Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Pierwszy etap budowy na finiszu

W najbliższych dniach zakończy się pierwszy etap budowy chodnika przy DW 966 w Zagórzanach polegający na poszerzeniu jezdni na łuku, ułożeniu krawężników (360 mb), wykonaniu kanalizacji opadowej, utwardzeniu pobocza?

Zadanie pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie chodnika prawostronnego wraz z kanalizacja deszczowa w miejscowości Zagórzany, gm. Gdów – etap I – km 2+038.95 do km 2+382.74? realizuje Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna  ,Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (Lider) oraz INSTBUD sp. z o.o,  Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (Partner) ? konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt prac budowlanych wynosi około 117 000zł. i zostanie pokryty po połowie przez gminę Gdów i Województwo Małopolskie.

(Źródło: Gmina Gdów)

Dodaj komentarz