Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Bezpłatna mammografia

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur.1946-1965) na bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ.

Badania odbędą się 9 grudnia w godz. 9.00 – 16.00 w mammobusie ustawionym na parkingu przy Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja z nr PESEL tel.: 12 633-02-18 lub 503-777-651.

Facebook1 mnagle||[]).push({})prev-n.pusdiv>
ridlove-an.puslinkja tag-pomoc">
 • <>span class=gridridlchevgra--contenteba-action>
 • class="box-inmodulesmaller box-single"modules-20">e-c4dlove-sth2na-mammografia/?noah4="fa fa-bars"> Idlove-stre>In> re> re> de">re>Krafia/?noas="me>re> d sthor> sthor>Nazwa>
 • *82atna%20s="me> tps://g plete=azet eequired>czne oo/span>re> demail>email>E-mail>
 • *82atna%20s="me> tps://g plete=emailgeequired>czne oo/span>re> drl=>rl=>Wir-pka- >Szknetla sps="me> tps://g plete=rl=>re> dcC5%ies);ride">ijusr-pkaliwe badglądarrzaby wlicłnićuv>Eulicalomice-sp– cgrafia/?ny.oas="me>/i> dolder=ttps://gazetawlder="laceholder=" tps://glacehe clasgazetasp> tps://glacehe clasgazetasp>1 min czytaniout-3">e-c4dlove-sth2naZobltp takżeoah4="fa fa-bars">tainer gridlove-sidebtrels="g6gcol-mdg6gcol-sm-12"rii zimowych
 • <_loves_>
  Inini_2023.oah4="ated>18 lisridlove-apoves->
  e-biemrze clstąe:rzyjeme "Gazim – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  polomice-bie: Oryuk/wi gaja51 min c/ul>
  <_post-thu_>
  InWg alt="Gazelokwie.oah4="i class="icky-share"udidcClorarch"><-header>
  Policja Wieliczka
  polomice-bie: Oryuk/wi gaja5
 • polomice-bie: Wi zmywał gazowdowdomkre. Za nał zatrzyma y – czy butla z gazem się opłaca?
  e-biemrze clstąe:rzyjeme "Gazim – czy butla z gazem siu-rtime">1 min c/ulmks_ads_>InPr t0vwzyoah4="i class=""mks_ads> Szukaj Szukaj Szukajntenktu-uarget=_blank gjanci lass="ze-g Szuklass="fa fa-li> Eolicml wP /garkiw dniu 26-ppźice rnis-zrc=hr. nod numerem wice 45u: Ns Rej. Pr. 70/23,e badanSąd Okręgowyost-image l, Wyiceał I Cywilny.oaatna%20p>

  a tag-ryby">ntenktu->Kntenktrzeredakcjim – cpli>-rtime">1 min c/ulst._cloud-3t gridlo>InTe26 y, którr noon/gdmyoah4="ated>18 li)t.cloud>a tag-ryby">zabaw: tag-ryby">ice ci tag-ryby">ry cm nkpa st"grid3""gle||[]foriptass: 8pt;" arawis="me="rozrywk: (8 eleena-kre)">rozrywk: tag-ryby">ry cm nkpa st"grid4""gle||[]foriptass: 9.0294117647059pt;" arawis="me="złmice j (9 eleena-kre)">złmice j tag-ryby">ry cm nkpa st"grid5""gle||[]foriptass: 9.0294117647059pt;" arawis="me="nail tykic(9 eleena-kre)">nail tyki tag-ryby">ry cm nkpa st"grid6""gle||[]foriptass: 9.0294117647059pt;" arawis="me="edus-po:c(9 eleena-kre)">edus-po: tag-ryby">ry cm nkpa st"grid7""gle||[]foriptass: 9.0294117647059pt;" arawis="me="a tagc(9 eleena-kre)">a tag tag-ryby">6je/://gazetry caloud-linkary cm nkp363>ry cm nkpa st"grid8""gle||[]foriptass: 9.0294117647059pt;" arawis="me="inweus>6jec(9 eleena-kre)">inweus>6je tag-ryby">ry cm nkpa st"grid9""gle||[]foriptass: 9.0294117647059pt;" arawis="me="nckc(9 eleena-kre)">nck tag-ryby">przyłO tag-ryby">>Hala sporh> tag-ryby">ry cm nkpa st"grid12""gle||[]foriptass: 12.117647058824pt;" arawis="me="kultur:u(13 eleena-kre)">kultur: tag-ryby">ry cm nkpa st"grid13""gle||[]foriptass: 12.117647058824pt;" arawis="me="wibliotek:u(13 eleena-kre)">wibliotek: tag-ryby">ry cm nkpa st"grid14""gle||[]foriptass: 12.117647058824pt;" arawis="me="il hen(13 eleena-kre)">il he tag-ryby">ry cm nkpa st"grid15""gle||[]foriptass: 22pt;" arawis="me="a y-wiel(42 eleena-y)">a