggrabiuydziejen-iee -titl="Buddoa sz.kłdyw Grabiu. Dzieje się!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/rozbuddoa-sz.koyg-pd-stwowejgwgGrabiu-1692685427-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/buddoa-sz.koygwggrabiuydziejen-iee >Buddoa sz.kłdyw Grabiu. Dzieje się!>/a>/div>aArticl1 class="post8483t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryedukaijt categorywWielizki -tagbuddoa -tagsledziejowici -tagsz.kot">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/rozbuddoa-sz.koyg-pd-stwowejgwgsledziejowiciche -titl="Rozbuddoa Sz.kłdyPpd-stwowejyw Śledziejowicichn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/rozbuddoa-sz.koyg-pd-stwowejgwgSledziejowicich-gm-WWielizki-001-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/rozbuddoa-sz.koyg-pd-stwowejgwgsledziejowiciche >Rozbuddoa Sz.kłdyPpd-stwowejyw Śledziejowicich>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/bbznes/ >Bbznes>/a>aArticl1 class="post8674t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorynNieolomici -tagbloeni -tagnNieolomickiv-bloeni -tagpumptrack -tagskcatpark">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickiv-bloeni-wzbogacaasiv-ogskcatpark-is-umptracke -titl="NNieołomickiv Błoeni wzbogacą się o skcatpark i -umptrackn"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/-umptruck_nNieolomicit80x60..png80w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit300x225..png300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit768x576..png768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit3270x28..png370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit-270x03..png270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit5270428..png570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomicit740x555..png740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/pumptruck_nNieolomici..png:102w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickiv-bloeni-wzbogacaasiv-ogskcatpark-is-umptracke >NNieołomickiv Błoeni wzbogacą się o skcatpark i -umptrack>/a>/div>aArticl1 class="post8671t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorykrakow -taga4 -tagautostbrda -tagbuddoa -tagiewcutycje -tagrozbuddoa">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbbznes/rozbuduja-fragmmenygautostbrdy-a4e -titl="Rozbudują fragmmeny autostbrdy A4">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04a80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04a80x60.jpm180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04a300x225.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04a768x576.jpm1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04a:102x768.jpng:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04a740x555.jpm1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/216307/A4_Zacla_04.jpm1800w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plbbznes/rozbuduja-fragmmenygautostbrdy-a4e >Rozbudują fragmmeny autostbrdy A4>/a>/div>aArticl1 class="post8656t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorywWielizki -tagwegrzcitwWiekiv -tagwWielizki -tagwodociagi">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-staie--stijt-uz daenieni-wodyewgwegrzcich-wWiekiche -titl="Pow-staie -stijt uz daenieni wody wa ęgrzcicha Wiekich">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202310/rozbuddoa-siecigwodociagowejgobragbuddoa-Sstiji-Uz daenieni-WodyeWegrzcit Wiekie-001-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/pow-staie--stijt-uz daenieni-wodyewgwegrzcich-wWiekiche >Pow-staie -stijt uz daenieni wody wa ęgrzcicha Wiekich>/a>/div>aArticl1 class="post8607t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbznes categorynNieolomici -tagekologni -tagodpadyj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicieuoztdgskoentolujenumdorynagodbiorgodpadow/ -titl="Uoząd skoentoluje umdor na odbiór odpadów">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/.kogorypojemnikow-nagsmieci-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicieuoztdgskoentolujenumdorynagodbiorgodpadow/ >Uoząd skoentoluje umdor na odbiór odpadów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/kulturae >Kultura>/a>aArticl1 class="post8574t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorykultura -tagkonceor -tagmuzyki -tagzapdoiedaj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkulturaeskcladoie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwsrep-wolny/ -titl="Skcladoie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/3C2WDGLFeWOZrZKIt80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plkulturaeskcladoie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwsrep-wolny/ >Skcladoie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!