Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Szpital w Wieliczce. Gdzie i kiedy powstanie?

Szpital w Wieliczce

W styczniu 2024 roku Burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, ogłosił powołanie Zespołu ds. budowy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznego dla Studentów na terenie miasta. To zdecydowany krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej oraz rozwoju edukacji medycznej w regionie.

Zespół ten, składający się z doświadczonych specjalistów, obecnie intensywnie pracuje nad koncepcją funkcjonowania planowanej placówki oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Ich wysiłki są kluczowe, gdyż celem jest pozyskanie wsparcia finansowego z Krajowego Programu Odbudowy. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia będzie miała ogromne znaczenie dla mieszkańców, zapewniając im wysokiej jakości opiekę zdrowotną oraz nowoczesne warunki dydaktyczne dla przyszłych kadr medycznych.

Władze Wieliczki podkreślają, jak ważne jest podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców oraz zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. Inwestycja w budowę Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią nie tylko zwiększy dostępność usług medycznych, ale również przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i stymulowanie rozwoju gospodarczego.

Gdzie powstanie szpital w Wieliczce?

Miasto już podjęło pierwsze kroki w realizacji tego ambitnego planu, przekazując uczelni działkę o wartości ponad 16 milionów złotych przy ulicy Jedynaka. To właśnie na tym terenie ma powstać kompleks szpitalny z przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów. Decyzja ta to rezultat długotrwałych prac i współpracy między władzami lokalnymi a uczelnią, której zaangażowanie w rozwój regionu jest nieocenione.

Kiedy powstanie szpital w Wieliczce?

Uniwersytet, po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu niezbędnych środków finansowych, zobowiązał się rozpocząć proces inwestycyjny na przekazanych działkach w terminie 5 lat od zawarcia umowy darowizny. Po oddaniu obiektu do użytkowania, planuje się prowadzenie w nim działalności leczniczej, zapewniając wysokie standardy opieki pacjentom.

Powstanie Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią i Centrum Dydaktycznym dla Studentów w Wieliczce to nie tylko krok naprzód dla lokalnej społeczności, ale również wyraz determinacji władz miasta i uczelni w dążeniu do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron oraz będzie miała pozytywny wpływ na rozwój całego regionu.

Dodaj komentarz