y-wie20mamem meta-rtime">1 mlove-sidebtrels="g4gcol-mdg6gcol-sm-12"riin c/ulnav_a-se-2t gridlo>InAktuale "Gazoah4="ated>18 lia-se-metakOlwolumna-2-responsive ul18 lia-seass="/ulm-se-a 20-8760d>18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8760ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8761ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8762ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8765ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8767ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8768ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8769ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en cur curapove-anceusor cur curam-se-lr currcur curapove-lr currm-se-a 20-8764ng mini"> InWg alt="Gazelokwie.oah4="ated>18 lia-se-metakOlwolumna-1-responsive ul18 lia-seass="/ulm-se-a 20-8754d>18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8754ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8758ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8756ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8753ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en cur curapove-anceusor cur curam-se-lr currcur curapove-lr currm-se-a 20-8752ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8755ng mini"> 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8757ng mini"> 1 min czytaniss="gridlcopy-contlove-header-responsive Reklamt:by tag-ryby">Szknetla "/>Drukarwoh I>Szknetla brygoogle||[]).push({});Szk">© 2010ndia3 /gazeta_wielick cpli>-rtime">1 me">1 min czytaniss="gridlove-sit-li>span class=grid-a>

  18 liout-3">18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8748 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  e-biemrze clstąe:rzyjeme "Gazim – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  rtosie#821Slicieazdy – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  polor er=any dialo . Ssulasci Profesora Jay-i Wdlo stw – czy butla z gazem się opłaca?Srum-kultur-inne tag-akwarium tag-hobby tag-ryby">
  Srum-kultur--gmiceny-otwarage-koszty-cLof=hlaso-:rzedwolnyhuckim Ce>Srum Kultury. Gmiceny otwarageagjanci pomagali 6-letniemu Stasiowi"> Policja Wieliczka
  Srum-kultur--gmiceny-otwarage-k>Lof=hlaso-:rzedwolnyhuckim Ce>Srum Kultury. Gmiceny otwarage – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>custom m-se-a 20-object custom m-se-a 20-postchild cu/m-se-a 20-8739ng mini"> #>Rttp h 18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8724 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  6yjnrd has-pawielicka.pl/obrazy/2024/01/plantica-80x60.jpg class="attachment-gridlove-thumbnail size-gridlo-cMiesps:nohpinweus>6yjne-st-image linimage lazy" alt="Policja Wieliczka">
  Dlaczand warto inweusag-ć-stkieruchom "Gazest-image l? – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Parkinga-w-okresie-oppodróżuj /gaziecncie zesygmieta – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Miesps:nohpz il ódk ema-w-okres— Twota włogic etdnoh zentowo-stmie"Gaza – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  rtosie#821Slicieazdy – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8728 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini"> 18 liout-3">
  Policja Wieliczka
  Lekg-ne okum "Gazestp-post-im#821NFZ. Ssan ce-spki#82120.02.rc=h – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Lekg-ne rehabilitawii m-dycncejestp-post-im#821NFZ. Ssan ce-spki#82120.02.rc=h – czy butla z gazem się opłaca?<8995>
  Policja Wieliczka
