Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Kolej w Niepołomicach. Kiedy?

Niepołomice, malownicza miejscowość położona w pobliżu Krakowa, będzie miała szansę na znaczący rozwój infrastruktury kolejowej dzięki inwestycji zaplanowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę nowej linii kolejowej, która połączy Kraków z Niepołomicami, stanowiąc znaczący krok na rzecz poprawy komunikacji i mobilności w regionie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK, przetargi na zaprojektowanie i budowę nowej linii kolejowej zostały ogłoszone dzięki podpisaniu dwóch umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Szacunkowa wartość całego projektu wynosi ponad 500 mln zł, z czego aż 324 mln zł zostanie przeznaczone na budowę 6 km jednotorowej linii kolejowej z Podgrabia Wisła (linia kolejowa 95 Kraków Mydlniki – Podłęże) do Niepołomic Dworzec Autobusowy.

Ta ważna inwestycja będzie miała kluczowy wpływ na rozwój transportu kolejowego w regionie. Nowa linia połączy Kraków z Niepołomicami, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z szybkiego i ekologicznego środka transportu na swoich codziennych trasach do pracy i szkoły. Pociągi będą poruszały się z prędkością do 80 km/h, a dzięki zatrzymaniom na trzech nowych przystankach – Niepołomice MAN, Niepołomice Boryczów i Niepołomice – umożliwią wygodne podróże zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów odwiedzających region.

Szacowany czas przejazdu z Niepołomic do centrum Krakowa wyniesie około 30 minut, co stanowi istotne skrócenie czasu podróży w porównaniu do obecnych możliwości komunikacyjnych. Ten znaczący wzrost efektywności transportu kolejowego może wpłynąć na zmniejszenie obciążenia dróg, co z kolei przyczyni się do poprawy stanu środowiska i redukcji emisji szkodliwych substancji.

Aktualnie inwestycja jest na etapie ogłaszania przetargów na przygotowanie dokumentacji projektowych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń. Proces ten ma zająć 32 miesiące, a cały projekt ma być zrealizowany do 2029 roku, co pozwoli na przygotowanie infrastruktury kolejowej dla mieszkańców Niepołomic w nadchodzących latach.

Budowa kolei w Niepołomicach to nie tylko ułatwienie codziennego życia dla lokalnej społeczności, ale również strategiczny krok w rozwoju infrastruktury transportowej w regionie. Poprawa komunikacji kolejowej nie tylko zwiększy dostępność miejscowości, ale także zachęci do inwestowania w ten obszar, przyciągając nowych mieszkańców i turystów. Ponadto, ekologiczny charakter kolei stanowi doskonały przykład działania na rzecz ochrony środowiska, co w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej istotne.

Inwestycja ta stanowi więc krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i stawia region Małopolski w świetle przykładu, jak działania na rzecz ekologicznego transportu mogą wpłynąć na jakość życia mieszkańców i przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Z niecierpliwością czekamy na rozwój sytuacji i na powstanie nowej linii kolejowej, która przyniesie wiele korzyści dla wszystkich mieszkańców Niepołomic i okolicznych miejscowości.

Dodaj komentarz