Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

550 tysięcy złotych na poprawę dostępności budynku Zespołu Szkół w Gdowie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił wyniki oceny wniosków złożonych w pierwszym naborze programu “Dostępna przestrzeń publiczna”. Najwyższą kwotę dofinansowania, wynoszącą imponujące 550 tysięcy złotych, przyznano Powiatowi Wielickiemu na prace związane z dostosowaniem Zespołu Szkół w Gdowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. To ogromny krok w kierunku eliminacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej.

Warto zaznaczyć, że w module A programu, który obejmuje likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, przyznano dofinansowanie dla 515 wniosków. Jednak tylko 35 podmiotów otrzymało maksymalną dostępną kwotę dofinansowania, co podkreśla wagę i znaczenie projektu realizowanego w Zespole Szkół w Gdowie.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępności budynku Zespołu Szkół w Gdowie do 30 września 2024 roku. Realizacja tego zadania obejmuje szereg prac budowlanych, rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu szkolnego, dostawę oraz montaż dźwigu osobowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Obecnie trwają prace związane z przebudową budynku, a uzyskane dofinansowanie PFRON wesprze te inwestycje finansowane również ze środków Powiatu Wielickiego.

W ramach projektu, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób słabowidzących poprzez montaż tabliczek tyflograficznych, co znacznie ułatwi nawigację i korzystanie z przestrzeni uczniom i nauczycielom z zaburzeniami widzenia. Ponadto, zakupiona zostanie mobilna pętla indykcyjna, co pomoże osobom z dysfunkcjami narządu słuchu w komunikacji i uczestnictwie w życiu społecznym.

Należy podkreślić, że to nie pierwsza pomoc finansowa, jaką otrzymał Zespół Szkół w Gdowie w ostatnich miesiącach. W maju tego roku, w ramach Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki, Powiat Wielicki pozyskał aż 2 420 000 złotych na budowę hali sportowej z lekkim zadaszeniem. Ta znacząca dotacja umożliwi Powiatowi Wielickiemu zrealizowanie tej ważnej inwestycji w 2024 roku. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowlanego hali sportowej, co dowodzi zaangażowania lokalnych władz w tworzenie nowoczesnych i dostępnych przestrzeni dla społeczności lokalnej.

Projekty takie jak ten w Zespole Szkół w Gdowie są dowodem na to, że inwestowanie w dostępną przestrzeń publiczną ma ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa. Eliminowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych nie tylko poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych, ale także tworzy bardziej inkludycyjne społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse i możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Dlatego też warto docenić inicjatywy takie jak ta, które przyczyniają się do budowy bardziej otwartego i przyjaznego środowiska dla wszystkich obywateli.

Dodaj komentarz