Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Remont dróg gminnych w Kłaju

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, będący ważnym narzędziem poprawy infrastruktury drogowej, znalazł swoje zastosowanie w Gminie Kłaj. Dzięki pomyślnemu przejściu przez proces konkursowy, gmina otrzymała cenne dofinansowanie na modernizację dwóch kluczowych dróg na swoim obszarze.

Projekt remontu obejmuje następujące drogi gminne:

  1. W miejscowości Kłaj – droga nr 560248K, zwana popularnie ulicą Zakościelną.
  2. W miejscowości Targowisko – droga nr 560252K, znana jako ulica Północna.

W związku z tym ważnym wydarzeniem, pierwszy wicewojewoda małopolski, Ryszard Pagacz, osobiście podpisał umowy z przedstawicielami samorządu z powiatu wielickiego. Tego doniosłego momentu byli świadkami również przedstawiciele władz, w tym pani poseł Urszula Rusecka, starosta wielicki, pan Adam Kociołek, oraz reprezentanci Zarządu Powiatu Wielickiego i gmin należących do tego obszaru.

Cieszy fakt, że inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną są rozumiane jako priorytet w dzisiejszych czasach. Planowany remont dróg przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Odnowiona nawierzchnia, poprawione oznakowanie oraz inne modernizacje wpłyną pozytywnie na komfort podróży oraz przyczynią się do ograniczenia ryzyka wypadków.

Dzięki współpracy na różnych szczeblach władzy, ta inicjatywa ma potencjał nie tylko poprawić jakość infrastruktury drogowej, ale także podnieść poziom bezpieczeństwa na lokalnych trasach. Mieszkańcy Gminy Kłaj oraz użytkownicy tych dróg na pewno zyskają na tych planowanych ulepszeniach, a inwestycja ta stanowi kolejny krok w kierunku budowy lepiej skomunikowanego i bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich użytkowników dróg.

Dodaj komentarz