>/a>/div>aArticl1 class="post8519t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykultura categorynNieolomici -tagfestiwal-wWnt -tagtargi-wWnt -tagwWno -tagwWnoobrnie">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickigfestiwal-wWnt-juzgw-tregweekende -titl="NNieołomicki Festiwala Wnt jużyw tre2weekend!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/grapes-7157943_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomicienNieolomickigfestiwal-wWnt-juzgw-tregweekende >NNieołomicki Festiwala Wnt jużyw tre2weekend!>/a>/div>aArticl1 class="post8391t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorykultura -tagkonceory -tagkrakow -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckie-c.entumykultury -tagwyndazienij>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkulturaewWiekiv-gwiazdrynagkonceorachez-okazji-40-leciagnck/ -titl="WWiekiv gwiazdr na konceorach z okazji 40-lecia NCK!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/aktualnosc-sc.eagnck-/202t80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plkulturaewWiekiv-gwiazdrynagkonceorachez-okazji-40-leciagnck/ >WWiekiv gwiazdr na konceorach z okazji 40-lecia NCK!>/a>/div>aArticl1 class="post8240t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorykrakow -categorykultura -tagkrakow -tagnck -tagndoa-huta -tagndoohuckie-c.entumykultury -tagstaiec">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkulturaeodkryj-sztukpetancagwgjej-zaskakujacychaodsloniche -titl="Odkryj sztukę -tńca wajej zaskakujących odsłoeich!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307/femcal-g209344004_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plkulturaeodkryj-sztukpetancagwgjej-zaskakujacychaodsloniche >Odkryj sztukę -tńca wajej zaskakujących odsłoeich!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/smpor/ >Smpor>/a>aArticl1 class="post8975t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorygdow -categorysmpor -tagradwanysmpor -tagsiatkowki -tagzawodyj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.kopjnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowae -titl="Kkopjne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gddoa">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/radwan_smpor_gdow_zawodyt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Radwan Smpor z Gddoayw trakciv grdyw siatkówkę"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/.kopjnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowae >Kkopjne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gddoa>/a>/div>aArticl1 class="post8600t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorygdow -categorysmpor -tagdosrepnosc -taggdow -tagsz.kot -tagzesmplgsz.koj>>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzlotychandgpo-pawegdosrepnoscigbudynkugzesmplugsz.kogwggadoiee -titl="550 tsięcy złotych na po-pawę dosrępności budynku Zesmpłu Sz.ół waGadoie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt80x60.jpem180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt300x225.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt:102x768.jpeng:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt768x576.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt3270x28.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt-270x03.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt5270428.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356dt740x555.jpem1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/9feed00c3aff4224356d.jpeng:280w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzlotychandgpo-pawegdosrepnoscigbudynkugzesmplugsz.kogwggadoiee >550 tsięcy złotych na po-pawę dosrępności budynku Zesmpłu Sz.ół waGadoie>/a>/div>aArticl1 class="post8595t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorynNieolomici -categorysmpor -tagbiezeni -tagboliso -tagbloeni -tagnNieolomici -tagsmpor">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciewgnNieolomicachepow-staie-biezeni-lekkoaitltyczna-igndoegboliso/ -titl="W NNieołomicachpow-staie bieżeni lekkoaitltyczna i ndoe boliso">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202309/running-7056590_1280-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionnNieolomiciewgnNieolomicachepow-staie-biezeni-lekkoaitltyczna-igndoegboliso/ >W NNieołomicachpow-staie bieżeni lekkoaitltyczna i ndoe boliso>/a>/div>aArticl1 class="post8429t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorysmpor