Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Duchowieństwo wielickie w XIX i XX wieku

W Wieliczce, 28.10. 2015 r., (środa) o godz. 16.00-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w sali widowiskowej ?Magistrat? odbędzie się 215 spotkanie z cyklu ?Wieliczka-Wieliczanie? pt. ?Duchowieństwo wielickie w XIX i XX wieku.?

Na zaproszeniu na 215 spotkanie czytamy: ?Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Klemensa w Wieliczce istnieje  od 1229 r. To wspólnota wiernych, którą kieruje proboszcz z pomocą księży. Realizują oni  misyjny nakaz Jezusa Chrystusa, Jego testament: ?Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w im Ojca i Syna, i Ducha Świętego?  (Mt 28, 19). Centralnym ośrodkiem życia naszej parafii jest kościół pw. św. Klemensa, obecny wybudowany w XIX w. a konsekrowany w 1825. r.   Parafią św. Klemensa  w XIX  i XX w. kierowało 23 proboszczów. Pracowało w niej wielu wikariuszy. Od 1. 09. 2014 r. Parafia pw. Św . Klemensa wchodzi w skład Dekanatu Wieliczka Wschód.?

Na wstępie spotkania zostaną zaprezentowane książka ks. Tomasza Bajera, ks. Piotra Burtana, ks. Dawida Leśniaka pt. ?Miejsce, gdzie Bogu mieszkać się spodobało. Kościół św. Klemensa w Wieliczce dawniej i dziś.?(Wydawnictwo ?Czuwajmy?, Kraków 2012) i zeszyt 159 ?Biblioteczki Wielickiej pt. ?214 spotkanie z cyklu ?Wieliczka-Wieliczanie? pt. ?185 lat Reprezentacyjnej Orkiestra Dęta Kopalni Soli  “Wieliczka” (1830-2015)” opracowany przez Jadwigę Dudę a wydany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce (2015 r.).

Z programem  artystycznym wystąpi  Schola Dziecięca  ?Klemenciaki?  (2005-2015) śpiewająca przy Parafii pw. Św. Klemensa w Wieliczce  pod kierunkiem mgr Agnieszki Korczyńskiej.

Prelekcje wygłoszą:  
– Ks. mgr Dawid Leśniak z Parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce ?,,Dekanat i parafie – przestrzeń życia i posługi kapłanów, wczoraj i dziś dekanatu wielickiego?.
–  Ignacy Kowalewski, wieliczanin – ?Groby księży rzymsko-katolickich   na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce ? prezentacja filmu.?
–  Dr Aniela Birecka, wieliczanka – ?Duchowość proboszczów z Parafii Św. Klemensa w Wieliczce w XIX i XX w. na podstawie zachowanych zabytków sztuki sakralnej.? Mgr Wojciech Baliński, historyk w Dziale Regionalnym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce –  ?Zygmunt Golian (1824-1885) ksiądz prałat, dr teologii, proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce (1881-1885).?
– Mgr Marcin Perek, członek Stowarzyszenia ?Klub Przyjaciół Wieliczki?  – ?Duchowieństwo Parafii pw. Św. Klemensa w Wieliczce w XIX wieku.?

Organizatorami spotkania są: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – Dział Regionalny, Dekanat Wieliczka Wschód, Dekanat Wieliczka Zachód, Parafia pw. św. Klemensa w Wieliczce, Schola Dziecięca ?Klemenciaki?, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Wieliczki?, Akademickie Koło Wieliczan, Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki.

Tradycyjnie spotkanie zorganizowała, prowadzi, materiały na temat duchowieństwa wielickiego w XIX i XX wieku   gromadzi, opracowuje i  udostępnia Jadwiga Duda, kierownik Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce i prezes Stowarzyszenia ?Klub Przyjaciół Wieliczki?,  tel 12 278-38-99, e-mail: jadwiga_ duda@ poczta.fm oraz dzialregionalny@biblioteka.wieliczka.eu

Uwaga!   Zapraszamy przed spotkaniem o godz. 15.15 na zwiedzanie kościoła pw. św. Klemensa w Wieliczce pod kierunkiem mgr Elżbiety Kalwajtys.

(Źródło: Gmina Wieliczka. Tekst: Jadwiga Duda)

Dodaj komentarz