  Lekg-ne laryngolodzyestp-post-im#821NFZ. Ssan ce-spki#82120.02.rc=h – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Lekg-ne rehabilitawii m-dycncejestce/niepolomreg#821NFZ. Ssan ce-spki#82120.02.rc=h – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Lekg-ne okum "Gazestce/niepolomreg#821NFZ. Ssan ce-spki#82120.02.rc=h – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Lekg-ne laryngolodzyestce/niepolomreg#821NFZ. Ssan ce-spki#82120.02.rc=h – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  dowa/ ice stąceredy. O wonkurpu -ranyowand Mało://gacoLokwietae – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8723 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  Gdkre. Ukradł -w-wfel i stzedł la zakupy – czy butla z gazem się opłaca?<8975>
  Policja Wieliczka
  Ke-spe stwokarskie sukcesy Radwt Sl he ztGdge – czy butla z gazem się opłaca?<8667class="gridlove-box box-vm post-1152 post type-post status-publish format-standard/gaziecnowosiadpost-thumry category categoorzarrty tosatainne tag-akwarium tag-hobby tag-ryby">
  Policja Wieliczka
  Pożarr-vsta nase zt.plżał grzyli lodstagowaj – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en cur curapove-anceusor cur curam-se-lr currcur curapove-lr currm-se-a 20-8722 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini"> 18 liout-3">
  Szkwencje-ciznalezsi-icil tyki/:a-koncePojectpsi la i>Szkwencję, a znaleźsi lail tykisportowa w Wiatowicach. Rusza budowa">
  Szkwencje-ciznalezsi-icil tyki/:>Pojectpsi la i>Szkwencję, a znaleźsi lail tyki – czy butla z gazem się opłaca?
  <8617class="gridlove-box box-vm post-1152 post type-post status-publish format-standard/gaziecnowosiadpost-thum/gazetawitry cstabadaene categstzuosiainne tag-akwarium tag-hobby tag-ryby">
  Uwlżaje821stzuoskrespodającychclaę zt pracowniskresUrzędu Gminye – czy butla z gazem się opłaca?
  <859-menu-posts>
  Policja Wieliczka
  pge eli tu autobupag- ztwp-post-iuvo class="g – czy butla z gazem się opłaca?<845-menu-posts>
  Policja Wieliczka
  18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8725 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini"> <8400menu-posts>
  demonn dróg gminnych-st-i z u – czy butla z gazem się opłaca?
  <825-menu-posts>
  Targ=hlaso. Śmiertelny wyp alke821autoosatdzae1Ah – czy butla z gazem się opłaca?
  <818-menu-posts>
  Sabaałyestsrzyli. Ćwostew hpgwypezioskresi Terythreflskre – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8727 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini"> 18 liout-3">
  Policja Wieliczka
  Zeelół Energylt t hpRally Team goh-rye821Rajd Dakarrrc=h – czy butla z gazem się opłaca?<8624>
  Aktywizawie zawodag- iceęki Funduszom Europejasim: 90 0 s zł dla /garobotnych Mało://an – czy butla z gazem się opłaca?<8424>
  cznymtnrstyag--rekordage-warous>aimlotnlaso-wtpelnym-rozkwosta-na-konceMało://gaco821turyus>cznym nrstyag-. Rekordage warous>ni lotnlaso-w pełnym rozkwostaagjanci pomagali 6-letniemu Stasiowi">
  cznymtnrstyag--rekordage-warous>aimlotnlaso-wtpelnym-rozkwosta-n>Mało://gaco821turyus>cznym nrstyag-. Rekordage warous>ni lotnlaso-w pełnym rozkwosta – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8741 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  102 tago przyjętych ory-wienykre. Kilku będzae1służyepoestp-post-ime – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8746 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  dowa/ ice stąceredy. O wonkurpu -ranyowand Mało://gacoLokwietae – czy butla z gazem się opłaca?
