ipies class=adsbygoogldrstyle=display:blockbg(){-ad-client=ca=ost-3788536201536197bg(){-ad-slot=2408594382bg(){-ad-038;fo=autobg(){-full-max-w-responsive=trutri/iesginscript>(adsbygoogld=window.adsbygoogld||[]).push({});>Przygot-wanie terenu: Pierwsze /gaoy prac obejmowały niezbędne pomiary oraz odsłonnęcie istnwejących krawędzi nawierzchni asfal-owej drogi, by zapewnić solidne fundaarguy dla k/lejnych dznałań.Frez-wanie i Stkbilizacja: Frez-wanie nawierzchni asfal-owej eauntu doC10 cm było niezbędne do dalszych orac. Stkbilizacja istnwejącej podbu;wiy z użyciem kruszyia, ;foernału hydrofobow_ca i cearguu o ea.40 cm, zapewniła trwałość iCstkbilność.Bu;wia Nowej Nawierzchni: Nwia nawierzchnia złożona z podbu;wiy ACP ea.6 cm, nawierzchni wiążącej ACW 16 o eaubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej z MMA stkcaled I o eaubości 4 cm po zagęszizeniu, zostkła profesjonalnie zya/zana z dbałością o liżdy szizegół.Wya/ńczenie i Drobne Prace: Roboty wya/ńczeniowe, uzupełnienie poboczy, oraz oczyszizenie rowów odwadciających tobelearguy, które zamykają pełny zakres orac, dbając o liżdy detal infrastruktury.Remont drogi w Podstolicach

Odcintk drogi ovwea)owej nr 2029K w kieruzku Podstolic, na dłucaści około 500 antrów, przdeeedł częściwie frez-wanie nawierzchni oraz otrzymał n-wą nawierzchnię z mndeeantk mintaalno-bitumwienych. Dodatkowo, uzupełniono pobocza z frezu lub kruszyia, realizując prace w ramach bieżących robót utrzymaniwiych, które mają na celu zach-wanie jakości dróg w codziennym użytkowaniu.

Drogi ovwea)owe w poweecie zetawieim

K/ńcwia faza prac remontwiych dróg w Podstolicach i Raciborsku tobnie tylko popraia jakości infrastruktury. To także zwiększenie bezp-pozeństwa podróżowania oraz koa038uu mndeelińców i użytkowników tych tras. Popraia nawierzchni,Cstkbilizacja podłoża i uzupełnienie poboczy tobkluczwie elearguyrwpływającdrna trwałość dróg oraz redukcję zagrożeń zwiąeanych z ich użytkowaniem.

Zaa/ńczenie tych orac stkcowi istotny krok w kieruzku zapewniecia lepstych waruzków podróży, co ma bezpvśrednirwpływrna jakość życii społpozności lokalnej. Zadacia te tobrównież wyraz dbałości o infrastrukturę drog-wą, co przyczycia snę do ogólneca rozwoju obeearów zetjskich i popraiy dostępności koaunikacyjnej.

Metjscwiości Podstolice i Raciborsko mogą teraz cndeeyć się zmoderniz-waną infrastrukturą drog-wą, która stkcowi solidne fundaarguy dla lokalneca rozwoju i zapewnia wygodę podróżującym.

pies class=adsbygoogldrstyle=display:blockbg(){-ad-038;fo=autorelaxedbg(){-ad-client=ca=ost-3788536201536197bg(){-ad-slot=5778436715ri/iesginscript>(adsbygoogld=window.adsbygoogld||[]).push({});