Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

25 000 zł nagrodą w konkursie Kryształy Soli. Tegoroczna edycja w odświeżonej formule

fot. Pixabay

Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Kryształy Soli 2024. Poszukiwane są organizacje pozarządowe, które słyną z bezinteresownego pomagania innym lub mają na koncie interesujący projekt społeczny. Wytypowana organizacja – Laureat Grand Prix Kryształy Soli 2024 – otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych, znana jako „Kryształy Soli”, została ustanowiona w 2005 roku. Jej celem jest wzmocnienie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie innowacyjnych pomysłów. Nazwa nagrody nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi”, oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych i godnych naśladowania.

Nowa Odsłona Konkursu

W tym roku przypada XX edycja konkursu, którą prezentowana jest w odświeżonej formule, odpowiadającej współczesnym wyzwaniom oraz dynamicznie zmieniającemu się III sektorowi. Wprowadzone zostały nowe kategorie nagrody. Umożliwiono również udział laureatom z poprzednich lat w kategorii Małopolska Inicjatywa Pozarządowa. W ten sposób mają zostać docenione zarówno doświadczone organizacje, których projekty doprowadziły do trwałej zmiany społecznej, jak i mniejsze organizacje działające lokalnie.

Powiat Wielicki

Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach

Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024

Ta kategoria docenia organizacje pozarządowe za całokształt wieloletniej działalności (min. 10 lat), charakteryzującej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski. Organizacje te tworzą pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosując modelowe i niestandardowe metody rozwiązywania problemów społecznych, oraz potrafią budować partnerstwa dla dobra wspólnego.

Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024

W tej kategorii mają zostać docenione lokalne organizacje, które animują życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego. Organizacje te trafnie definiują i zaspokajają potrzeby mieszkańców w różnych dziedzinach, takich jak kultura, sport, edukacja, pomoc, czy działalność charytatywna. Tworzą przestrzeń do solidarnego zaangażowania mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024

Celem konkursu jest także wyróżnienie projektów, które znacząco poprawiły jakość życia mieszkańców Małopolski, łagodząc lub rozwiązując konkretne problemy społeczne. Projekty te zasługują na uznanie ze względu na swoją wartość i wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora pozarządowego w Małopolsce. W tej kategorii dopuszczalne są zgłoszenia organizacji, które zdobyły tytuł Laureata Kryształy Soli w poprzednich latach.

Nagroda Grand Prix

Spośród wszystkich laureatów wyłoniony zostanie LAUREAT GRAND PRIX KRYSZTAŁY SOLI 2024, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł, ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Zgłoszenia do Konkursu

Zgłoszenia mogą składać osoby prawne, osoby fizyczne, inne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej. Aby zgłosić organizację, należy do 31 lipca wypełnić formularz zgłoszeniowy składający się z dwóch części: część I wypełnia zgłaszający, a część II – kandydat do nagrody (organizacja).

Termin i dane kontaktowe

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 lipca 2024 r. Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM.

Można kontaktować się:
– telefonicznie pod numerami: 12 61 60 121 lub 12 61 60 522 bądź
– mailowo: ngo@umwm.malopolska.pl.

Dodaj komentarz