Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Dzień Pracownika Socjalnego i jubileusz ćwierćwiecza działalności GOPS-u w Gdowie

Dzień Pracownika Socjalnego oraz jubileusz ćwierćwiecza działalności GOPS-u w Gdowie były okazją do uhonorowania osób wykonujących tę odpowiedzialną pracę oraz podziękowania im za codzienny trud.

Obchodzona w tym roku rocznica 25-lecia pomocy społecznej skłania do refleksji i podsumowań dotychczasowego rozwoju pomocy społecznej, jak również przygotowania się do kolejnych wyzwań. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa z obecnymi i emerytowanymi pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. Podczas świętowania nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, który podzielili: wójt Zbigniew Wojas, wieloletnia kierownik GOPS Teresa Kąkol oraz obecna szefowa ? Małgorzata Mikuła.

Spotkanie było pierwszą historyczną okazją do wyróżnienia pracowników ośrodka, którzy 25 lat pracy poświęcili działając na rzecz drugiego człowieka, wykonując pracę w tym ośrodku. Z tej okazji, Wójt wręczył pracownikom ośrodka listy gratulacyjne, w których serdecznie podziękował za sumienną  i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania,  oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Przekazał słowa podziękowania oraz uznania za wysiłek jaki Pracownicy wkładają każdego dnia swojej w niesieniu wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Doceniając profesjonalizm i determinację w niesieniu pomocy ludziom jej potrzebującym, podziękował za dobro i cierpliwość okazywaną podopiecznym oraz przekazywaną im wiarę w ludzką życzliwość. Złożył życzenia pomyślności w życiu osobistym i nieustającej pasji w realizacji wszystkich wyznaczonych celów i zamierzeń. Życzył, aby działania Pracowników były zawsze powodem do dumy oraz ludzkiej życzliwości.

Było to bardzo miłe i szczególnie wydarzenie dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, których praca często jest niedoceniana i postrzegana przez pryzmat bezmiaru ludzkich spraw, które niejednokrotnie są bardzo trudne do rozwikłania, a które pozostają poza możliwościami pomocy społecznej.

?Nasze wsparcie ? Twoja samodzielność?, to motto przyświecające pracownikom GOPS, którzy codziennie starają się wspierać osoby potrzebujące pomocy. Ćwierćwiecze pomocy społecznej – tylko tyle i aż tyle. 25-lecie to czas podsumowań i planów na przyszłość. To również doskonała okazja do refleksji na tym, czym dziś jest pomoc społeczna i jakie wyzwania stawia przed nią przyszłość ? podkreśla Zbigniew Wojas. Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą rolę w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Gminy Gdów w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdowski GOPS  realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takie jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, działania wspierające dla rodzin wielodzietnych?..

W ciągu ostatnich lat pomoc społeczna w Polsce przeszła gruntowną przemianę, którą zapoczątkowała pierwsza ustawa o pomocy społecznej, wchodząca u progu transformacji ustrojowej w roku 1990. Ideą, która przyświecała jej uchwaleniu, było odejście od dotychczasowej opieki na rzecz pomocy społecznej i uczynienie z pracy socjalnej ważnego instrumentu pomocy społecznej. Przeszliśmy w ten sposób od pomocy stricte finansowej do działania wspierającego (wędka a nie ryba) przy aktywnym angażowaniu w procesie pomocy samych potrzebujących. Dziś, tworząc zespoły interdyscyplinarne, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi kadry rozwiązanie znajdują problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Ziemi Gdowskiej ? mówi Małgorzata Mikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. 25 lat temu Rodziny zmagały się z innymi problemami, dysfunkcjami, głównie ubóstwem. Dziś obserwujemy rozluźnione więzi rodzinnych, długotrwałe choroby w tym uzależnienia, niepełnosprawność. Każdej zgłaszającej się do GOPS osobie gwarantujemy natychmiastową pomoc, która w zależności od zgłaszanego problemu może przybierać różne formy, takie jak np.: wsparcie pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny świadczących pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego m.in. dla rodzin i dzieci, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zaburzonymi psychicznie oraz bezdomnymi, wsparcie osób doświadczających przemocy oraz wsparcie prawne. Ponadto, GOPS realizuje wsparcie finansowe i materialne, w tym wypłaca także dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki celowe, okresowe, zasiłki stałe? ? dodaje dyrektor M. Mikuła.

W samym tylko 2015r. (w okresie od stycznia do listopada) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie na realizację poszczególnych zadań przeznaczył następujące środki:

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ? 4 449 586,20 zł

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ? 415 453,29 zł.

Zasiłki celowe ? 67 630,57 zł.

Zasiłki okresowe ? 66 198,04 zł.

Zasiłki stałe ? 175 419,19 zł.

Dożywianie ? 99 678,66 zł.

(Źródło: Gmina Gdów)

Dodaj komentarz