  Li tu wo-spowet-imakre-pe/niepolomi. Sl tka ta ztme sps:ńcami – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Za:/ńczyłyegaę remonny dwóch dróg espoiceag- =entry-im – czy butla z gazem się opłaca?<8860menu-posts>
  Policja Wieliczka
  Wirtuwiea tabadlnicelstce/niepolomreg – czy butla z gazem się opłaca?<864v>
  Poiost g- Wyżwa/ Srzyła Ekonomttpnaestp-post-im – czy butla z gazem się opłaca?<8488>
  Hala -srzyly-wt-rabiu-ice jazng-omice/nieBHala -srzyłyestGrabiu. Dce jaegaęe="Niepołomice Biegają już 10 lat!"> Hala -srzyly-lodstagowaj-wtGrabiu-16/d685427l/obrazy/2024/02/koncepcja-wiatowice-80x60.jpg class="attachment-gridlove-thumbnail size-gridlove-thumbnail wp-post-image lazy" alt>
  Hala -srzyly-wt-rabiu-ice jazng-om>BHala -srzyłyestGrabiu. Dce jaegaęe – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8743 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  6jehala tag-hala-sportowa tag-wiatowice">
  Policja Wieliczka
  Analize fundaja-wwiea -11ex-– kluczage eleja-wy – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Fakthreng a małe fi22y: Jak możalormóc esrozwoju? – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Czy PGG sprzedając eę-y-h klienyowi :/ńcagemu wygryzła mef=jszych>18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8744 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  Skaldoice ipRalph Kamins-iestcagohuy-im Criumum Kultury. Wstęp wol ye – czy butla z gazem się opłaca?<851v>
  Policja Wieliczka
  Wint-ie gch-zdyo821woncoryregpz ihazji 40-lecia NCKe – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en m-se-a 20-8747 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  pe/niepolomi Biegająljuże10izete – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Eurorrc=h-– co czaaco821nos sdczos tandaocznych mitabastap? – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Zeelół Energylt t hpRally Team goh-rye821Rajd Dakarrrc=h – czy butla z gazem siuzukaj18 listose-a 20 m-se-a 20-osts>taxonomy m-se-a 20-object class=en curr01/phumbnancoos-r curr01/pm-se-lar01/ curr01/phumbnlar01/ m-se-a 20-8749 m-se-a 20-postchild cu/kategoria/inandarda-se"e-mini">
  Policja Wieliczka
  Podwodnet-ióleosia-stTwoim Domu: Uroki i wybdarea stwo w a akwarium – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Ogrzewa talss=age konrty-– cty butlapz ss=20egaę opłec ? – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Parkingp-imakre criumum-– wygodne zicedaa ta criumum--imagee-stokresic fer i zim-ryeg – czy butla z gazem się opłaca?
  Policja Wieliczka
  Wintttcy ory-wienci varve-cf7={"api":{"root":rgin-bo\/\2060'%3E%3C/svg%3E\/e-tjson\/","namespace":rconceptk-11m-7\/v1"},"creged":r1"};z script zscript 0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"tresc_strony/crege/minify/bb38azys z script zscript id=out-3">varvout-3"><_js_settings={"rtl_mode":r","iczka"_st/svy":r1","iczka"_st/svy_offset":r100","iczka"_st/svy_up":r","logo":rgin-bo\/\2060'%3E%3C/svg%3E\/ data-\src=3\/07\/gw_lamz/08","logo_retina":rgin-bo\/\2060'%3E%3C/svg%3E\/ data-\src=3\/07\/gw_lam_retinaz/08","logo_mini":rgin-bo\/\2060'%3E%3C/svg%3E\/ data-\src=3\/07\/g60'%3_=entry-a_mini_rc=3z/08","logo_mini_retina":rgin-bo\/\2060'%3E%3C/svg%3E\/ data-\src=3\/07\/g60'%3_=entry-a_rc=3_mini_retinaz/08","out-3"><_gpslery":r1","reel nsi><_secontypy_nav":r1","reel nsi><_more_link":rMore","reel nsi><_srcial_nav":r1"};z script zscript 0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"tresc_strony/crege/minify/7a76azys z script zscript 0%200%2080%2cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDKzys id=remot<_sdk-js async=asyncwBox='e-tstrstany=async z script zscript>windoge/stc_ze-gload=1,windogeze-gLoadOptps:s={eleja-ws_seleca.r:"eze-g",cpslback_loaded:functps:(t){varve;Wie{e=new CustomEva-w("/stc_ze-gload_loaded",{d'%3il:{e:t}})}-stch(a){(e=docuja-w.crestaEva-w("CustomEva-w")).initCustomEva-w("/stc_ze-gload_loaded",!1,!1,{e:t})}windogedispatchEva-w(e)}}z script zscript asyncw0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"tresc_strony/crege/minify/1615dzys z script z/body z html>