Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Prowadzisz firmę? Pamiętaj o obowiązku wpisania się do rejestru BDO!

Wprowadzenie nowych przepisów regulujących gospodarowanie odpadami oraz opłatę produktową przynosi zmiany dla przedsiębiorców w Polsce. W dniu 24 maja 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wprowadza szereg nowych obowiązków dla określonych rodzajów działalności gospodarczej.

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie obowiązku rejestracji w Biurze Danych Odpadowych (BDO) dla nowego rodzaju podmiotów. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że przedsiębiorcy objęci tym obowiązkiem mają czas do 24 sierpnia 2023 roku na dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową http://www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Kto powinien dokonać rejestracji? Przedsiębiorcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. Prowadzą jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferowane są kubki lub pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, przeznaczone do żywności spożywanej bezpośrednio przez klienta lub pakowane są napoje i żywność w tego rodzaju opakowania. Dotyczy to również przedsiębiorców korzystających z urządzeń vendingowych.
  2. Wprowadzają do obrotu (produkują lub importują z zagranicy) produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych. Obejmuje to pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje wraz z pokrywkami i wieczkami, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, a także podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów. Dodatkowo, przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne również podlegają temu obowiązkowi.

Warto zauważyć, że jeżeli przedsiębiorca posiada już wpis w rejestrze BDO w innym zakresie działalności, wówczas musi złożyć wniosek o aktualizację swojego wpisu, aby uwzględnić nowe wymogi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat składania wniosków w rejestrze BDO, można odwiedzić stronę www.malopolska.pl/rejestr. Szczegółowe informacje dotyczące nowych obowiązków, opłat i sprawozdań można znaleźć na stronie www.malopolska.pl/plastik.

Wprowadzenie obowiązku rejestracji w Biurze Danych Odpadowych dla nowego rodzaju podmiotów ma na celu wzmocnienie kontroli nad gospodarowaniem odpadami, zwłaszcza tworzywami sztucznymi, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dzięki tej nowej ustawie możliwe będzie lepsze monitorowanie i zarządzanie tym rodzajem odpadów, a także promowanie działań proekologicznych wśród przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy objęci tym obowiązkiem powinni jak najszybciej podjąć działania w celu rejestracji w Biurze Danych Odpadowych. W przeciwnym razie mogą narażać się na konsekwencje prawne, takie jak kary finansowe czy inne sankcje administracyjne. Dlatego ważne jest, aby być świadomym i dostosować swoją działalność do nowych przepisów.

Gospodarowanie odpadami to ważna kwestia, która dotyczy nas wszystkich. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien przyjąć odpowiedzialne podejście i współpracować w dążeniu do ochrony środowiska. Rejestracja w Biurze Danych Odpadowych to jedno z kroków w tym kierunku, a jednocześnie szansa na aktywny udział w tworzeniu bardziej ekologicznego i zrównoważonego społeczeństwa.

Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu? Sprawdź Evolvere!

Dodaj komentarz