Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Modernizacja drogi rolniczej “Grunwald” w Gminie Biskupice

Droga rolnicza o nazwie “Grunwald” w Gminie Biskupice przejdzie proces modernizacji. Wójt Gminy, podpisała umowę z wykonawcą, firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Krakowa, na realizację tego zadania. Modernizacja obejmie wyrównanie podbudowy, oczyszczenie drogi, skropienie nawierzchni asfaltem oraz montaż palisady betonowej. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pokryje 50% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

Wójt Gminy Biskupice, Renata Gawlik, podjęła krok ku poprawie infrastruktury lokalnej, podpisując umowę na modernizację drogi wewnętrznej rolniczej o nazwie “Grunwald”. Przedsięwzięcie, które obejmie rejon Przebieczan i Bodzanowa, zostało powierzone firmie Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Krakowa, jako wyłonionemu wykonawcy w wyniku przetargu.

Celem modernizacji jest poprawa stanu technicznego drogi, co przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowników oraz efektywności lokalnych działań rolniczych. Inwestycja obejmie szereg działań mających na celu podniesienie jakości nawierzchni oraz trwałości drogi.

Zakres prac modernizacyjnych będzie obejmować m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy, która stanowi fundament drogi. Dodatkowo, droga zostanie poddana mechanicznemu oczyszczeniu, co pozwoli na dokładne przygotowanie powierzchni pod kolejne etapy prac. Kluczowym etapem będzie skropienie nawierzchni remontowanego odcinka asfaltem, co przyczyni się do poprawy trwałości i wytrzymałości drogi.

Jednym z elementów projektu będzie także montaż palisady betonowej, której zadaniem będzie umocnienie korpusu drogi. To działanie ma na celu ochronę nowo zmodernizowanej drogi przed erozją i innymi procesami naturalnymi, które mogą wpłynąć na jej stan.

Całkowita kwota inwestycji wynosi 166 254,68 złotych brutto. Również istotnym aspektem jest wsparcie finansowe w ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które pokryje 50% kosztów kwalifikowanych projektu. To istotne wsparcie w realizacji modernizacji, które przyczyni się do poprawy infrastruktury rolnej i lokalnej.

Modernizacja drogi rolniczej “Grunwald” stanowi przykład aktywności Gminy Biskupice na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcie, mające na celu modernizację i utrzymanie istniejącej sieci dróg w gminie, wpisuje się w ogólną strategię rozwoju regionu, dbając o komfort i efektywność codziennych działań rolniczych oraz mobilności mieszkańców.

Dodaj komentarz