Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Złóż podanie o stypendnium sportowe dla swojego dziecka!

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o możliwości uzyskania stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży. Jest ono świadczeniem o charakterze motywacyjnym i mogą ubiegać się o nie zawodnicy mieszkający i trenujący na terenie powiatu wielickiego osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o stypendium sportowe należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który:

1. Osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2016 i osiągnął najwyższe lokaty na międzynarodowych lub ogólnopolskich imprezach sportowych oraz spełnia co najmniej jedno z kryteriów:

– uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

– zdobył od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

– został powołany do kadry narodowej,

2. Jednocześnie dla każdego z kryteriów określonych powyżej będzie wymagane uzyskanie dla Powiatu Wielickiego punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.

3. Posiada dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe.

4. Jest mieszkańcem powiatu wielickiego.

5. Nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium posiadają: kluby sportowe, zawodnicy, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, ich opiekunowie prawni.

Wnioskodawca zgłaszając zawodnika powinien wypełnić wniosek o przyznanie stypendium, który wraz z regulaminem dostępny jest TUTAJ.

źródło: www.powiatwielicki.pl

Dodaj komentarz