Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

„Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” – Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF razem przeciwko przemocy wobec dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości i biuro UNICEF wspólnie realizują kampanię społeczną, której głównym celem jest zwalczanie wszelkich form przemocy wobec najmłodszych.

Ministerstwo Sprawiedliwości i biuro UNICEF w Polsce łączą siły, tworząc kampanię społeczną, która ma na celu zwalczanie przemocy wobec najmłodszych. Fundusz Sprawiedliwości jako instytucja, której zadaniem jest bezpłatne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym dzieci i młodzieży, istotnie zaangażował się w projekt, wspierając go m.in. finansowo.

Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, pełne miłości, szacunku i wsparcia. Przemoc fizyczna, werbalna i jakakolwiek forma przemocy nie powinny być częścią rzeczywistości dziecka mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.  – Przemoc wobec dzieci to nie tylko problem indywidualny, ale przede wszystkim społeczny. Odpowiedzialność za jego zwalczanie spoczywa na nas wszystkich: społeczeństwie, instytucjach państwowych i organizacjach międzynarodowych.

Różne oblicza przemocy

Kampania, której główne hasło to „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” ma na celu nie tylko uświadomienie społeczeństwa na temat problemu przemocy, ale także pomaga zidentyfikować jej różne formy, w tym przemoc fizyczną, emocjonalną, seksualną, cyberprzemoc i bullying.

Głównym celem jest zachęcenie osób doświadczających przemoc domową oraz świadków takich zdarzeń do ich zgłaszania i poszukiwania pomocy oraz ułatwienie dostępu do różnych form wsparcia. Kampania jest kierowana do dzieci, które doświadczają przemocy, ale również do świadków przemocy, rodziców i nauczycieli.

Kreatywna koncepcja kampanii obrazuje przemoc jako monstrum, które tłamsi dzieci, a ich głos jest przedstawiany jako klucz, który może to monstrum pokonać. Podkreślono też znaczenie aktywności świadków przemocy, dodając drugie hasło, skierowane bezpośrednio do nich: „Jesteś kluczową osobą w walce z przemocą”.

W ramach kampanii planowane są rozmaite działania. Oprócz materiałów informacyjnych i ulotki, przewidziane są również spoty, debaty eksperckie oraz konferencja. Kampania jest realizowana w przestrzeni publicznej oraz online, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Wiele form wsparcia

Jednym z istotnych celów kampanii jest uświadomienie możliwości znalezienia pomocy i wskazanie różnych form wsparcia dla jej ofiar, w szczególności dzieci. Jak podkreśla wiceminister Marcin Romanowski, w Polsce od kilku lat aktywnie budowana jest sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach której działa ponad 300 ośrodków w całej Polsce, gdzie wsparcie – psychologiczne, prawne i materialne – otrzymują również dzieci, jako że wiele ze zgłaszanych przestępstw to przemoc domowa, gdzie zazwyczaj cierpią najmłodsi.

Inna forma walki z przemocą wobec dzieci to ustawa antyprzemocowa, której znowelizowana wersja właśnie weszła w życie.

Już ustawa antyprzemocowa z 2020 roku stała się punktem zwrotnym. Dzięki niej Polska dołączyła do grona państw o najwyższych standardach ochrony ofiar przemocy domowej, w tym dzieci. Dzięki przepisom, które m.in. wprowadziły nakaz sprawcy przemocy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania, ocalono przed przemocą ponad 10 tysięcy rodzin. W każdej z nich świadkami lub ofiarami przemocy byli najmłodsi – wyjaśnia wiceminister. – Tzw. ustawa antyprzemocowa 2.0 istotnie rozszerza zakres ochrony ofiar przemocy, w tym właśnie dzieci. Sprawcy tej przemocy nie będą mieli wstępu do szkół, ośrodków sportowych czy rekreacyjnych, nie będą mogli nękać dzieci przez telefon czy internet – dodaje Marcin Romanowski.

UNICEF od lat prowadzi wiele działań w celu ochrony praw dzieci na całym świecie. Dzięki wsparciu darczyńców (organizacja nie jest finansowana przez ONZ) realizowane są najróżniejsze akcje pomocowe, w tym dostarczanie żywności i wsparcia medycznego dla dzieci cierpiących na niedożywienie. UNICEF jest zazwyczaj pierwszą organizacją, która w przypadku klęski humanitarnej niesie pomoc na miejscu tragedii.

Dodaj komentarz