Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Rusza akcja “Znicz 2015”

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce rozpoczyna w dniu 31 października br. działania pod nazwą ?Znicz 2015?.

Potrwają one do 2 listopada br. Obchodzone w dniu 1 listopada Święto Wszystkich Świętych wzmaga ruch pojazdów oraz pieszych zarówno w rejonach cmentarzy jak i na drogach. Uwzględniając sytuację pogodową, która w okresie jesiennym dodatkowo wpływa na niekorzystne warunki ruchu na drogach oraz często samopoczucie kierujących wynikające z pośpiechu, zmęczenia, obniżenia poziomu reakcji na bodźce zewnętrzne, policjanci dbać będą o zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych.

Wzorem lat ubiegłych policjanci będą zwracać uwagę w szczególności na:

utrzymanie płynności ruchu głównie w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych,
eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników,
właściwe używanie świateł zewnętrznych (w okresie całej doby),
prowadzenie kontroli pod kątem poszukiwanych pojazdów i osób,
udzielanie informacji o możliwościach dojazdu do parkingów i o czasowych zmianach w organizacji ruchu.
Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń policjantów pełniących służbę w miejscach, gdzie przewiduje się wzmożony ruch drogowy. Pamiętać, aby parkować samochód w miejscach dozwolonych. W miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej. Piesi obowiązani są poruszać się po chodnikach bądź lewą stroną jezdni, jeśli nie ma chodnika. Przypomnieć należy, iż od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

W następujących terminach obowiązuje zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton /z wyłączeniem autobusów/.

31 października 2015 r. ? w godz. 18:00 ? 22:00

1 listopada 2015 r. ? w godz. 8:00 ? 22:00

Policjanci będą przekazywać informacje o potrzebie należytego zabezpieczenia pojazdów i znajdujących się w nich rzeczy przed kradzieżami. Bezpieczeństwa osób odwiedzających groby strzec będą policjanci zarówno mundurowi jak i po cywilnemu, policjanci przechadzać będą się alejkami cmentarnymi zwracając uwagę na wszelkie przypadki zakłócania porządku i bezpieczeństwa, bezwzględnie z terenu nekropolii eliminowane będą osoby zakłócające, spokój jak też i nietrzeźwe. Celem patrolujących policjantów stanie się także zapobieganie przypadkom kradzieży czy napadów.

W celu uzyskania / lub przekazania informacji o występujących lokalnie utrudnieniach w ruchu drogowym prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce tel. 12 289-12-11 , 997, jak również ze służbą dyżurną Komisariatu Policji w Niepołomicach tel. 12 281-41-11, 997 Komisariatu Policji w Gdowie tel. 12 251-40-07, 997.

Organizacja ruchu i oznakowanie

W Wieliczce w okresie uroczystości  Wszystkich Świętych tj. 31 października 2015 r. godz. 06.00 do 1 listopada 2015 r. do godz. 22.00 nastąpi tymczasowa zmiana organizacji  ruchu drogowego w rejonie Cmentarza Komunalnego. Zalecany będzie dojazd do Cmentarza od strony Krakowa drogą krajową nr 94 oraz ulicą Czarnochowską. Na czas trwania zmiany organizacji ruchu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Czarnochowskiej oraz ul. Grottgera, na których dodatkowo będzie możliwość zatrzymywania się po stronie lewej wzdłuż chodnika. Nastąpi ograniczenie prędkości wraz z zakazem zatrzymywania w ciągu ul. Piłsudskiego oraz zamknięcie łącznika pomiędzy ul. Czarnochowską a ul. Piłsudskiego barierami ze światłem koloru czerwonego.W wyżej wymienionych dniach będzie można nieodpłatnie parkować samochody osobowe na parkingu przy ulicy Dembowskiego oraz na placu przed Szkołą Podstawową nr 2, przy ulicy Legionów. Linie autobusowe pozostają niezmienione i będą kursować wg rozkładów obowiązujących w niedziele i święta. W dniach 31.10 ? 01.11. br będzie kursować dodatkowa linia autobusowa nr 804.

 

Dodaj komentarz