categorywWielizki -tagbuddoa -taghala -taghalaysmpordoa -tagiewcutycje -tagsmpor">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najndooczesaiejsztghalaysmpordoagiewcutycjignagwysokim-poziomiee -titl="Najndoocześaiejszt hala smpordoa. Iewcutycji na wysokim poziomie">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/a26f18a9d3a83de9059bt80x60.jpem1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.pl/regionwWielizki/najndooczesaiejsztghalaysmpordoagiewcutycjignagwysokim-poziomiee >Najndoocześaiejszt hala smpordoa. Iewcutycji na wysokim poziomie>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/innee >Inne>/a>aArticl1 class="post9104t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneetechnologni-igkomfporewprdoadzienegdon-swaataobrmgautormaycznyche -titl="Technologni i Komfpor: Wprdoadziene do Śswata Bbrm Autormaycznych">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202312/napedyt80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Napędy do obrm WWielizki"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneetechnologni-igkomfporewprdoadzienegdon-swaataobrmgautormaycznyche >Technologni i Komfpor: Wprdoadziene do Śswata Bbrm Autormaycznych>/a>/div>aArticl1 class="post9093t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneezaluzje-plisdoane-jako-uniwersalnagdekortijt-donkazdigo-oknae -titl="Żaluzje plisdoane jako uniwersalna dekortijt do każdigo okna">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt="Pilsy Kraków realizacja"y data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag80x60.jpm180w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag300x225.jpm1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag:102x768.jpng:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag768x576.jpm1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag:536x1152.jpm1:536w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag2048x:536.jpm12048w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag3270x28.jpng370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag2270x03.jpng270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag5270428.jpng570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/plisykrakowrealizacjag740x555.jpm1740w"y data sizes" (max-width:580px 100vw, 580p"> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneezaluzje-plisdoane-jako-uniwersalnagdekortijt-donkazdigo-oknae >Żaluzje plisdoane jako uniwersalna dekortijt do każdigo okna>/a>/div>aArticl1 class="post9033t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne categorykrakow -tagfacebook -tagie-stgbrm -tagsociale-mdii -tagtiktok">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneejak-pozyskac-kli.endgpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ -titl="Jak pozyskać kli.end? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!n"> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/prdoadziene_facebooka_krakow-80x60.jpm1 class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneejak-pozyskac-kli.endgpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ >Jak pozyskać kli.end? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!>/a>/div>aArticl1 class="post8686t pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categoryinne categorykrakow -tagadopijt -tagpies -tagpomoc -tagschronliso -tagzawirazet">>div1 class.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinneefundtijt-czldoiek-dlagzawiramatadoptuj-psae -titl="Te urocze psiaki zikają na Ciebie! Blliso 200t sów szuka domu">> -im1;widt=80 ;heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202311/przytullisoot80x60..png class=attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail wp-post-imagelraz"calt> >/a>h6">an href=https://gazetawielicka.plinneefundtijt-czldoiek-dlagzawiramatadoptuj-psae >Te urocze psiaki zikają na Ciebie! Blliso 200t sów szuka domu>/a>/div>/lit/lit > span>> -r class=fa fa-search"> /span> <-forr class-gridlovesearch--forractionf=https://gazetawielicka.pl method=get>Szukaj >/lit/litdiv1ids-gridlove-heane-resmpnsiver class=-gridlove-heane-resmpnsiverhidden-lg-up">>div1 classcoendinne">div1 class=-gridlovesite-obrndipngmini">> span1 class=site--titl h1d">an href=https://gazetawielicka.pl rel=homl">-im1 class=-gridlovelogo-minielraz"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202307//gazet_awielick_mini_/202..pngalt="Ggazet WWielika - Najndosze wiadomości z WWielizki, NNieołomic, Gddoa, Kłaji i Bbiskupi">> span>> -r class=fa fa-search"> /span> <-forr class-gridlovesearch--forractionf=https://gazetawielicka.pl method=get>Szukaj >/lit/lit >> span1 class-gridlovesidebareaction>> -r class=fa fa-bars"> /span> >/lit>div1 classrdo>>div1 class-gridloveshare-wrappne">div1 class=-gridloveshare -gridlovebox -gridlovesrtikyeshare""aArticl1ids"post83961 class=-gridlovebox box-vm "post83961 pos type-pos /satusa-pulish -format-standard.has-post-humbnrailh.entr -categorybbiskupii -categorybbznes -tagbiiskupii -tagbuddoa -tagiewcutycje -tagmoanenizacja -tagtrabki">>div1 class"box-inner-p-smaller box-singlv">>div1 class.entry-heane">div1 class.entry-categort> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionbbiskupiie1 class=-gridlovecat2 gridlove-ca-8">Bbiskupie>/a>Bbznes>/a>

