Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Zakończyły się remonty dwóch dróg w powiecie wielickim

Remont dróg w powiecie wielickim

Mieszkańcy Podstolic i Raciborska mogą odetchnąć z ulgą, gdyż długo oczekiwane prace remontowe dróg dobiegły końca. Zadania, które rozpoczęły się z zastosowaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zakończyły się sukcesem, przywracając lokalną infrastrukturę drogową do stanu, który zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podróżującym.

Remont drogi w Raciborsku

Remont drogi powiatowej 2026K w Raciborsku był wieloetapowym przedsięwzięciem, którego koszt całkowity wyniósł 822 571,11 zł. Dofinansowanie w wysokości 562 007,00 zł umożliwiło kompleksowe działania, obejmujące szereg kluczowych działań:

  • Przygotowanie terenu: Pierwsze etapy prac obejmowały niezbędne pomiary oraz odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi, by zapewnić solidne fundamenty dla kolejnych działań.
  • Frezowanie i Stabilizacja: Frezowanie nawierzchni asfaltowej gruntu do 10 cm było niezbędne do dalszych prac. Stabilizacja istniejącej podbudowy z użyciem kruszywa, materiału hydrofobowego i cementu o gr.40 cm, zapewniła trwałość i stabilność.
  • Budowa Nowej Nawierzchni: Nowa nawierzchnia złożona z podbudowy ACP gr.6 cm, nawierzchni wiążącej ACW 16 o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej z MMA standard I o grubości 4 cm po zagęszczeniu, została profesjonalnie wykonana z dbałością o każdy szczegół.
  • Wykończenie i Drobne Prace: Roboty wykończeniowe, uzupełnienie poboczy, oraz oczyszczenie rowów odwadniających to elementy, które zamykają pełny zakres prac, dbając o każdy detal infrastruktury.

Remont drogi w Podstolicach

Odcinek drogi powiatowej nr 2029K w kierunku Podstolic, na długości około 500 metrów, przeszedł częściowe frezowanie nawierzchni oraz otrzymał nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatkowo, uzupełniono pobocza z frezu lub kruszywa, realizując prace w ramach bieżących robót utrzymaniowych, które mają na celu zachowanie jakości dróg w codziennym użytkowaniu.

Drogi powiatowe w powiecie wielickim

Końcowa faza prac remontowych dróg w Podstolicach i Raciborsku to nie tylko poprawa jakości infrastruktury. To także zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania oraz komfortu mieszkańców i użytkowników tych tras. Poprawa nawierzchni, stabilizacja podłoża i uzupełnienie poboczy to kluczowe elementy wpływające na trwałość dróg oraz redukcję zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.

Zakończenie tych prac stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia lepszych warunków podróży, co ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności lokalnej. Zadania te to również wyraz dbałości o infrastrukturę drogową, co przyczynia się do ogólnego rozwoju obszarów wiejskich i poprawy dostępności komunikacyjnej.

Miejscowości Podstolice i Raciborsko mogą teraz cieszyć się zmodernizowaną infrastrukturą drogową, która stanowi solidne fundamenty dla lokalnego rozwoju i zapewnia wygodę podróżującym.

Dodaj komentarz