Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Rozbudują fragmenty autostrady A4

Autostrada A4, jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce, jest obiektem długotrwałych planów rozbudowy, które mają na celu poprawę jej stanu i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. W szczególności odcinek województwa dolnośląskiego stanowi wyzwanie ze względu na brak stałych pasów awaryjnych i odpowiednich węzłów. Służbom trudniej jest dotrzeć do miejsc zdarzeń, co prowadzi do tworzenia się wielokilometrowych korków, zwłaszcza na odcinku między Legnicą a Wrocławiem.

Rozbudowa na horyzoncie

Planowana rozbudowa autostrady A4 ma na celu poszerzenie jej do trzech pasów ruchu w każdym kierunku oraz dodanie stałych pasów awaryjnych. Projekt ten został podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich to podzielony na dwa fragmenty 35-kilometrowy odcinek, na który GDDKiA już złożyła wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Te decyzje są niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), które umożliwi wybór wykonawcy w przetargu. Zakłada się, że zwycięzca przetargu rozbuduje wskazane 35 km autostrady A4 do roku 2029.

Sytuacja wygląda mniej optymistycznie na dalszym odcinku od Legnicy do Wrocławia (80 km), gdzie jeszcze nie ma ostatecznej decyzji co do wariantu nowej trasy. GDDKiA informuje, że zbliża się do zakończenia prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową. Prace przygotowawcze są prowadzone także dla drogi ekspresowej S5, która stanowi ważną alternatywę.

Inwestycje przy aglomeracji krakowskiej

Dodatkowe pasy ruchu zostaną także dobudowane na autostradzie A4 województwa małopolskiego, zwłaszcza w obrębie aglomeracji krakowskiej. Ta inwestycja ma na celu zwiększenie płynności ruchu od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki na odcinku 900 metrów. Prace budowlane już się rozpoczęły i mają na celu poprawę komfortu podróży na tym odcinku.

Planowane inwestycje w innych regionach

Minister infrastruktury podpisał programy inwestycji na rozbudowę autostrady A4 między Krakowem a Katowicami. Jest to związane z zbliżającym się terminem zakończenia koncesji na ten 61-kilometrowy odcinek. Wtedy zarządcą stanie się GDDKiA, co stwarza okazję do rozpoczęcia prac nad rozbudową. Podobny program inwestycji dotyczy autostrady A4 między Katowicami a granicą województwa opolskiego. Na tym odcinku również panuje duży ruch, a obecny przekrój trasy nie jest wystarczający. Prace przygotowawcze przewidziano do roku 2028, a realizację inwestycji planuje się na lata 2031-2033.

Warto podkreślić, że od 2016 roku autostrada A4 jest ukończona od granicy z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukrainą w Korczowej. Niemniej jednak odcinek od Krzyżowej do Wrocławia nadal nie spełnia parametrów autostrady, dlatego planowana rozbudowa jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu na tej ważnej trasie.

Planowana rozbudowa autostrady A4 województwa dolnośląskiego oraz innych obszarów to istotny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Warto śledzić rozwój tych projektów, ponieważ będą one miały znaczący wpływ na transport i mobilność w regionie.

Dodaj komentarz