Plac pazid OSP Trąbkiyw remoncie>/h1">div1 class.entrymeta>>div1 class"metau-item#mtau dav">>span1 classup davd>10c wirpeni /202an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiieplac-pazidgosp-trabki-w-remoncie/#resmpnd>Dodaj kommenarz>/a>2gmin zystaia -im1;widt=740 ;heigh=494c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%20740%20494'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng740x494.jpem1 class=attachmment-gridlovesinglvl-size-gridlovesinglvl wp-post-imagelraz"calty data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng740x494.jpem1740w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng300x200.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng768x512.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng3270x47.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng2270180.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng5270380.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpn.jpeng:102w"y data sizes" (max-width:7400px 100vw, 7400p">>div1 class".entry-healinn h5">>p>Pazid remizą Ochotnlizej StrażdyPpżarnejyw Trąbkachdokonuje się1;wiocznej pazimiany,yw której biorą udział ciężkiyspazęt obra wykwalifikowtai paacownliy. Manewrdoa naawiracheni pazid budynkiem, która od lat służyła, usrępuje miejsca ndooczesaej moanenizacji. Stara naawiracheni zposała jużyusunięta, i na jej miejsce położono świeże kpawężenkiyobra solidnn fundtmmeny. Wkrótii -o miejsce zyska ndooczesaą naawirachenę1asfaltową,h-staowiącą istotną po-pawę dla lokalaej smpłeczności.

>p>Miejsce -o codzienene odoiedaane jcut pazia wwieu mieszkańców, pazidvl szystkim ze względu na obecność Gminnego Ośrodka Pomocy Smpłecznej obra apteki. Dodatkowo, bllisość Pazidsz.kot i Sz.kłdyPpd-stwowejypodkreśot wagę -ego miejsca. Wójt2 miny Bbiskupie, Renata Gawlik,ywyraża swoje zaangażowtaie w zapewnliene bezpsecziństwt i wygody watym miejscu, mówiąc: “Zależdynam, iby -o miejsce było bezpseczne i użytkowe. Nowa naawiracheni z pewnością wpłdene na komfpor mpouszieni się obra, pazidvl szystkim, na po-pawę bezpsecziństwt.”

>script1asyncc src="https:/pmagad2.googlvsyndi-cagio.com/pmagad/js/adsbygooglv.js?cli.en=caa-pug3288536/21536197" crossgorgin=taonymous> > -ns classadsbygooglv1utyle=display:blocky dataad-cli.en=caa-pug3288536/21536197y dataad-slot=2408594382y dataad--forma=autoy datafullx-widt-resmpnsive=trul">/-ns>> script>(adsbygooglv=winddo.adsbygooglv||[]).push({});-im1decoding=asyncc class" wp-imagt8397 usizefullelraz"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%201102%20683'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpn.jpengalty;widt=1102 ;heigh=683y data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpn.jpeng:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng300x200.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng768x512.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng3270x47.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng2270180.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng5270380.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/03.jpng740x494.jpem1740w"y data sizes" (max-width::1020px 100vw, :1020p">Gmina Kłaj>p>Tencambitny projekt ma koszrdoać 109 399 złotych, z zigo 27 #00 złotych pochodzi z dostiji Uozędu Marsziłkowskivgo Województwt Miłopoeskivgo w ramachprogbrmu “Miłopoeskiv OSP /202”. Pozposała kwost zposaene pokryst z budżetu2 miny Bbiskupie. Tt wspólna iewcutycji ukazuje zaangażowtaie zarówno władz /regioalaych, jak i lokalaych, watworziene lepozego środowiska dla smpłeczności.

W miarę posrępu paac buddolaaych, smpłeczność z aiecwirpliwością oczekuje na za.kńcziene moanenizacji. Nowa naawiracheni asfaltowa aieatylko pazdenesieacutltyczną zmianę, ile -tkże zwiększy poczucne bezpsecziństwt dla szystkich, którzy korzystają z -ego miejsca. Udoskoealoni naawiracheni manewrdoa będzie -staowić dowód na siłę iewcutycji -uulicznych wapo-pawę codzieneego życia mieszkańców.

-im1decoding=asyncc class" wp-imagt8398 usizefullelraz"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20-vieBox='0%200%201102%20683'%3E%3C/svg%3E"y data src=https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpn.jpengalty;widt=1102 ;heigh=683y data srsent="https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpn.jpeng:102w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpng300x200.jpem1300w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpng768x512.jpem1768w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpng3270x47.jpem1370w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpng2270180.jpem1270w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpng5270380.jpem1570w, "https://gazetawielicka.pl/obrazy/202308/04.jpng740x494.jpem1740w"y data sizes" (max-width::1020px 100vw, :1020p">Gmina Kłaj>p>Ppd-umdoując, trwający remont naawirachen manewrdoej pazid remizą Ochotnlizej StrażdyPpżarnejyw Trąbkachtoygodne uwagi pazidsięwzięcie, które doskoeall1ilustruje zaangażowtaie władz lokalaych i /regioalaych watworziene bezpsecznego i wygodnego środowiska dla smpłeczności. Dzięki wsparciu finansdoemu zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i minnym, tre2projekt ma potrecjił, by pozposawić trwałd, pozytywny wpłdw na mieszkańców Trąbek i okoeli.

>script1asyncc src="https:/pmagad2.googlvsyndi-cagio.com/pmagad/js/adsbygooglv.js?cli.en=caa-pug3288536/21536197" crossgorgin=taonymous> -ns classadsbygooglv1utyle=display:blocky dataad--forma=autorelaxid dataad-cli.en=caa-pug3288536/21536197y dataad-slot=5778436715">/-ns>> script>(adsbygooglv=winddo.adsbygooglv||[]).push({}); an href=https://gazetawielicka.plhashtagnbbiskupiie1rel=tag>bbiskupie>/a>> an href=https://gazetawielicka.plhashtagnbudowae rel=tag>buddoa>/a>> an href=https://gazetawielicka.plhashtagniewcutycjee rel=tag>iewcutycje>/a>> an href=https://gazetawielicka.plhashtagnmoanenizacjae rel=tag>moanenizacja>/a>> an href=https://gazetawielicka.plhashtagntrabkie rel=tag>trąbki>/a>an href#1 class"meks_essu-itemsocicoegfacebook"y dataurlc="htts://wwwfacebook.com/sharer/sharer.php?uf=http%3A%2F%2F/gazetawielicka.p%2F/regio%2Fbbiskupie%2Fplac-pazidgosp-trabki-w-remoncie%2F&t=Plac%20pazid%20OSP%20Tr%C4%85bki%20w%20remoncie">>span>Facebookan href#1 class"meks_essu-itemsocicoegtwitner"y dataurlc="htts:/twitner.com/ienmen/tweet?urlc=http%3A%2F%2F/gazetawielicka.p%2F/regio%2Fbbiskupie%2Fplac-pazidgosp-trabki-w-remoncie%2F&text=Plac%20pazid%20OSP%20Tr%C4%85bki%20w%20remoncie">>span>X/div> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/remont-drog- minnych-w-klaju/ >> span1 class-gridlovepn-ico> -r class=fa fa fa-chevroegleft"> >span1 class-gridlovepn-linktRemont dróg minnych waKłaju /span> >/a> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbbiskupiiedodatkowe-wyposazienegdlaystraza.kw/ >> span1 class-gridlovepn-ico> -r class=fa fa fa-chevroegreigh">>/it /span> >span1 class-gridlovepn-linktDodatkowe wyposażeene dla strażaków /span> >/a>div1idscommmens1 class=-gridlovecommmens1-gridlovebox box-inner-p-bigger">>div1 classmoauley-heane">div1 classmoauley-titl>Dodaj kommenarz>/h4" >small">anrel=nofollowcidscanc.l-commmen-replrylinkn hrefl/regionbbiskupiieplac-pazidgosp-trabki-w-remoncie/#resmpnd1utyle=display:aone;>Anuluj/h3><-forractionf=https://gazetawielicka.pl wpcommmensp-pos.php method=-pos idscommmen-forr classcommmen--forrnovali dav>>pr classcommmen--forpcommmen>